Na teh straneh so objavljene novice in informacije za predvatelje, da boste lahko kvalitetno opravljali svoje delo.  

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole. Vodi ga  ravnatelj. Namenjen je medsebojnemu seznanjanju posvetovanju in sprejamanju pomembnejših sklepov. 

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, ter sodeluje z notranjimi presojevalci kakovosti v BC Naklo.