Motorji z notranjim zgorevanjem (4)

Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
1. naloga

Delovanje štiritaktnega motorja poteka v krožnem procesu posameznih taktov.

Kako imenujemo drugi takt v krožnem procesu?

Označi pravilen odgovor.

       
Izpušni takt.
Vžig zmesi (delovni takt)
Sesalni takt
Takt stiskanja (kompresija)

2. naloga

Motorji z notranjim zgorevanjem poganjajo različna prevozna sredstva. Na slikah spodaj si oglej motorje z notranjim zgorevanjem.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Katera slika prikazuje dvotaktni motor?

Označi pravilen odgovor.

       
Slika 1
Slika 2
Slika 3

3. naloga

Na slikah spodaj je prikazano delovanje štiritaktnega bencinskega motorja. Kateri takt prikazuje vžig zmesi (delovni takt)?


1. takt
2. takt
3. takt
4. takt
Označi pravilen odgovor.
       
1. takt
2. takt
3. takt
4. takt

4. naloga

Katera od spodaj navedenih trditev je značilna samo za 2-taktne motorje?

Označi pravilen odgovor.

       
Vžig goriva povzroči električna iskra.
Ojnica spremeni premo gibanje bata v vrtenje motorne gredi.
Nima ventilov.
Delo opravi, ko se gorivo vžge in potisne bat proti spodnji mrtvi legi.