Obvezni predmet 1. letnika za programe:

  1. Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
  2. Naravovarstvo (NAR)
  3. Hortikultura (HOR)
  4. Živilstvo in prehrana (ŽIP)