Oris poglavij

 • Poglavje 1

  Odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 14.

  Preberi v učbeniku na straneh 15 in 16 učno temo V GLAVI IMAM MOŽGANE , prepiši v zvezek besedilo MORAM VEDETI ter odgovori na vprašanja (str. 16).


  • TOREK, 24.3.

   Vprašanja so na strani 17 (popravek).  Prepiši v zvezek nekaj koristnih nasvetov, ki so navedeni v učbeniku na str. 17.

   • ČETRTEK, 26.3.2020

    Ponovno preberi besedilo v učbeniku V glavi imam možgane (str. 15 - 17). V zvezek nariši miselni vzorec z naslovom ŽIVČEVJE in iz besedila izpiši ključne besede ter jih pojasni. Na primer: ŽIVCI, ČUTNICE, MOŽGANI, HRBTENJAČA.

    Ko boste vsi družinski člani skupaj, naredi vajo iz učbenika na str. 17 -ENA DEJAVNOST. 

    • TOREK, 31.3.2020

     Danes bomo ponavljali. V zvezek prepiši vprašanja in napiši odgovore v celih povedi. Pomagaj si z učbenikom in zvezkom (str. 8 do 17).

     Naslov: Moje telo (utrjevanje)

     1. Poimenuj nekaj človeških organov.

     2. Iz česa so organi sestavljeni?

     3. Kaj veš o celicah?

     4. Zakaj je koža pomembna?

     5. Kaj se izrašča iz nje?

     6. Kaj je brajica?

     7. Katere so naloge kosti in mišic?

     8. Kateri dve vrsti mišic poznamo?

     9. Zakaj  so pomembni možgani?

     10. Kaj delajo živci?


     • ČETRTEK, 2.4.2020

      Preveri odgovore in jih po potrebi dopolni.

      1. Človeški organi so: srce, pljuča, možgani, uho, oko, jezik, želodec...

      2. Sestavljeni so iz različnih tkiv, tkiva pa iz celic.

      3. Vsi organizmi so zgrajeni iz celic, ki so različnih oblik in opravljajo različne naloge.

      4. Koža je pomembna, ker zaščiti notranjost telesa ter uravnava temperaturo telesa.

      5. Iz kože se izraščajo nohti, lasje in dlaka.

      6. Brajica je pisava slepih.

      7. Naloge kosti in mišic so: telesu dajejo oporo, omogočajo pokončno držo, določajo obliko,  ščitijo notranje organe in omogočajo gibanje.

      8. Poznamo skeletne mišice, ki se skrčijo, kadar mi želimo ter tiste, ki se skrčijo samodejno kot na primer srce.

      9. Možgani nadzirajo delovanje celotnega telesa (premikanje, razvoj, učenje, razmišljanje...).

      10. Živci povezujejo dele telesa z možgani in s hrbtenjačo.

      V povedih podčrtaj ključne besede. Pojasni poved ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. Pomagaj si z učbenikom na str. 13. Lahko to prikažeš tudi z miselnim vzorcem tako, da še sam dodaš kakšno ključno besedo.

      • TOREK, 7.4.2020

       Zdrav duh v zdravem telesu pomeni, da vsak človek mora poskrbeti za zdravo življenje (gibanje, higiena, zdrava hrana, učenje...)

       Danes se bomo učili o čutilih. Preberi besedilo v učbeniku na str. 18 - S čutili sprejemam dražljaje iz okolice. V zvezek napiši naslov ČUTILA ter  preriši shemo prečnega prereza očesa .

       • ČETRTEK, 9.4.2020

        Ponovno preberi besedilo Kako vidimo? ( uč. str. 18) in pisno  odgovori na vprašanja ( v zvezek, naslov že imaš).

        1. Kaj ščiti oko?

        2. Čemu služijo trepalnice in obrvi?

        3. Kje nastane sporočilo oziroma slika?

        4. Kakšno nalogo ima zenica?

        5. Kako potuje dražljaj do možganov?

        • TOREK, 14.4.2020

         Najprej preveri odgovore!

         1. Oko ščitijo veke.

         2. Trepalnice in obrvi varujejo oči.

         3. Sporočilo je slika, ki nastane v možganih.

         4. Zenica je odprtina v očesu, ki svetlobo skozi lečo prepušča v notranjost očesa.

         5. Dražljaj potuje po vidnem živcu do možganov. 


         Sedaj pa preberi besedilo z naslovom KAKO SLIŠIMO? (uč. str. 19) Napiši ta isti naslov v zvezek ter poimenuj dele ušesa.

         • ČETRTEK, 16.4.2020

          Ponovno preberi besedilo KAKO SLIŠIMO? in odgovori na vprašanja.

