·         Biotehniški center Naklo
Višja strokovna šola

Strahinj 99, 4202 Naklo

Direktor BC Naklo: 
dr. Marijan Pogačnik, 
marijan.pogacnik@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 12

Ravnatelj VSŠ:  
dr. Franc Vidic
franc.vidic@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 06
Mobi: 070 636 881

Organizatorja PRI: 
Melita Ana Maček
melita-ana.macek@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/620 26 55

in dr. Franc Vidic
franc.vidic@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 06
Mobi: 070 636 881

Erasmus+ koordinatorica:  
Jana Grašič Stare
jana.grasic-stare@bc-naklo.si
Tel.: +386 (0)4/277 21 45


Knjižničar VSŠ, predavatelj:  
dr. Andrej Pogorelec
andrej.pogorelec@bc-naklo.si
Tel.: +386 (0)4/277 21 05

Referentka za študijske in študentske zadeve: 
Andreja Zupančič 
andreja.zupancic@bc-naklo.si
referat.visja@bc-naklo.si
Tel.: +386 (0)4/277 21 45
Mobi: 070 485 353

Izobraževalni programi:

Upravljanje podeželja in krajine 
Naravovarstvo
Hortikultura