Oris poglavij

 • PREBAVILA

  Samostojno delo z učbenikom:

  - učenci predelajo snov s pomočjo učbenika str. 74 - 84 po navodilih, ki so jih prejeli pri pouku dne, 12. 3. 2020.

  - v zvezku naredijo zapis v obliki povzetka ali miselnega vzorca.

  Pomoč pri izdelavi zapiskov:

  - v nadaljevanju dela na daljavo, vam bom v pomoč pošiljala predlogo za zapis v zvezek. Točke pod vsakim naslovom razširite (pojasnite), slika pa naj bo velika najmanj polovico strani in natančno označena. Vsebina pod vsakim naslovom mora biti na svoji strani in datirana (datum)!


   26. 3. 2020                  PREBAVILA


  1. Naloge prebavil:

  2. Hrana in hranilne snovi:

     a) ogljikovi hidrati:

     b) beljakovine:

     c) maščobe:

     č) vitamini:


  SLIKA: Prehranska piramida

  Nariši prehransko piramido in označi posamezne dele, glej učbenik str. 80!


  Vprašanja za utrjevanje znanja:

  1. Kaj je naloga prebavil?
  2. Kaj je prebava?
  3. Kaj je presnova in kje poteka?
  4. Zakaj sta pomembna škrob in sladkor?
  5. zakaj so pomembne beljakovine?
  6. Kakšna je naloga maščob?
  7. zakaj so pomembni vitamini?

  • PREBAVNA POT


   31. 3. 2020                                          učb. str. 76-77
           PREBAVNA POT
   1. Prebava hrane:

     a) mehanska:

     b) kemična:

   2. Ustna votlina:

     a) jezik:

     b) zobje:

     c) slina:

   3. Zgradba zoba:

   4. Žrelo:

   5. Požiralnik:

   6. Želodec:


   SLIKA: Zgradba zoba (uč. str. 76)

   Nariši prečni prerez zoba in označi vse dele! (Ne pozabi, da mora biti slika velika najmanj 1/2 strani)


   Vprašanja za utrjevanje znanja:

   1. Kako poteka prebavna pot?
   2. Kaj je mehanska in kaj je kemična prebava?
   3. Kaj je naloga jezika?
   4. Zakaj je pomembna slina?
   5. Kako je zgrajen zob?
   6. Kaj se zgodi v žrelu pri požiranju?
   7. Kaj je peristaltika?
   8. Zakaj je pomemben želodčni sok?

   • ČREVO IN VELIKE PREBAVNE ŽLEZE

    2. 4. 2020                                                                               učb. str.: 78 - 79


    1. Črevo je pri človeku razdeljeno na tanko in debelo črevo, ki opravljata različne naloge.

    2. Tanko črevo:

      - naloge (kemična prebava):

      - črevesne resice:

    3. Debelo črevo:

      - slepo črevo in slepič:

      - naloge debelega črevesa:

      - koristne bakterije (njihov pomen):

    4. Trebušna slinavka:

      - lega:

      - naloge:

    5. jetra:

      - lega:

      - naloge

      - glikogen:


    SLIKA: Jetra in trebušna slinavka

    Natiši in označi obe veliki prebavni žlezi!


    Vprašanja za utrjevanje znanja:

    1. Kako imenujemo začetni del tankega črevesa?
    2. Kakšno funkcijo opravljajo črevesne resice?
    3. Kakšno nalogo opravi žolč?
    4. Katere hranilne snovi in kako, razgrajujejo encimi iz trebušne slinavke?
    5. Kaj je naloga črevesnih resic?
    6. Kaj so naloge debelega črevesa?
    7. Kaj nastaja v trebušni slinavki?
    8. Zakaj so pomembna jetra?


    • UTRJEVANJE ZNANJA IZ SNOVI PREBAVILA

     9. 4. 2020

     Navodilo za delo: v zvezek prepiši naslov in pisno odgovori na navedena vprašanja. Odgovarjaj s celimi stavki in vsak odgovor oštevilči. 

     Vprašanja :

     1. Kaj je naloga prebavil?
     2. Kaj je prebava?
     3. Kaj je presnova in kje poteka?
     4. Zakaj sta pomembna škrob in sladkor?
     5. zakaj so pomembne beljakovine?
     6. Kakšna je naloga maščob?
     7. zakaj so pomembni vitamini?

     • PREVERJANJE ZNANJA/DELA NA DALJAVO

      16.- 23. 4. 2020

      Preverjanje znanja oziroma dela iz učne snovi, ki ste jo predelovali doma, bo potekalo od 16. do 23. aprila. Vaše delo in znanje bom preverila tako, da bom upoštevala: 

      1. kako boste sledili navodilom in jih izpolnjevali ter 
      2. kakšni bodo vaši odgovori na vprašanja (ali bodo jasni in popolni, ali površni)

      Po preverjanju znanja bo sledilo ocenjevanje pri katerem bosta veljala oba kriterija.

