V Študentski publikaciji smo zbrali še vrsto koristnih informacij, ki vam bodo koristile tekom študija. Uporabite jih. Informacije dopolnjujejo podatke na spletni strani višje šole ter FB strani Višje strokovne šole BC Naklo.

Kdor zna - naredi. Pridobljeno naučeno snov morate znati uporabiti. Temu je namenjeno praktično izobraževanje. Vsako leto ga imate 400 ur. 20 ur letno (praviloma v 1. letniku) opravite v BC Naklo, ostalo pa na ustreznih deloviščih, ki jih odobri višješolski predavatelj - organizator praktičnega izobraževanja. 

Izkoristite možnost študija posameznega semestra v tujini, lahko pa tam opravljate prakso. Študij v tujini omogoča nove izzive, spoznavanje novih okoliščin in drug pogled na stroko. Vsekakor pa zanimivo izkušnjo za vse življenje. O vaših željah, izbiri se lahko posvetujete, dobite več informacij ter vpogleda za pravilno odločitev. Med bivanjem v tujini pa boste vzdrževali stik z vašim koordinatorjem. 

Zadnje dejanje, ki je še kako pomembno, je zagovor diplomskega dela. Pri zagovoru študent pokaže, iz kakega testa je, kaj vse se je naučil tekom študija. Pomembno je, da se osredotočite na temo, ki vam koristila v življenju, pri iskanju želene zaposlitve ali pa na samostojni poti.

Šola izvaja študijske programe in sodeluje z gospodarstvom, pa tudi z drugimi deležniki. Z vzpostavljanjem povezav med šolo in podjetji, s šolami, z mednarodnimi povezavami ter uglednimi strokovnjaki študentom omogočamo kakovostno osebno rast na področju raziskovalnega in samostojenega podjetniško naravnanega dela.  

Organizacija: Biotehniški center Naklo

Dodatne vsebine za spoznavanje čim več praktičnih primerov, za uvajanje v prakso, za povezovanje  z različnimi organizacijami in posamezniki.