Oris poglavij

 • Pancakes (učbenik str. 68)

  • Pancakes (učbenik str. 68) - Ponovitev snovi.

  Preberite si navodila za peko palačink.

  Natančno sledite navodilom v receptu in glede na navodila specite palačinke.

  Recept se naučite na pamet.

  • The Grand Bazaar in Istanbul

   The Grand Bazaar in Istanbul (učbenik str. 70)

   Ponavljanje in utrjevanje

   • Ponovno preberite besedilo.
   • Napišite v zvezek naslov 'The Grand Bazaar in Istanbul'.
   • Izpišite ključne besede.
   • Napišite povzetek besedila.
   • Povzetek se naučite.

   • The people of Mali

    The people of Mali (učbenik str. 102)

    • Preberite besedilo.
    • V zvezek napišite naslov 'The people of Mali'
    • Ob ponovnem branju besedila si v zvezek izpišite neznane besede. Prevode poiščite v slovarju. Lahko uporabite tudi brezplačen spletni slovar PONS, ki ga najdete na spodnji povezavi:

    https://sl.pons.com/prevod

    • učbenik str. 103, vaja 1

    V zvezek prepišite vprašanja in na njih odgovorite. 

    • The people of Mali

     The people of Mali (učbenik str. 102)


     • Ponovno preberite besedilo.
     • Ustno odgovorite na vprašanja pri vaji 1 na strani 103, ki ste jih včeraj zapisali v zvezek. V kolikor na vprašanja ne znate odgovoriti, ponovno preberite besedilo.
     • učbenik str. 103, vaja 2
     Prepišite vajo 2 v zvezek in rešite nalogo.      • The people of Mali

      The people of Mali (učbenik str. 102)

      V zvezek napiši naslov: The people of Mali - summary  (summary = povzetek)

      • Ponovno preberi besedilo in si v zvezek izpiši ključne besede.
      • S pomočjo ključnih besed napiši povzetek besedila. Skušaj zajeti vse ključne informacije.

      • The people of Slovenia

       The people of Slovenia (pisanje pisnega sestavka)

       V zvezek napiši naslov 'The people of Slovenia'.

       Zapiši si podatke za spodaj navedene iztočnice. Uporabi svoje ideje in kreativnost.

       • population (prebivalstvo: npr. število, narodnost)
       • official languages (uradni jeziki)
       • people from different countries (Ljudje, ki živijo v Sloveniji in so iz drugih držav.)
       • important things (pomembne in zanimive stvari o Sloveniji)

       S pomočjo zgoraj zbranih podatkov zapiši besedilo.

       V kolikor je možno, da ti starši lahko pomagajo, besedilo pretipkaj in mi ga v wordowi datoteki pošlji na moj spletni naslov: jozica.kalsek@guest.arnes.si, nato ti bom poslala nazaj besedilo s popravki.

       • The life cycle of a butterfly

        The life cycle of a butterfly (učbenik str. 104)

        • Na spodnji povezavi si oglej video, iz katerega boš razbral temo današnje učne ure.        • Vaja 1
        V zvezek napiši naslov 'The life cycle of a butterfly'. Preberi si nalogo 1 in si v zvezek izpiši neznane besede. Besede poišči v slovarčku. Lahko uporabiš spletni slovar PONS, ki ga najdeš na spodnji povezavi.

        https://sl.pons.com/prevod


        Preberi in poslušaj nalogo 1 na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika).

        Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

         https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=104-105

         Oglej si slike in besede zapisane v modrem okvirčku, nato v zvezek zapiši h kateri sliki (od 1 do 4) spada katera beseda. 

        • Vaja 2
        Ponovno preberi besedilo. V zvezek prepiši vajo 2  in označi pravilne odgovore.

        • The life cycle of a butterfly

         The life cycle of a butterfly (učbenik str. 104 - ponovitev)

         • Ponovno preberi besedilo in ponovi besedišče.

         • Vaja 2 (ponovitev)
         Preberi si trditve pri vaji 2 in nanje ustno odgovori. V kolikor imaš težave z odgovori besedilo še enkrat preberi.


         • My birthday party

          My birthday party (učbenik str. 106)

          • Vaja 1

          Poslušaj nalogo 1 na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). Uporabi svojo domišljijo in v zvezek nariši sliko svoje zabave za rojstni dan.

          Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

          https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=106-107

          • Vaja 2
          Preberi besedilo pri vaji 2, nato tudi ti s pomočjo narisane slike pripoveduj o svoji zabavi za rojstni dan.          • PARTY PLAN

           Act out a birthday party (učbenik str. 107)

           • Vaja 1
           Preberi si vajo in nato razmisli o načrtih za svojo zabavo za rojstni dan.

           V zvezek napiši naslov 'PARTY PLAN' in si oglej primer, ki ga imaš v učbeniku, nato pa napiši še svojega.


           • Oglej si iztočnice za dialog, ki jih imaš v svetlo modrem okvirčku. Dialog prepiši v zvezek in ga dopolni.

           • Dialog se nauči na pamet. V kolikor imaš možnost vadi dialog z enim izmed družinskih članov. 

           • Off we go!

            Off we go! (učbenik str. 108)

            • Vaja 1

            Poslušaj nalogo 1 na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in glej. Nato poslušaj in ponavljaj besede.

            https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

            Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

            • Vaja 2
            Poslušaj in zapoj.

            https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109


            • V zvezek napiši naslov 'Off we go!' nato pa prepiši besede iz vaje 1 in zraven nariši stvari.            • I'd like to

             Off we go! (učbenik str. 108) - PONOVITEV

             • Vaja 1

             Ponovno poslušaj nalogo 1 na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in glej. Nato poslušaj in ponavljaj besede.

             https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

             Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

             • Vaja 2
             Poslušaj in zapoj.

             https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109


             I'd like to (učbenik str. 109)

             • Vaja 1
             V zvezek napiši naslov I'd like to. Poveži otroke s slikami, nato prepiši in dopolni povedi. Oglej in prepiši si prvi primer:

             1 Paul

             I'd like to drive a lorry.


             • Vaja 2
             Poslušaj in povej, nato povedi v modrem okvirčku prepiši v zvezek.

             Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

             https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

             Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.


             • Vaja 3
             Pripoveduj o svojih sanjskih počitnicah.

             Primer:

             I'd like to go to the jungle by motorbike.

             I'd like to go to the USA by plane.             • Listen and sing

              I'd like to (učbenik str. 109 - PONOVITEV)

              • Vaja 2
              Poslušaj in ponovi.

              Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

              https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

              Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.


              Listen and sing (učbenik str. 110)

              • Vaja 1

              Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

              https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=110-111

              Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

              Pesem večkrat poslušaj in pesem skupaj z avdio posnetkom zapoj. Ponavljaj dokler tvoje petje ne bo tekoče.

              Besede, ki jih ne razumeš poišči v spletnem slovarju PONS, ki ga najdeš na spodnji povezavi.

              https://sl.pons.com/prevod


              • Vaja 2
              V zvezek preriši sličice, nato poslušaj nalogo in oštevilči slike.

              Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

              https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=110-111

              Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

              • What are you doing?

               What are you doing? (učbenik str. 111)

               • Vaja 1
               V zvezek napiši naslov What are you doing?, nato pa prepiši primere 1, 2, 3 in 4 v zvezek. Oglej si sličice (a, b, c, d) in jih poveži s primeri (1, 2, 3, 4). Sličice nariši zraven pripadajočih prepisanih primerov. 

               • Vaja 2

               Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). Poslušaj in ponavljaj povedi.

               https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=110-111

               Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

               V zvezek prepiši povedi iz modrega okvirčka.

               • Vaja 3
               V kolikor imaš možnost se z enim izmed družinskih članov igraj pantomimo. Prikaži mu aktivnosti iz vaje 1 in on/ona ugiba, katera aktivnost je to, nato vlogi zamenjajta. Najprej si oglej primer v knjigi.

               • The bus trip

                The bus trip (učbenik str. 112)

                • Vaja 1

                Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=112-113

                Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                Poslušaj ponovno in preberi besedilo. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč. Neznane besede lahko poiščeš v spletnem slovarju PONS na spodnji povezavi:
                https://sl.pons.com/prevod

                V kolikor imaš možnost zgodbico zaigraj s svojimi družinskimi člani.

                • Vaja 2
                V zvezek napiši naslov The bus trip in nato prepiši vajo 2 v zvezek. Nato si ponovno oglej zgodbo in poišči stvari. Napiši številke slik na katerih najdeš te stvari.