          1. Kaj je naloga uhlja?

          2. Zakaj se zatrese bobnič?

          3. Kam se prenesejo tresljaji?

          4. Kaj se zgodi v možganih?

          5. Zakaj imamo dve ušesi?

          Če želiš, lahko narediš vajo ENA DEJAVNOST (uč. str. 19). 


          Ali veš, kako se sporazumevajo gluhi? Kje lahko vidiš to vsak dan?

          • TOREK, 21.4.2020

           Preberi v učbeniku besedilo z naslovom KAKO VOHAMO IN OKUŠAMO? (uč. str. 20).

           Naredi vajo ENA DEJAVNOST (uč. str. 20) s tvojimi družinskimi člani. Poglej sličici na desni in povej, kaj vidiš. V četrtek te bo pričakalo še nekaj podobnih iluzij.

           Odgovori na vprašanje.

           Katera čutila ima človek?

           • ČETRTEK, 23.4.2020

            Prepiši v zvezek!

            ČUTILA

            1. Z OČMI  gledamo, z možgani vidimo.

            2. Z UŠESI poslušamo, z možgani slišimo.

            3. Z NOSOM vohamo, z možgani zavohamo. 

            4. S KOŽO se dotikamo, z možgani čutimo.

            5. Z JEZIKOM okušamo, z možgani okusimo.

            Sedaj si oglej še optične prevare in reši kviz o čutilih.

           • TOREK, 5.5.2020

            Ta teden boš ponovil o človeškem telesu. Naloge lahko rešuješ v zvezek.
            Odgovore boš preveril v četrtek. Pomagaj si z zvezkom in učbenikom.
           • ČETRTEK, 7.5.2020

            Tudi danes boš ponavljal o človeškem telesu. S pomočjo učbenika in zvezka reši naloge na učnih listih. V zvezek lahko napišeš samo odgovore, ki jih boš naslednjič preveril s pomočjo rešitev ,ki jih boš dobil. 
           • TOREK, 12.5.2020

            Najprej preglej naloge, ki si jih reševal prejšnji teden v priponki  REŠITVE.

            Nadaljujemo s PREBAVILI. V učbeniku na str. 22 preberi besedilo  PO PREBAVILIH POTUJE HRANA.

            Oglej si diapozitive v priponki in prepiši povedi v zvezek. Naslov je: PREBAVILA

           • ČETRTEK, 14.5.2020

            Upam, da si uspel prebrati in prepisati v zvezek pot hrane. 

            Danes preberi v učbeniku na str. 23 in 24 o tem, kako pomembna je hrana in kako bi se morali pravilno prehranjevati. 

            V zvezek (čas imaš do torka) preriši prehransko piramido ( uč. str. 24) ter odgovori na TRI VPRAŠANJA (uč. str.24). Nato prepiši MORAM VEDETI (uč. str. 24).

            Pri 3. vprašanju ti predlagam, da napišeš en primer ZAJTRKA, MALICE, KOSILA, MALICE IN VEČERJE.

            • ČETRTEK, 21.5.2020

             Naslednji teden boš moral izdelati PLAKAT O ČLOVEŠKEM TELESU , ki bo ocenjen.

             Zato si danes preberi besedilo o DIHALIH v učbeniku na strani 25 - 27. V zvezek napiši naslov DIHALA in odgovori na vprašanja v uč. na str. 27.

             Navodila za izdelavo plakata si preberi  v rubriki NARAVOSLOVNI DAN ali v e - učilnici.

             • TOREK, 26.5.2020

              IZDELAVA PLAKATA O ČLOVEŠKEM TELESU


              Izdelek bo OCENJEN. Plakat je lahko v obliki miselnega vzorca ali kateri drugi obliki. Pomembno je, da napišeš bistvene podatke o človeškem telesu, ki si jih spoznal do sedaj (celica, koža, mišice in kosti, živčevje, čutila, prebavila in dihala).Pomagaj si z učbenikom in zvezkom. Internet uporabi samo za kakšno zanimivost. Priporočljivo je, da poiščeš in zalepiš slikovni material oziroma  narišeš kaj zanimivega.

              Kriteriji ocenjevanja: VSEBINA - BESEDILO, OBLIKA - ESTETSKI VIDEZ (pisava, slikovni material,ilustracije), PRAVOPIS ter PREDSTAVITEV (branje).

              Plakat moraš narediti in ga poslati DO SREDE, 3.6.2020. Na zoom uri ga boš predstavil (prebral) sošolcem. Branje mora biti tekoče.


              • ČETRTEK, 27.5.2020

               Plakat o človeškem telesu.