Matematična spletna učilnica za učence 8. razreda (JP)

Matematična spletna učilnica za učence 6. razreda (NB)

Matematična spletna učilnica za učence 9. razreda (NB)

Spletna učlnica za učence, ki obiskujejo fotografski krožek na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina.

Spletna učilnica za učence izbirnega predmeta Računalniška omrežja

Povezave in naloge neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo

Izbirni predmet Računalništvo - Multimedija

(8. razred osnovne šole)

Izbirni predmet Računalništvo - Urejanje besedil

(7. razred osnovne šole)

Spletna učilnica z gradivi