                • Vaja 3
                Prepiši poved v zvezek in zraven napiši, kdo to poved izgovori.

                • Vaja 4

                Nalogo 4 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). Poslušaj in ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč.

                https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=112-113

                Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.


                • Transport

                 Transport (učbenik str. 115)

                 • Vaja 1
                 V zvezek napiši naslov Transport. Preriši sličice v zvezek nato poslušaj posnetek na spodnji povezavi in sličice oštevilči. 

                 Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=114-115

                 Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                 • Vaja 2
                 Preberi besedilo. Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS na spodnji povezavi.
                 https://sl.pons.com/prevod

                 Oglej si sličice in v zvezek napiši stari, ki jih avto ima.

                 • Vaja 3
                 Preberi nalogo 3. 
                 Nato pa nariši svoj neverjeten avto, avtobus, vlak ali letalo in ga opiši.

                 Nalogo slikaj in mi jo pošlji na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si).
                 V kolikor imaš možnost, da ti starši pomagajo, nalogo pretipkaj in mi jo pošlji na moj spletni naslov (skupaj s sliko), da ti bom lahko besedilo popravila in ti poslala popravke.


                 • Preverjanje in ocenjevanje znanja


                  Obvestilo

                  • V tednu, od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020, bo potekalo preverjanje znanja, nato boste prejeli tudi navodila glede ocenjevanja znanja. Vsi učenci boste v maju pridobili eno oceno.

                  • Wishes

                   I'd like to (učbenik str. 109 - PONOVITEV)

                   • Vaja 2
                   Poslušaj in ponovi.

                   Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                   https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

                   Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.


                   Listen and sing (učbenik str. 110)

                   • Vaja 1

                   Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                   https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=110-111

                   Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                   Pesem večkrat poslušaj in pesem skupaj z avdio posnetkom zapoj. Ponavljaj dokler tvoje petje ne bo tekoče.

                   Besede, ki jih ne razumeš poišči v spletnem slovarju PONS, ki ga najdeš na spodnji povezavi.

                   https://sl.pons.com/prevod                   Wishes (učbenik str. 116)

                   • Vaja 2
                   Prepiši povedi v zvezek. Preberi želje in napiši yes ali no.


                   • Postcards

                    Postcards (učbenik str. 116)

                    • Vaja 2
                    Preberi razglednici in odgovori na vprašanje.

                    V zvezek zapiši naslov Postcards in prepiši neznane besede v zvezek. Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS, ki ga najdeš na spodnji povezavi:

                    https://sl.pons.com/prevod

                    • Vaja 3 (učbenik str. 117)
                    Ponovno preberi razglednici in prepiši nalogo 3 v zvezek ter jo reši. Odgovore boš našel v besedilu na strani 117.

                    • Vaja 1 (učbenik str. 117)
                    V zvezek zapiši:

                    Kaj rad počneš med počitnicami?               I like ...                      (Napiši 3 povedi.)

                    Kaj pa bi rad počel?                                    I'd like to ...                (Napiši 3 povedi.) 


                    • Postcards: writing

                     Postcards: writing (učbenik str. 116 in 117)

                     • Ponovno preberi razglednice na strani 116 in preveri razumevanje s pomočjo neznanih besed, ki si si jih izpisal.


                     • Ponovno preberi svoje želje, ki si jih zapisal v zvezek (vaja 1, učbenik str. 117)


                     • Napiši razglednico svojemu prijatelju. Za zgled uporabi razglednici na strani 116 v učbeniku.

                     Pri pisanju upoštevaj iztočnice:

                     Kje si na počitnicah?

                     Kaj rad počneš na počitnicah?               (I like ...)                     

                     Kaj bi tam rad počel?                             (I'd like to ...)

                     Besedilu lahko dodaš tudi svoje lastne ideje. Napiši od 5 do 10 povedi.

                     • Svojo razglednico preberi naglas. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč.


                                    
                     • Preverjanje: My bedroom

                      V tem tednu (11.5. - 14.5.2020) bo potekalo preverjanje. Snov sproti ponavljaj. 

                      V tednu, od 25. 5. do 28. 5. 2020, bo potekalo ocenjevanje. V ponedeljek boste prejeli navodila za nalogo, ki jo boste morali oddati do četrtka. Naloga bo ocenjena.

                      My bedroom (učbenik str. 76 - 91)

                      • Ponovi besedišče na strani 76. Pomagaj si s slušnim posnetkom.

                      Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=76-77

                      Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                      • Ponovi this/these (učbenik str. 77)

                      Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=76-77

                      • Ponovi nalogo 2 (učbenik str. 79).

                      Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=78-79

                      • Ponovi zgodbico Tidy up!
                      Zgodbo poslušaj na spodnji povezavi, nato jo ustno obnovi.

                      Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=80-81

                      • V zvezku poišči zapis o opisu svoje sobe. Besedilo ponavljaj, dokler tvoj govor ne bo tekoč. Pomagaj si z besedilom v učbeniku str. 82.

                      • Učbenik str. 84.
                      Preberi besedilo HOME IDEAS in ponovi besedišče.

                      • Yurts in Mongolia (učbenik str. 86)
                      Preberi besedilo in ponovi besedišče. Ustno obnovi besedilo. Povej vsaj 5 povedi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč.

                      • Recycling (učbenik str. 88)
                      Ponovno poslušaj nalogi 1 in 2. Ponovi besedišče.

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=88-89

                      • Učbenik str. 90
                      Poslušaj posnetek in odigraj navodila, ki jih slišiš.

                      https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=90-91                      • Preverjanje: People

                       V tem tednu (11.5. - 14.5.2020) bo potekalo preverjanje. Snov sproti ponavljaj. 

                       V tednu, od 25. 5. do 28. 5. 2020, bo potekalo ocenjevanje. V ponedeljek boste prejeli navodila za nalogo, ki jo boste morali oddati do četrtka. Naloga bo ocenjena.


                       People (učbenik str. 92 - 107)

                       • Ponovi besedišče na strani 92. Pomagaj si s slušnim posnetkom.

                       Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=92-93

                       Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                       • Ponovi nalogo 1 (str. 93)
                       Preberi povedi in poišči ustrezna imena.


                       • Ponovi nalogo 2 (str. 93)
                       Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=92-93

                       • Ponovi nalogo 1 (str. 95)
                       Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in ponovi imena mesecev. 
                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=94-95

                       • Vaja 2 (str. 95)
                       Ponovno poslušaj nalogo na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in izberi ustrezno rešitev. 
                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=94-95

                       V zvezek napiši 3 povedi. Zapiši, kdaj ima rojstni dan tvoja mama, oče in eden prijatelj. Pri pisanju povedi se zgleduj po povedih, ki so napisane v knjigi.

                       • Ponovi Our/Their (vaja 3, str. 95)
                       Nalogo 3 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in ponavljaj.
                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=94-95

                       • Thunder's birthday  (str. 96 - 97)
                       Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika), nato jo ustno obnovi.
                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=96-97

                       • Vaja 1 (str. 98)
                       Ponovno preberi rojstnodnevna vabila in ponovi besedišče.

                       • V zvezku poišči rojstnodnevno vabilo, ki si ga sam napisal. Preberi ga in ponavljaj, dokler ga ne znaš na pamet.

                       • The people of Mali (str. 102)
                       Ponovno preberi besedilo in ponovi besedišče. Ustno obnovi besedilo. Povej vsaj 5 povedi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč.

                       • The life cycle of a butterfly (str. 104)
                       Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in ponovi besedišče.
                       https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=104-105

                       Preberi nalogo 2 in izberi ustrezne rešitve.

                       • Party plan (str. 107)
                       V zvezku poišči naslov Party plan in ponovno vadi dialog pri vaji 1 za svojo zabavo.

                       • Preverjanje: Off we go!

                        V tem tednu (11.5. - 14.5.2020) bo potekalo preverjanje. Snov sproti ponavljaj. 

                        V tednu, od 25. 5. do 28. 5. 2020, bo potekalo ocenjevanje. V ponedeljek boste prejeli navodila za nalogo, ki jo boste morali oddati do četrtka. Naloga bo ocenjena.


                        Preverjanje: Off we go! (učbenik str. 108 - 117)

                        • Ponovi besedišče na strani 108. Pomagaj si s slušnim posnetkom.

                        Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika). 

                        https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

                        Starši morajo predhodno opravite registracijo na www.irokus.si<http://www.irokus.si> in nato si gradivo prenesejo iz nabora.

                        • Vaja 1 (učbenik str. 109)
                        Učenci ustno dopolnijo povedi.

                        • Vaja 2 (str. 109)
                        Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in ponavljaj dokler tvoj govor ni tekoč.

                        https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108-109

                        • Vaja 3  (str. 109)
                        Preberi si primer pri vaji 3, nato še ti pripoveduj o svojih sanjskih počitnicah.

                        • Vaja 1 (str. 111)
                        Preberi na glas in poišči ustrezno sliko za dialog.

                        • Vaja 2 (str. 111)
                        Nalogo 2 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika) in ponavljaj dokler tvoj govor ni tekoč.

                        https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=110-111

                        • The bus trip (str. 112 - 113)
                        Nalogo 1 poslušaj na spodnji povezavi (z miško klikni na ikono zvočnika), nato jo ustno obnovi.
                        https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=112-113

                        • Vaja 2 (str. 115)
                        Ponovno preberi besedilo in preveri znanje besedišča.

                        • Vaja 3 (str. 115)
                        V zvezku poišči besedilo, ki si ga sam napisal. Opisal in narisal si svoj neverjeten avto, avtobus, vlak ali letalo.
                        Besedilo preberi in se ga nauči na pamet.


                        • Vaja 2 (str. 116)
                        Ponovno preberi razglednici in preveri znanje besedišča.

                        • V zvezku poišči razglednico, ki si jo sam napisal. Besedilo preberi na glas in se ga nauči na pamet.


                         

                        • Auto rickshaws in Mumbai

                         Auto rickshaws in Mumbai (str. 118 in 119)

                         • Preberi besedilo.
                         • V zvezek napiši naslov Auto rickshaws in Mumbai. Izpiši si neznane besede in jih poišči v slovarčku PONS na spodnji povezavi:
                         https://en.pons.com/translate

                         • Vaja 1 (str. 119)
                         Ponovno preberi besedilo. Prepiši povedi v zvezek in napiši, ali so pravilne (True) ali napačne (False).

                         • Auto rickshaws in Mumbai

                          Auto rickshaws in Mumbai (str. 118 in 119)

                          • Ponovno preberi besedilo in s pomočjo zvezka preveri znanje besedišča, ki si si ga v zvezek zapisal včeraj.

                          • Vaja 2 (str. 119)
                          Ponovno preberi besedilo. Prepiši vajo 2 v zvezek in besedilo dopolni z besedami iz okvirja. 
                          Pomagaj si s slovarjem PONS na spodnji povezavi:
                          https://sl.pons.com/prevod

                          • Vaja 3
                          Prepiši besede v zvezek in dopiši črko za pravilno rešitev.
                          Pomagaj si s slovarjem PONS na spodnji povezavi:
                          https://sl.pons.com/prevod

                          • V zvezek napiši naslov:
                          Auto rickshaws in Mumbai - Summary (obnova)

                          V zvezek napiši kratko obnovo besedila na strani 118. Napiši vsaj 5 povedi. 

                          Obnovo se nauči na pamet. Besedilo na glas ponavljaj, dokler tvoj govor ne bo tekoč.

                          • Ocenjevanje

                           Ocenjevanje

                           V tem tednu, od 25. 5. do 28. 5. 2020, bo potekalo ocenjevanje. Danes, 25. 5. 2020, ste prejeli navodila za nalogo, ki jo morate oddati do četrtka, 28. 5. 2020. Naloga bo ocenjena.

                           Nalogo pretipkajte in mi jo kot Wordovo priponko pošljite na moj email (jozica.kalsek@guest.arnes.si).                           Pisni sestavek: My bedroom

                           Upoštevajte spodnje iztočnice in napišite pisni sestavek. Izogibajte se pretiranemu naštevanju. Nalogo obogatite s svojimi lastnimi idejami. Napišite od 5 do 10 povedi.


                           Iztočnice:

                           • Opiši svojo sobo.
                           • Napiši, kaj v sobi lahko počneš in kako se ob tem počutiš.
                           • Napiši, o čem razmišljaš v svoji sobi. Na primer, kaj bi rad počel oz. kakšne so tvoje sanjske počitnice.