Oris poglavij

 • My holiday

  My holiday

  My holiday (projektno delo, učbenik str. 43)

  V tem tednu dokončajte projektno delo po navodilih, ki ste jih prejeli med poukom v šoli.

  • Preglejte besedilo.
  • Dokončajte plakat oz. Power Point.
  • Besedilo se naučite na pamet.
  • Predstavite vaše projektno delo vašim družinskim članom.

  • Food and drink

   Food and drink (učbenik str. 44 in 45)

   • učbenik str. 44, Vaja 1a (ponovitev)

   Poslušajte in ponovite besedišče pri vaji 1a na spodnji povezavi.

   https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

   • Ponovite pravila za 'Countable and uncountable nouns' (Števni in neštevni samostalniki), ki smo jih zapisali v zvezek.
   • V zvezek napiši naslov 'INDEFINITE ARTICLE' in prepiši v zvezek spodaj napisano besedilo.

   INDEFINITE ARTICLE:
   A/AN

    

   AN: A, E, I, O, U

   Pred števnimi samostalniki v ednini uporabimo nedoločni člen – a/an.

   an orange, a car, an umbrella

    

   Pred neštevnimi samostalniki, pa nedoločnega člena (a/an) NE uporabljamo.

   rice, coffee, cheese, fruit

    

   Pred števnimi samostalniki v množini NE uporabljamo nedoločnega člena (a/an).

   apples, bananas, sandwiches

    

   • učbenik str. 45, vaja 6b

   Reši nalogo v učbeniku.  • Listening and speaking

   Listening and speaking (učbenik str. 45)

   • Vaja 7a
   Oglej si jedilni list. Poslušaj posnetek na spodnji povezavi. Označi jedi, ki jih je naročila Emma.

   https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

   • Vaja 7b
   Ponovno poslušaj posnetek in dopolni dialog.

   • Vaja 7c
   Če je mogoče, vadi dialog (vaja 7a) z enim izmed družinskih članov.

   • Vaja 8
   Če je mogoče, vadi dialog med natakarjem/natakarico in stranko. Uporabi jedilni list iz vaje 7a.

   • delovni zvezek str. 35
   Reši naloge 5, 6 in 7.

   • Stone soup

    Stone soup (učbenik str. 46)

    • Vaja 1a
    Oglej si slike, poslušaj posnetek na spodnji povezavi in ponavljaj besede.

    https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

    • Vaja 1b
    V zvezek napiši naslov 'Stone soup' in prepiši razpredelnico iz vaje 1b. Vse stvari iz vaje 1a zapiši v pravilen stolpec.

    • Vaja 1c
    Izberi 6 stvari iz razpredelnice in sestavi obrok zase. Besedilo je že nakazano, nadaljuj.

    • Vaja 2
    Poslušaj zgodbo na spodnji povezavi.

    https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

    V delovnem zvezku na strani 85 preveri neznane besede.

    Preberi zgodbo in v zvezek zapiši, katere stvari iz vaje 1a je potepuh uporabil kot sestavine za svojo jed.


    Upam, da ste vsi zdravi in se dobro počutite. Lahko mi napišete, kako vam gre delo doma na moj spletni naslov: jozica.kalsek@guest.arnes.si

    • Stone soup

     Stone soup (učbenik str. 46)

     • Ponovno poslušaj zgodbo 'Stone soup'.

     https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


     • Napiši povzetek zgodbe in mi ga pošlji na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si) danes, 27.3.2020, do 20.00.

     Vsi učenci, ki ste mi poslali povzetek zgodbe ste prejeli povratno informacijo.

     Naloga je zaključena.

     • Grammar

      Grammar (učbenik str. 47)


      • Vaja 3a
      Dopolni povedi iz zgodbe 'Stone soup'.

      • Vaja 3b

      Dopolni tabelo.

      • V zvezek napiši naslov 'SOME and ANY', nato prepiši besedilo iz spodnje wordowe priponke. Iz prepisanega boš lahko razbral tudi rešitve za vajo 3b.

      • Vaja 3c
      Oglej si stvari pri vaji 1a (učbenik str. 46) in povej, katere stvari je in katere stvari potepuh ni uporabil za pripravo juhe. Uporabi 'some' in 'any. Glej primer, ki je že rešen.

      • Vaja 5a

      Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in dopolni tabelo.

      https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


      • Vaja 5b
      V zvezek napiši, kaj so Dan, Elsa in Chen jedli za kosilo. V zvezek prepiši in dopolni primer, ki je že nakazan in nato nadaljuj.

      • Delovni zvezek str. 36 in 37
      Reši naloge 1, 2, 3, 4, 5 in 6. 


     • Mut goes shopping

      Mut goes shopping (učbenik str. 48)

      • Najprej poišči predhodno epizodo 'Mickey, Millie and Mut' in jo preberi (učbenik str. 38) in poslušaj na spodnji povezavi, nato jo ustno obnovi.
       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=si&selLanguage=en


      • Vaja 1 (učbenik str. 48)
      Sedaj poslušaj in preberi zgodbico 'Mut goes shopping'.

      https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

      Povej, čemu in zakaj je Mut zaskrbljen.

      • Vaja 2 (učbenik str. 49)
      Ponovno preberi zgodbico in reši nalogo.

      Ponovno preglej besedilo in preveri rešitve.

      • Epizodo 'Mut goes shopping' ustno obnovi. Ponavljaj dokler tvoj govor ni tekoč, nato naredi zvočni posnetek in poslušaj. 


      • Grammar

       Grammar (učbenik str. 49)

       • Ponovno poslušaj in preberi 'Mut goes shopping'.
       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


       • Vaja 3a in 3b
       S pomočjo zgodbice izpolni tabeli.

       • V zvezek napiši naslov 'How much? / How many?'
       Odpri spodaj pripeto wordowo datoteko in vsebino prepiši v zvezek. S pomočjo njene vsebine preveri nalogo 3b.

       • Vaja 3c
       Poslušaj in tvori vprašanja. Glej primera, ki sta že rešena.

       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


       • Vaja 3d
       Poslušaj in preveri.

       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

       • Vaja 4a
       Poveži. Prevode lahko poiščeš v delovnem zvezku na strani 85 ali v slovarju. Uporabiš lahko spletni slovar PONS:
       https://sl.pons.com/prevod

       • Vaja 4b
       Poveži.

       • Vaja 4c
       V zvezek napiši, kaj vidiš na slikah pri vaji 4a.
       Prepiši spodnja primera in nato nadaljuj.

       1 three loaves of bread
       2 two cartons of milk

       • Vaja 5a
       Preberi nakupovalni seznam in napiši, kaj morata Emma in Jake kupiti.
       Prepiši in oglej si primer, ki je že napisan in nadaljuj.

       • Vaja 5b
       Emma in Jake sta v trgovini, vendar sta pozabila nakupovalni seznam. Ali si si zapomnil njun seznam? Zapri knjigo in poslušaj posnetek. Ali sta kupila stvari iz njunega seznama?

       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


       • Delovni zvezek str. 38 in 39
       Reši naloge 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7.


      • Emma's apple crumble

       Emma's apple crumble (učbenik str. 50)

       • Vaja 1
       Beri in poslušaj. Oštevilči slike v pravilnem vrstnem redu.
       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

       Besedišče lahko preveriš v slovarju na strani 85 v delovnem zvezku.

       • Vaja 2a
       V zvezek napiši naslov 'Emma's apple crumble' in napiši, kaj Emma počne na vsaki izmed sličic. Oglej in prepiši si primer, ki je že rešen.

       • Vaja 2b
       Besede iz okvirčka poišči na sličicah. 

       • Delovni zvezek str. 40
       Reši naloge 1, 2 in 3.

       • Priporočam ti, da recept preizkusiš. Dober tek!

       • Definite and indefinite articles

        Apple Crumble

        • Ponovno preberi in poslušaj navodila za 'Apple Crumble' na spodnji povezavi (učbenik str. 50, vaja 1b).
        https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

        • S pomočjo sličic ustno obnovi recept.

        Definite and indefinite articles (učbenik str. 51)

        • V zvezek napiši naslov 'Definite and indefinite articles' in prepiši besedilo iz spodaj pripete priponke.
        • Vaja 3a
        Preberi besedilo in nato reši nalogo 3b.

        • Vaja 4a
        Ponovno preberi, kaj je povedala Emma pri vaji 1 (str. 50) in dopolni povedi.

        • Vaja 4b
        Ponovno preberi besedilo, ki si si ga prepisal v zvezek in dopolni tabelo.

        • Vaja 4c
        Reši nalogo.

        • Delovni zvezek str. 41
        Reši naloge 4, 5, 6 in 7.


       • Jake's Welsh Rarebit

        Jake's Welsh Rarebit (učbenik str. 51)

        • Vaja 5a
        Poslušaj recept na spodnji povezavi in odkljukaj sestavine, ki jih je Jake uporabil.

        https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

        • Vaja 5b
        Sedaj poslušaj še navodila za recept in jih postavi v pravilen vrstni red.

        Nato poslušaj ponovno in preveri.

        https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

        • Vaja 5c
        Ponovno poslušaj in zapiši, kaj Jake pravi o spodaj naštetih sestavinah.

        • Pozorno si še enkrat oglej tako vsebino kot obliko zapisa recepta za 'Apple Crumble' v učbeniku na str. 50. Po tem vzgledu v zvezek zapiši recept po svojem izboru.

        • Progress check

         Progress check (delovni zvezek str. 42 in 43)

         • Ponovite snov četrte enote in nato rešite Progress check v delovnem zvezku.

         • Na spodnji spletni povezavi rešite test in preverite svoje odgovore.
         https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/test?cc=si&selLanguage=en

         • British meals and mealtimes

          CULTURE

          British meals and mealtimes (učbenik str. 52)

          • Ponovno poslušaj in beri besedilo na spodnji povezavi, ki smo ga že obravnavali v šoli.
          https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

          Lahko si pomagaš z razlago besed na strani 85. Najdeš jih pod naslovom Culture.


          Slovene meals and mealtimes

          V zvezek napiši naslov Slovene meals and mealtimes in prepiši spodaj napisana navodila. S pomočjo iztočnic oblikuj besedilo. Besedilo naj bo dolgo od 80 do 90 besed.


          Slovene meals and mealtimes

          • What meals do people usually eat?
          • When?
          • What do they usually eat?
          • Write 80 to 90 words.


          Besedilo pretipkaj in mi ga v Wordovi datoteki pošlji na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si) do 14. 4. 2020.

          • Revision

           Revision (učbenik str. 54)

           • Ponovi snov enote 4, nato pa reši vaje 1, 2, 3, 4 in 5.


           • Vaja 6a
           Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in zapiši, kaj so kupili.

           https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Vaja 6b
           Oglej si primer in ustno vadi dialog. Vprašanja začenjaj s How much? oz. How many?

           • Vaja 1, učbenik str 55
           Dopolni manjkajoče besede, nato poslušaj in preveri.

           https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Odpri priponko in preveri rešitve.

          • The world

           My country (učbenik str. 56)

           • Vaja 1a
           Dopolni slike z besedami iz okvirčka.

           Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku na str. 85.

           • Vaja 1b
           Poslušaj in ponavljaj.

           https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Vaja 2
           Odgovori na vprašanja o tvojem domu.

           • Vaja 3
           Beri in poslušaj. Iz okvirčka izberi pravilne mere in jih vstavi v povedi.

           https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Vaja 4
           V zvezek napiši naslov  nove enote The world, nato napiši manjši naslov How questions in tabelo prepiši v zvezek.

           Neznane besede lahko preveriš v slovarčku v delovnem zvezku na str. 85.

           • Delovni zvezek str. 44 in 45.
           Reši naloge 1, 2, 3, 4, 5 in 6.

           • Reading and listening

            Reading and listening  (učbenik str. 57)

            • Vaja 5a
            Oglej si zemljevid in dopolni besedilo.

            • Vaja 5b
            Poslušaj besedilo na spodnji povezavi in preveri svoje rešitve.

            https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

            • Vaja 6
            Ponovno preberi besedilo in popravi povedi, tako da bodo pravilne glede na zgoraj prebrano besedilo.

            • Vaja 7
            V zvezek napiši naslov 'The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland'. Prepiši vprašanja v zvezek in nanje odgovori v povedih. Odgovore boš našel v besedilu.

            • North and south

             North and south (učbenik str. 58)

             • Vaja 1
             Klikni na spodnjo povezavo in poslušaj ter ponavljaj.

             https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

             • Vaja 2a
             Klikni na spodnjo povezavo in poslušaj. Dopolni prvi stolpec v tabeli.

             https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

             • Vaja 2b
             Sedaj dopolni še drugi stolpec. Piši o vremenu v Sloveniji.

             • Vaja 3a
             Poslušaj, beri in odgovori na vprašanje.

             https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

             • Vaja 3b
             Ponovno preberi besedilo in zapiši pravilen odgovor.

             • Delovni zvezek str. 46.
             Reši nalogi 1 in 2.


             • Comparative adjectives

              Comparative adjectives (učbenik str. 59)

              (Primerniki)

              • Vaja 4a
              Oglej si slike in preberi besede.

              • V zvezek napiši naslov Comparative adjectives. Odpri spodnjo Wordovo priponko (COMPARATIVES) in vsebino prepiši v zvezek.

              • Vaja 4b
              Pozorno preberi pravkar prepisana pravila za tvorbo primernikov in dopolni tabelo.

              • Vaja 5
              V zvezek prepiši pridevnike in jim dodaj primernik.

              Glej primer in ga prepiši, nato nadaljuj.

              cheap         cheaper

              big             bigger

              Sedaj odpri spodnjo priponko (Page 59, Exercise 5) in si preglej rešitve.

              • Vaja 6a
              Dopolni poved.

              • Vaja 6b

              Na spodnji povezavi si oglej slike Prekmurja.

              https://www.lepote-slovenije.si/prekmurje/

              Na spodnji povezavi si oglej slike Primorske.

              https://slo-link.si/pohodnistvo-goriska-primorska/

              Sedaj pa primerjaj obe pokrajini med sabo. Uporabi pridevnike v okvirčku naloge 6b.

              Oglej si in prepiši spodnji primer, nato nadaljuj.

              Primorska is hillier than Prekmurje.

              • Vaja 7
              Primerjaj stvari med sabo. Prepiši prvi primer in nato nadaljuj.

              • Vaja 8
              Primerjaj stvari med sabo.  Pri vsaki primerjavi najdi vsaj 2 razliki.

              • Vaja 9
              Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in dopolni povedi. Izberi pravilne pridevnike v okvirčku in jih v povedih uporabi kot primernike. Oglej si primer, ki je že rešen.

              https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/?cc=si&selLanguage=en

              • Delovni zvezek str. 46.
              Reši nalogo 3.

              • Delovni zvezek str. 47.
              Reši naloge 4, 5 in 6.             • Record breakers

              Record breakers (učbenik str. 60)

              • Vaja 1a
              Poslušaj kviz na spodnji povezavi in odgovori na vprašanja. 

              https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

              Pomagaj si slovarčkom v delovnem zvezku str. 86. (Record breakers)

              • Vaja 1c
              Sedaj poslušaj in preveri svoje odgovore.

              https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en


              • Delovni zvezek str. 48.
              Reši naloge 1, 2, 3 in 4.

              • Superlative adjectives

               Grammar (učbenik str. 61)

               • Vaja 2a
               V zvezek napiši naslov Superlative adjectives (Presežniki) in si prepiši spodnje primere in besedilo v zvezek.

               high                         higher                         the highest

               long                        longer                         the longest

               beautiful                more beautiful             the most beautiful 

               Presežnike tvorimo s končnico -est ali z besedo 'most'. Pravila za dodajanje končnice -est in besede 'most' so enaka, kot za dodajanje končnice -er in besede 'more', s katerima tvorimo primernike.

               Pred presežnike moramo vedno postaviti določni člen the. 


               • Vaja 2b
               Pridevnikom v okvirčku poišči presežnike v kvizu na strani 60.

               • Vaja 2c
               Tabelo prepiši v zvezek in jo dopolni.


               Odpri spodnjo priponko in preveri rešitve.

               • Vaja 3
               V zvezek napiši odgovore na kviz (str. 60). Prepiši in oglej si primer ter nadaljuj.

               • Vaja 5a
               Uporabi iztočnice in zapiši povedi v zvezek. Uporabi presežnike.

               • Vaja 6a
               V besedilu poišči imena sedmih kontinentov in jih zapiši v zvezek.

               • Vaja 6b
               Natančno preberi besedilo in oštevilči kontinente od največjega do najmanjšega.

               • Delovni zvezek str. 49.
               Reši naloge 5, 6 in 7.


              • Mickey and Millie go camping

               Mickey and Millie go camping (učbenik str. 62)

               • Vaja 1a
               V zvezek napiši naslov Mickey and Millie go camping. Vprašanja prepiši v zvezek. Poslušaj besedilo na spodnji povezavi in zapiši odgovore.

               Pomagaj si s slovarčkom na strani 86 v delovnem zvezku.

               https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Vaja 1b
               Ponovno poslušaj besedilo. V zvezek nariši in napiši konec zgodbice. Nariši še eno sličico številka 8 in zaključi zgodbo.

               https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Vaja 2a (učbenik str. 63)
               Dopolni tabelo z besedami iz okvirčka, nato pa tabelo prepiši v zvezek.

               Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS, ki ga najdeš na spodnji povezavi:

               https://sl.pons.com/prevod

               • Vaja 2c
               Reši nalogo. Rešitve boš našel v tabeli, ki si jo pravkar prepisal v zvezek.


               • Better than...

                • Mickey and Millie go camping (učbenik str. 62)
                Ponovno poslušaj zgodbico, nato jo ustno obnovi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč.
                https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Vaja 3 (učbenik str. 63)
                Preberi iztočnice in oštevilči kampe od najboljšega (1) do najslabšega (6).

                • Vaja 4
                Za vsako iztočnico napiši 2 povedi v zvezek. Najprej si dobro oglej in prepiši primer 1, ki je že rešen ter nadaljuj.

                • Vaja 5a
                Dopolni poved iz zgodbe Mickey and Millie go camping.

                • Vaja 5b
                Poveži.

                • Vaja 5c
                Poslušaj in preveri rešitve iz naloge 5b.
                https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Zapiši izraze iz vaje 5b v zvezek. Prepiši spodaj napisana prva dva primera in potem nadaljuj.
                1 as heavy as lead
                2 as high as a mountain

                • Vaja 6a
                Poslušaj in uporabi izraze iz vaje 5b, da opišeš stvari. Poglej primer, ki je že rešen in nadaljuj.

                https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Vaja 6b
                Sam si izberi 5 stvari in jih opiši s pomočjo izrazov iz vaje 5b. Povedi zapiši v zvezek.

                • Delovni zvezek str. 50 in 51.
                Reši naloge 1, 2, 3, 4 in 5.

                • Culture: The weather in Britain

                 Culture: The weather in Britain (učbenik str. 64)

                 • Vaja 1
                 Beri in poslušaj besedilo na spodnji povezavi in reši nalogo.

                 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                 Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku na strani 86 (Culture).

                 • Vaja 2a
                 V zvezek napiši naslov Culture: The weather in Britain in napiši poimenovanja za 4 letne čase (pomlad, poletje, jesen, zima). Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS:

                 https://sl.pons.com/prevod

                 • Vaja 2b
                 Pod vsak letni čas pripiši ustrezne besede, ki se s tem letnim časom povezujejo. Svoje rešitve preveri v besedilu.

                 • Vaja 3
                 Poslušal boš besedilo o Meg in Paulu. V zvezek prepiši vprašanja in oblikuj razpredelnico, da boš lahko ob poslušanju zvočnega posnetka zapisal odgovore.

                 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                 • Vaja 4
                 Vprašanja pri vaji 4 uporabi kot iztočnice in oblikuj pisni sestavek. Ne pozabi na odstavke. Besedilo naj bo dolgo od 80 do 90 besed.                 • Geography: the USA

                  Geography: the USA (učbenik str. 65)

                  • Oglej si posnetek, da pobliže spoznaš današnjo temo.

                  • Vaja 1
                  Beri in poslušaj besedilo na spodnji povezavi. V zvezek napiši naslov The USA. Prepiši vprašanja v zvezek in nanje odgovori v povedih.

                   https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                  Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 86 (English Across the Curriculum).

                  • Vaja 2
                  Odgovore zapiši v knjigo.

                  • Vaja 3
                  Poišči odgovore na vprašanja o Sloveniji in jih zapiši v knjigo.


                  • Preverjanje

                   Revision (str. 66)

                   Najprej reši naloge, nato odpri spodnje priponke in si naloge preglej in popravi.

                   • Vaja 1
                   Dopolni tabelo.

                   • Vaja 2a
                   Oglej si spodnjo tabelo in dopolni povedi.

                   • Vaja 2b
                   V zvezek napiši naslov Revision in zapiši povedi v zvezek, tako da uporabiš pridevnik iz oklepaja pri nalogi 2a, ki ga nisi uporabil. Najprej si dobro oglej in prepiši primer v knjigi, ki je že rešen.

                   • Vaja 3
                   Poslušaj nalogo.

                   https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                   Ponovno poslušaj nalogo in si v zvezek zabeleži, ali so trditve pravilne (True) ali napačne (False).

                   • Vaja 4
                   V zvezek zapiši 2 kratka dialoga.

                   • Vaja 5
                   S pomočjo simbolov opiši vreme. Povedi zapiši v zvezek.

                   • Vaja 6
                   Označi stvari na sliki.

                  • Preverjanje

                   Progress check (delovni zvezek str. 52 in 53)

                   Reši naloge 1, 2, 3, 4, 5 in I can...

                   Nato odpri spodnje priponke in si preglej vse naloge v poglavju 5 (od str. 44 do str. 53).


                  • The Twelve Months

                   The Twelve Months (učbenik str. 86)

                   • Vaja 1
                   Beri in poslušaj zgodbo na spodnji povezavi.

                   https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

                   Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 87 (Unit 5).

                   Ponovno preberi besedilo. V zvezek napiši naslov The Twelve Months in prepiši vprašanja. Odgovore zapiši v povedih.

                   • Vaja 2a
                   Prepiši vprašanje in nanj odgovori.

                   • Vaja 2b
                   V zvezek zapiši tri razlike med Helen in Marouckla.

                   • Ponovno poslušaj zgodbo in jo ustno obnovi, nato pa v zvezek tudi zapiši povzetek zgodbe. 

                   • Your project: A country

                    Your project: A country (učbenik str. 67)

                    Pred tabo je tokrat tedenska naloga. 

                    V naslednjem tednu boste izdelali projektno delo, ki ga boste v petek, 22.5.2020, ob 10.25. predstavili preko Skypa. Bodite takrat dosegljivi za klic.

                    Navodila za izdelavo projektnega dela:

                    Your project: A country 

                    Izberite državo po svojem izboru.

                    Pri predstavitvi upoštevaj naslednje iztočnice (dodaš lahko tudi svoje lastne ideje):

                    • Kratka predstavitev države in njenih državnih simbolov.
                    • Predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti ter največjih turističnih zanimivosti.
                    • Predstavitev klime (vreme).

                    Besedilo zapiši v zvezek.

                    Naredi Power Point predstavitev in mi jo do četrtka, 21.5.2020, pošlji na moj email (jozica.kalsek@guest.arnes.si). Na Power Point dodate: slikovno gradivo, naslove/podnaslove, lastna in geografska imena, datume/letnice.

                    Tvoja predstavitev/govorni nastop mora trajati od 2,5 min do 3 min. 


                    Obvestilo

                    Tisti, ki ste mi poslali Power Point, sem vam v eAsistentu označila nalogo z znakom, ki sicer pomeni 'opravil nepopolno', vendar to ne pomeni, da je z vašo predstavitvijo karkoli narobe. Znak bom spremenila v 'opravil' v petek, ko boste opravili še govorni nastop.                    • Predstavitev govornega nastopa

                     Obvestilo

                     Danes, 26.5.2020, ob 8.20, poteka ponovno predstavitev govornega nastopa (Skype) za vse učence, ki tega iz različnih razlogov niso opravili v petek, 22.5.2020.


                     • Entertainment

                      TV programmes (učbenik str. 68)

                      • Vaja 1a
                      Poslušaj in ponavljaj.
                      https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=si&selLanguage=en

                      Za razlago besed si pomagaj s slovarčkom v delovnem zvezku str. 86 (TV programmes).

                      • Vaja 1b
                      V zvezek napiši naslov ENTERTAINMENT: TV programmes in prepiši besede oz. besedne zveze v zvezek, nato zraven dopiši primer oddaje, ki ustreza vrsti TV programa.
                      Glej primer:
                      1 a quiz show - Male sive celice
                      2 a soap opera - Usodno vino

                      • Vaja 2
                      Poslušaj in za vsak opis povej, kakšna vrsta TV programa je.
                      https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=si&selLanguage=en

                      • Vaja 3
                      Beri in poslušaj, nato odgovori na vprašanja.
                      https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=si&selLanguage=en

                      Ponovno poslušaj, nato besedilo preberi na glas. Ponavljaj dokler tvoje branje ni tekoče.

                      • Delovni zvezek str. 54
                      Reši naloge 1, 2 in 3.

                      • Perseus

                       Perseus - reading (učbenik str. 87)

                       • Vaja 1a
                       Beri in poslušaj zgodbo na spodnji povezavi. Ljudi, katerih imena so zapisana v okvirčku, poišči na slikah.

                       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=si&selLanguage=en

                       Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 87 (Unit 6).

                       • Vaja 1b
                       Ponovno preberi zgodbo in povej, kaj se dogaja na slikah.

                       • Vaja 2a
                       Označi, kaj sta Athena in Hermes podarila Perseusu.

                       • Vaja 2b
                       V zvezek napiši naslov Perseus in zapiši, kako so Perseusu pomagali darovi, ki jih je prejel od Athene in Hermesa.


                       • Ponovno poslušaj in preberi zgodbo. V besedilu si podčrtaj ključne informacije/dogodke, ki so v zgodbi pomembni, nato v zvezek napiši obnovo. 
                       Obnovo zgodbe nato ustno vadi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč, nato se posnemi in poslušaj.

                       • Preverjanje: past simple

                        Past simple tense

                        • Poišči naslov Past simple v zvezku in ponovi, kako tvorimo ta čas in kdaj ga uporabljamo.


                        • V delovnem zvezku na strani 87 ponovi nepravilne glagole.


                        • Reši naloge za past simple čas na spodnji povezavi. Na koncu svoje rešitve preveri.
                        https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1