Odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 14.

Preberi v učbeniku na straneh 15 in 16 učno temo V GLAVI IMAM MOŽGANE , prepiši v zvezek besedilo MORAM VEDETI ter odgovori na vprašanja (str. 16).