Izdelaj sam

Na povezavi najdete različne družabne igre, ki si jih lahko izdelate sami. 
Kliknite https://www.bolnisnicna-sola.si/files/2020/03/TD-kar-doma.pdf povezavo, če želite odpreti URL.