      Navodila: v zvezek si napiši datum in naslov PREVERJANJE ZNANJA, nato prepiši vsa sledeča vprašanja:
      1. Kaj mi je pri delu na daljavo povzročalo največje težave? (odgovor - nisem imel težav, ne pride v poštev, če se bo tak odgovor pojavil pri ocenjevanju bo ocenjen negativno)
      2. Zakaj menim, da sem imel(a) prav te težave?
      3. Kaj mi je bilo v zvezi z vsebino najtežje oziroma, česa nisem razumel(a)? (če ti je bilo vse lahko, boš o tem vprašan(a) za oceno)
      4. Kako sem reševala težavo in kako mi je uspelo?
      5. V urah oceni, koliko časa si porabil(a) pri delu na daljavo za BIO!

      Ko imaš prepisana vprašanja napiši odgovore, ki morajo biti oštevilčeni od 1 do 5:

      Odgovori:

      1. Pri delu na daljavo mi je bilo najtežje ...


      Nadaljuješ do zadnjega odgovora. Ko boš celotno preverjanje končal(a), mi na moj elektronski naslov pošlji iz zvezka prepisane odgovore in kot priponko dodaj fotografijo celotnega zapisa v zvezku. Rok za oddajo je do četrtka, 23. 4. do 10.00 ure.

      Moj elektronski naslov: neda.kranjec@osv-ankaran.si 

      OPOMBA: zato, da boste nalogo pravilno poslali, poglejte v rubriki Obvestila,  Obvestilo 2 in mi pošljite natančno tako, kot je v njem zapisano. Tisti, ki ste mi nalogo že poslali, vendar napačno, morate to popraviti in mi ponovno poslati!      • OCENJEVANJE ZNANJA V MESECU MAJU

       23. 4. 2020

       Priprave na ocenjevanje znanja:

       1. Prelistaj učbenik in si v zvezek (na novo stran z datumom) po vrsti napiši vse organske sisteme, ki smo jih do sedaj obravnavali. 

       2. Pri vsakem organskem sistemu napiši vse bolezni ali poškodbe, ki si jih kdaj imel ali prebolel.

       3. V zvezi z vsako boleznijo razmišljaj ali se spomni, kakšna je bila (kaj te je bolelo, kakšne težave si imel ...) in kako si se zdravil.

       V maju bo ocenjevanje znanja iz te snovi. Ocenjevala bom, kako boš znal bolezen predstaviti, opisati kakšni so bili znaki bolezni ali simptomi in kako si jo zdravil. Katera bolezen bo to, bom določila po 4. maju, do takrat pa mi boš poslal fotografijo zapisa v zvezku (seznam organskih sistemov in tvojih bolezni iz katerega bom izbrala bolezen, ki jo boš predstavil).

       Oblika ocenjevanja: pisni izdelek v obliki poročila z risbo določenega organa.

       Kriteriji ocenjevanja: 

       1. Poznavanje vsebine /znanje o organskem sistemu in bolezni
       2. Oblika poročila (oblika zapisa, čitljivost, kvaliteta risbe)       • OCENJEVANJE

        7. 5. 2020


        Do 22. maja bo potekalo ocenjevanje znanja iz snovi, ki smo jo predelali pri pouku v šoli in utrjevali v marcu in aprilu. Ocenjevala bom znanje o boleznih in poškodbah posameznega organskega sistema oziroma organa, ki smo jih spoznali. Katera bolezen bo to, bom določila na osnovi naloge, ki ste jo morali narediti po navodilih iz prejšnjega objavljenega poglavja in jo oddati do 4. maja. Vsak izmed vas bo na svoj elektronski naslov dobil naslov naloge (bolezni/poškodbe).

        Ocenjevala bom, kako boš znal bolezen ali poškodbo nekega organa: predstaviti (kaj je ta bolezen/poškodba), opisati kakšni so bili znaki bolezni ali simptomi in kako si jo zdravil

        Oblika ocenjevanja: pisni izdelek v obliki poročila, ki naj ima naslov in datum. Vsebina pa mora biti razdeljena na:

        1. Uvod: napišeš katero bolezen opisuješ in zakaj.
        2. Jedro: opišeš bolezen, predstaviš simptome - znake bolezni in opišeš kako si jo zdravil.
        3. Zaključek: kakšen je bil uspeh zdravljenja in kaj si se iz tega naučil. 


        Poročilo mora biti napisano v wordovi obliki s pisavo velikosti 12, razen naslova, ki naj ima večjo pisavo in obsegati mora med 200 in 250 besed.

        Kriteriji ocenjevanja (ocena bo odvisna od):

        1. Poznavanje vsebine /znanje o organskem sistemu in bolezni.
        2. Oblika poročila (po zgoraj zahtevanih navodilih).

        Glede vprašanj, ki jih boste imeli ob izdelovanju naloge, se boste name lahko obračali preko elektronske pošte. Dokončen izdelek pa boste morali oddati najkasneje v četrtek, 21. maja do 13.00 ure.


        Datum oddaje poročila: četrtek, 21. 5. 2020 do 13.00 ure.