Povezave in naloge neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo