Oris poglavij

 • Preverjanje

  V rubriki Obvestila najdeš povezave do nalog za preverjanje znanja.

  • 4 Cities

   The Tailor of Swaffham      SB, p. 48

   Preberite besedilo na str. 48.

   Podčrtajte neznane besede in njihov pomen poiščite v DZ na str. 84.

   Napiši 8 vprašanj, povezanih z besedilom.

   Reši nalogi 1 in 2.

   WB, p. 38/ 1, 2  

   Spodaj je zelo koristna povezava, na kateri boš našel/-la gradivo, ki ti bo pomagalo pri učenju, utrjevanju in preverjanju znanja. Ne pozabi na zvočno (avdio) gradivo.

   https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=si&selLanguage=en

   Uspešno delo.

   • The Tailor of Swaffham

    Do konca tedna nadaljuješ z nalogami na str. 48 in 49.

    Poslušaj zvočni posnetek na povezavi:

    https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

    Reši naloge:

     4 ( 4 a v zvezek ),

     5 (v zvezek), 

    6 a (poslušaj avdio na zgornji povezavi) in 6 b  zapiši v zvezek (Opiši Jimmiyeve in Marthine sanje.) .

    Naloga 7: Opiši svoje sanje

    • Where were you?
    • What were you doing?
    • What happened?

    Delovni zvezek str. 38-39.


    • Govorno sporočanje

     Pred reševanjem nalog obvezno preberi navodila v razdelku Obvestila.

     • Dokončaj naloge, ki jih še nisi rešil prejšnji teden.
     • Pripoveduj zgodbo The Tailor of Swaffham, kot da si pripovedovalec, krojač, krojačeva žena.
     • Pripoveduj o Marthinih in Jimmyevih sanjah. (str. 49/6)
     • Pripoveduj o svojih sanjah. (str. 49/7)
     • Vadi, dokler ne boš znal pripovedovati tekoče. Nato se posnemi in poslušaj.

     https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=si&selLanguage=en

     • Cities (Kids)

      Project English 3 (str. 50, 51)

      • Ustno še enkrat obnovi The Tailor of Swaffham in Marthine ter Jimmyjeve sanje.
      • Dvakrat poslušaj posnetek zgodbe na str. 50. Nato zgodbo še dvakrat glasno preberi.
      • V zvezek zapiši naslov Kids.

      https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=si&selLanguage=en

      • Preveri, ali razumeš vse besede. (DZ, str. 84, 4D Kids).
      • V učbenik reši nalogo 1, 3 in 4. Nalogo 2 naredi v zvezek (vprašanja prepiši in na njih odgovori).
      • Delovni zvezek str. 40.

      Ne pozabi, da sem od 10.00 do 11.00 na Skypu dosegljiva za morebitna vprašanja in opravljanje Bralne značke.      • Kids (Dylan's plan)


       Project English 3 , page 51

       https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=si&selLanguage=en

       Kids str. 50, 51

       • Ponovno poslušaj zgodbo na strani 50 in jo ustno obnovi.
       • Naloga 5 a, b

       Obe nalogi napišeš v zvezek.

       Napiši, kaj bo prihodnji teden delal Smart Alec in pri tem upoštevaj razpredelnico. Glej že rešen primer.

        5 b

       Napiši, kaj boš ti delal in uporabi izraze v okvirčku.

       • Naloga 6 a

       Dopolni dialog.

       • Naloga 6 c

       Po vzoru naloge 6 a v zvezek zapiši še en dialog in pri tem uporabi spodnje iztočnice.

       Delovni zvezek, str. 41.

        


       • Govorni nastop (A famous composer)

        Govorni nastop (A famous composer)

        • Danes se pripravljaj za govorni nastop A famous composer.
        • Ponovno preglej navodila.
        • Dokončaj »power-point« predstavitev.
        • Po navodilih napiši besedilo. V kolikor si besedilo že napisal, se pripravljaj na predstavitev.
        Za morebitna vprašanja sem ti na voljo po Skypeu ali po elektronski pošti. (Glej navodila v razdelku Obvestila).
        • New York


         Reši učni list, ki je v priponki in ga do 3. 4. pošlji učiteljici na elektronski naslov.

         marjeta.gal-babic@osv-ankaran.si        • The Peacock and the Turtle

         Reši učni list, ki je v priponki. Lahko ga natisneš in prilepiš v zvezek ali pa samo napišeš naslov in rešitve zapišeš v zvezek.

        • History: the plague

         Project English 3

         History: the plague

         • Najprej ustno dvakrat obnovi besedilNew York na str. 52.
         • Poslušaj in preberi besedilo History: the plague na str. 53.

         https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

         • V besedilu podčrtaj neznane besede in njihov pomen preveri s pomočjo slovarčka v delovnem zvezku (English Across the Curriculum, str. 84, 85) ali s pomočjo spletnega slovarja. https://en.pons.com/translate
         • Nalogi 1 in 2 reši v učbenik.
         • Naloga 3.

         Za vsako sličico napiši eno poved, povezano s prebranim besedilom.         • Revision (Utrjevanje znanja)

          Project English 3, p. 54

          • Ustno obnavljaj besedilo History: the plague.
          • Reši Revision na str. 54.
          • Naloga 1. Dopolni dialog z določnim (the) ali nedoločnim (a/an) členom. Nalogo reši v učbenik.
          • Naloga 2.

          Vstavi »the«, kjer je potrebno. Kjer ni potrebo, napiši − . Nalogo reši v učbenik.

          • Naloga 3.

          Dopolni povedi. (v učbenik).

          • Naloga 4.

          Poveži naštete predloge s sličicami. (v učbenik)

          • Naloga 5.

          Dialog postavi v pravilni vrstni red. Nato svoje rešitve preveri tako, da poslušaš posnetek.

          https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

          • Progress check (Preverjanje znanja)

           Project English 3 Workbook

           Danes boš preverjal svoje znanje.

           Reši Progress check (Preverjanje) na str. 42 in 43 v delovnem zvezku.

           Pravilnost svojih odgovorov preveri s pomočjo rešitev, ki jih najdeš v priponki.

           Nato preglej tudi rešene naloge od strani 38 do strani 41.

           Učiteljici poročaj o svojem dosežku na preverjanju.

           Reševal sem: odlično  dobro  nisem zadovoljen

           Največ težav sem imel pri nalogah: Navedi številke nalog.       


          • Experiences (They've been successfu)

           Project English 3

           Preverjanje:

           Ustno trikrat obnovi besedilo History: the plague.

           5 Experiences

            They've been successful, Student's Book, p. 56, 57

           V zvezek najprej zapiši večji naslov Experiences in nato še podnaslov

            They've been successful.

           Naloga 1.

           • Na črtice napiši ustrezne glagole iz okvirčka.

           Naloga 2.

           • Dvakrat poslušaj besedilo Ambitions. 

           https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

           Nato besedilo še dvakrat preberi. Neznane besede si razloži s pomočjo slovarčka v delovnem zvezku na strani 85.

           Naloga 3.

           • Dopolni razpredelnico s podatki iz besedila.
           • S pomočjo razpredelnice pripoveduj o Tildi in Barettu.  


           • They've been successful

            Project English 3

            They've been successful, Student's Book, p. 56, 57

             Present perfect

            • Reši nalogo 4.
            • Za boljše razumevanje časovne oblike si oglej še power-point predstavitev na spodnji povezavi.

            https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-perfect-simple-tense/present-perfect-simple-presentation/82509

            • Naredi nalogo, ki se nahaja v priponki. 
            Reši še: Delovni zvezek, str. 44, naloge 1, 2 in 3.           • Theseus and the Minotaur

            Project English 3, stran 83     

            Preberi tudi navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki se nahajajo spodaj. ***

            Poslušaj zgodbo na strani 83.

            https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

            V zvezek napiši naslov Theseus and the Minotaur.

            Nato zgodbo preberi in podčrtaj neznane besede. Njihov pomen si poglej na str. 86 v delovnem zvezku ali pa v spletnem slovarju. https://en.pons.com/translate

            Naloga 1.

            Poveži imena (v levem stolpcu) z opisi (v desnem stolpcu).

            Naloga 2.

            Odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.

            V priponki, ki ima dve strani, si natančno preberi navodila za preverjanje in ocenjevanje govornega nastopa.


           • Utrjevanje znanja

            Project English 3

            Utrjevanje znanja

            Reši naloge

            Delovni zvezek, str. 64, naloge 1, 2, 3 in 4

                                        str. 65, naloga 5.

            S temi nalogami boš utrjeval/-a svoje znanje glagolskih časov (past simple, past continuous will and going to future). Pred reševanjem še enkrat natančno preglej zapiske v zvezku in povzetek slovnice v delovnem zvezku na str. 76 , 77 , 78 in 79. 

            Pomembno

            Nepravilne glagole (past simple) najdeš v delovnem zvezku na str. 87.    

            POMEMBNO

            V četrtek, 23. 4., bomo imela ANGLEŠČINA 8. a- 1. skupina srečanje po skypeu. Pripravite vprašanja, povezana z govornim nastopom. Pričakujem vašo udeležbo.  

                                    


            • Utrjevanje znanja

             Project English 3

             Utrjevanje znanja

             Reši nalogo:

             Delovni zvezek, stran 67, naloga 1 a (Past simple and past continuous)

                                                                   1 b (Napiši zaključek zgodbe. Uporabi 80-90 besed).

              

             Nalogo 1 b natipkaj in pošlji učiteljici do petka, 24. 4. 2020.

             marjeta.gal-babic@osv-ankaran.si


             Želim ti lepe počitnice in upam, da se kmalu vidimo.  

             🌞🏫     

             😀


             • Preverjanje govornega nastopa

              Danes bomo po skypeu preverjali vašo pripravljenost na ocenjevanje medpredmetnega govornega nastopa A famous composer.

              Prosim, da se držite urnika in razporeda, ki ste ga prejeli pred prvomajskimi počitnicami. 

              Preverjanje bo potekalo tako, kot smo se dogovorili na našem srečanju v živo oziroma kot je napisano v navodilih. 

              • Present perfect

               Torek, 5. 5.

               Project English 3

               Present perfect

               https://svet-anglescine.com/present-perfect-simple/

               Še enkrat si natančno oglej, kar si si v zvezek napisal o času present perfect.

               Nato reši naloge v delovnem zvezku. Med reševanjem imej odprt delovni zvezek na strani 87, kjer imaš seznam nepravilnih glagolov (3. stolpec). Pomagaš si lahko tudi z razlago v slovenščini, ki jo najdeš na strani  80.

               Delovni zvezek, str, 44/ 4

                                             str. 45/ 5, 6

               Skype chat   🔉 🎤🖥

               Kdaj:  v četrtek, 7. 5., ob 9.05.

               Na moj klic se oglasijo: Nik K., Nik P., Vit in Jan.


                


               • Have you ever climbed a mountain?

                Project English 3, p.58

                • V zvezek zapiši naslov:

                Have you ever climbed the mountain?

                • Oglej si zgodbico v knjigi in s pomočjo slik skušaj ugotoviti, o čem govori.

                Poslušaj zgodbico na povezavi. https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Preberi besedilo. Neznane besede si razloži s pomočjo slovarčka na koncu delovnega zvezka. (str. 85)
                • Obnovi zgodbo.
                • Reši nalogo 2.
                • Podčrtaj vprašanja v zgodbici in jih prepiši v zvezek.
                • Reši še nalogo 3 in v zvezek prepiši naslov:

                Present perfect: questions

                • Nato prepiši še nalogo 3 a.  


                • Ocenjevanje govornega nastopa

                 Danes poteka ocenjevanje govornega nastopa po skypeu.

                 9.05 in 12.05   🔉🎤💻

                 • Pet minut pred začetkom ocenjevanja se prijavite na skype in preverite, ali vam delujeta mikrofon in kamera.
                 • Dokler niste na vrsti, imate mikrofon in kamero izključena, kot smo se dogovorili na preverjanju. 
                 • Pozorno poslušate nastope sošolcev in in povratne informacije obeh učiteljev.                  • Present perfect

                  Project English 3, p. 58, 59

                  Have you ever climbed a mountain?

                  V zvezek napiši:

                  Present perfect: ever and never

                  Naloge

                  4 a Dopolni dialog z besedami iz zgodbice na strani 58.

                  4 b Nato poglej, kaj pomenita besedi ever in never v povezavi s časovno obliko present perfect.

                  4 c V povedi vstavi ever oziroma never. Pazi, da besedi vstaviš na pravo mesto v povedi.

                  5 a

                  Napiši vprašanja v časovni obliki present perfect. Odgovore poišči v zgodbicah  (Sweet Sue and Smart Alec).

                  Primer:

                  Has Sweet Sue ever driven a car? Yes, she has. ( Odgovor najdeš v zgodbici na na str. 6.)

                  6 a

                  Povej, kaj od naštetega (slike) si ti že naredil. Povedi napiši v zvezek.

                  Primer:

                  I've ridden a horse. / I've never ridden a horse.


                  • Have you ever climbed a mountain?


                   Project English 3

                   Have you ever climbed a mountain?

                   Workbook, p. 46 in 47

                   • Reši naloge, ki se nahajajo na teh dveh straneh.
                   • Pri reševanju si pomagaj z zvezkom in učbenikom.
                   • Ko končaš vse naloge, odpri rešitve, ki se nahajajo v priponki, in preveri pravilnost svojih odgovorov. 

                   Skype chat: Lana V., Sara, Vid, Rok 🔉🎤💻

                  • Making people aware

                   Project English 3 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                   • Oglej si besedilo v učbeniku na strani 60. O čem bo govorilo? Preleti besedilo in skušaj odgovoriti na vprašanja v nalogi 1.
                   • Na zgornji povezavi poslušaj besedilo v učbeniku. na strani 60.
                   • Besedilo še enkrat preberi.


                   • Making people aware

                    Skype chat:  🔉🎤💻 ob 10.25, Nik P., Vit, Jan

                    Project English 3, p. 61

                    https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                    Ker sem včeraj v učilnico pripela napačen učni list, boste danes reševali naloge na učnem listu , ki ga prilagam. Opravičujem se, če ste imeli nevšečnosti, ker niste vedeli, kaj morate narediti.

                    • Reši učni list, ki se nahaja v priponki in rešenega (natipkanega v wordu) pošlji učiteljici do srede, 20. 5.

                   • Making people aware

                    Project English 3, p. 61

                    Naloga 3

                    3 a

                    V besedilu poišči podatke, ki so navedeni pri posameznih iztočnicah v tej nalogi.

                    V zvezek napiši naslov Making people aware in nalogo 3 a reši v zvezek.

                    3 b

                    Odgovor napiši v učbenik.

                    Naloga 4

                    4 a

                    Razlago poveži s slikami.

                    4 b

                    Poslušaj in preveri svoje odgovore.

                    4 c

                    Odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.


                    • Making people aware

                     Project English 3, p. 61

                     Listening   https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                     Poslušaj avdio posnetek o človeku, ki ga vidiš na sliki. Imenuje se Lewis Gordon Pugh.

                     Naloga 5 a

                     Po poslušanju posnetka izberi pravilni odgovor.

                     Naloga 5 b

                     Ponovno poslušaj posnetek in odgovori na vprašanja.

                     Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.


                     • Utrjevanje znanja

                      Making people aware

                      Delovni zvezek, str. 48, 49

                      Reši naloge.

                      Ko končaš, svoje odgovore preveri s pomočjo rešitev, ki se nahajajo v priponki.


                     • Kids (Layla's news)

                      Project English 3

                      Kids

                      Layla's news 

                        https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                      Kaj se je zgodilo v prejšnjem nadaljevanju zgodbe. Prelistaj učbenik in še enkrat preberi.

                      Poslušaj zgodbo. Ustno odgovori na vprašanji v nalogi 1 b.

                      Besedilo preberi. Neznane besede si razloži s pomočjo slovarčka v delovnem zvezku (str. 84).

                      Naloga 2 a

                      Dogodke, ki so se zgodili virtualnemu Mattu  postavi v pravilni vrstni red. Povedi oštevilči s številkami od 1 do 10.