Dobrodošli v spletne učilnice OŠ Sveta Ana.

Vedno uporabi AAI prijavo z računom, ki si ga prejel v šoli.

AAI prijava

Po koncu dela se obvezno odjavi iz sistema in zapri brskalnik! Tako preprečiš nepooblaščenim osebam dostop do tvojih podatkov.

Pri predmetu učenci pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Poleg spoznavanja osnov dela s posameznimi programi predmet seznanja učence s temeljnimi koncepti računalništva.

Učenci pri računalništvu:
- Računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način
- Načrtujejo in izdelujejo preproste programe: zgodbe, animacije, igrice
- Spoznavajo omejitve človeških sposobnosti na eni strani in omejitve računalniške tehnologije na drugi strani
- Razvijajo kreativnost, natančnost in logično razmišljanje- razvijajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema
- Pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme

Pridobljena znanja so neodvisna od trenutnih tehnologij in so s tem uporabna tudi na drugih področjih in okoliščinah.

Organizacija: OŠ Sveta Ana
Organizacija: OŠ Sveta Ana

Digitalna zbornica OŠ Sveta Ana. Papir zbledi, elektronska beseda ostane.