Posnetki z obravnavano snovjo - Premo in obratno sorazmerje