Še o zračnem tlaku in vetru

V prazna mesta vpiši ustrezne besede ali besedne zveze in pritisni gumb 'Preveri', da vidiš, če si vpisal pravilno rešitev. V pomoč ti je tudi gumb 'namig', kjer boš dobil črke, ki ti bodo v pomoč. Uporabiš pa lahko tudi gumb 'Rešitve', vendar vedi, da v obeh primerih izgubljaš točke.
Ozračje ima svojo , zato pritiska na teles. Pritiskanje zraka na telesa imenujemo ali zračni pritisk. Zrak pritiska z strani, tudi s spodnje. Zračni tlak se z višino in je pri tleh največji.Kadar zračni pritisk pada, pomeni da se bo vreme . Če pritisk raste, pomeni da bo vreme.
je gibanje zraka v vodoravni legi. Veter piha zaradi mešanja zraka. Vedno piha z območja z zračnim tlakom na obmnočje z zračnim tlakom. Zaradi Zemlje, ga zanaša v desno. Vetrove ločimo po in iz katere piha. Jakost vetra določimo z , pa s smerokazom ali vetrno vrečo.