Tehnično risanje (10 nalog)

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
1. naloga

Za izdelavo posameznih delov izdelka je potrebno izdelati delavniško risbo. Narisane dele opremimo z merami, ki jih zapišemo na kotirne črte.

Postopek označevanja z merami, ki je prikazan na spodnji sliki imenujemo .

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
2. naloga

V katerih merskih enotah vpisujemo mere na delavniške risbe?

Označi pravilen odgovor.

       
V milimetrih
V decimetrih
V centimetrih
V poljubnih merah.

3. naloga

Na risbi je narisano telo v pravokotni projekciji na tri ravnine.

Ugotovi katero telo je predstavljeno na risbi.

Označi pravilen odgovor.

       
Stožec
Piramida
Kvader
Valj

4. naloga

Kladivo narisano v pravokotni projekciji prikazuje le eno projekcijo.

Kako imenujemo zgoraj narisano projekcijo?

Označi pravilen odgovor.

       
Tloris
Stranski ris
Naris

5. naloga

Na spodnji sliki je prikazan izdelek iz kovine. Predmet je narisan v pravokotni projekciji. Ena od projekcij je prikazana na risbi zdraven.

Kako se imenuje prikazana projekcija predmeta?

Označi pravilen odgovor.

       
Stranski ris
Tloris
Zgornji ris

6. naloga

Kako imenujemo projekcijo na spodnji sliki?

Označi pravilen odgovor.

       
Pravokotna projekcija
Perspektivna projekcija
Izometrična projekcija
Kotiranje

7. naloga

Naučil si se risati predmete v izometrični projekciji. Pri izometrični projekciji je kot, ki ga tvorita osi x in y z vodoravno črto točno določen. Kolikšen je ta kot?

Označi pravilen odgovor.

       
420
600
150
300

8. naloga

Narisan je predmet v izometrični projekciji.


Spodaj so narisane štiri projekcije predmeta.

Projekcija1 Projekcija 2
Projekcija 3

Katera projekcija je tloris tega predmeta?

Označi pravilen odgovor.

  
Projekcija 1
Projekcija 2
Projekcija 3

9. naloga

Na sliki je narisana projekcija predmeta na ravnino.

Kateri pogled pri pravokotni projekciji je narisan na risbi?
Označi pravilen odgovor.
  
Stranski ris.
Bočni ris.
Naris.

10. naloga

Na risbi spodaj je narisan predmet v treh pogledih pravokotne projekcije.

Na kateri od risb spodaj je v izometrični projekciji narisan predmet, ki je zgoraj prikazan v pravokotni projekciji?

Označi pravilen odgovor.

A B C D

  
Risba A.
Risba B.
Risba C.
Risba D.