Oris poglavij

 • Četrtek, 26. 3. 2020

  V učbeniku preberi na str. 58 – 59 in reši naloge v delovnem zvezku na str. 43 – 44. 

  Pri prvi nalogi b točko ne rešuješ, pri č točki pa napiši svoje mnenje.

  Potrudi se, vem da zmoreš.


  • Petek, 27. 3. 2020

   V učbeniku na strani 60 boš našel/-la naslov DOMAČA POKRAJINA, preberi siv okvirček, v katerem se je predstavil Tomaž in vam zaupal od kod je, kam hodi v šolo, predstavil pa je kar nekaj krajev, ki jih pozna in jih je že obiskal.

   Naloga:

   Napiši 13 povedi o tvoji domači pokrajini in krajih, ki si jih že obiskal. Pomagaj si s Tomaževim opisom.


   • Četrtek, 2. 4. 2020

    Preberi v učbeniku str. 72 - 75 učno temo SKRB ZA OKOLJE.

    V DZ reši naloge na straneh 52, 53 in 54 ( Skrb za okolje ter Kaj lahko sam storiš za okolje).


    • Petek, 3. 4. 2020

     Upam, da ti je uspelo prebrati o SKRBI ZA OKOLJE ter rešiti naloge v DZ. Ponovno preglej odgovore, če se ti zdi potrebno, jih dopolni. Pomagaj si z učbenikom. V zvezek napiši (lahko uporabiš različne flomastre) vsaj PET dejavnosti, ki se ti zdijo NAJPOMEMBNEJŠE, s katerimi boš ohranjal čisto okolje (pomagaj si tudi z DZ str.53, 54).


     • Četrtek, 9. 4. 2020

      DOMAČA POKRAJINA to ti najbolje poznaš.

      V DZ na str. 45, 46 - Kaj je domača pokrajina, reši naloge 1., 2., 3. in 4.


      • Petek, 10. 4. 2020

       Danes ti zaupam še rešitve.

       Preveri, če si pravilno rešil naloge v DZ na str. 45, 46. 

       1. naloga:

       1. Imena naselij: Hrvatini, Škofije, Dekani, Koper Izola, Piran, Portorož...

       2. Tekoče in stoječe vode: Rižana, Jadransko morje.

       3. Vzpetine: Jurjev hrib, Miljski hribi, Šavrinsko gričevje (Koprski hribi), Slavnik.

       4. Gozdiček: Resslov gaj; travnik: slani travnik.

       2. naloga:

       Obkrožil/a si naslednje besede:

       Površje: gričevnato, nizko, položno, dodaj - doline.

       Vode: reke, potok, jezera, morje.

       Podnebje: zelo vetrovno, snega skoraj ni, veliko dežja pogoste nevihte.

       Raba tal: njive, vinogradi, sadovnjaki, oljke.

       Naselja: majhno mesto, velike vasi, majhne vasi, zaselki.

       Prometne poti: pristanišče, letališče, železniška proga, avtocesta, asfaltirane ceste

       Gospodarske dejavnosti: industrija, obrt, kmetijstvo ( poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, oljkarstvo), ribolov, turizem, prevozništvo, trgovina, bančništvo.

       3. naloga:

       a) V Ankaranski občini.

       b) V Ankaranu. 

       c) Gospod Gregor Strmčnik.   

       č) Ko boš star 18 let.

       d) Občina Ankaran.


       • Četrtek, 16. 4. 2020

        Prepiši povedi in jih dopolni!

       • Petek, 17. 4. 2020

        Preglej napisane povedi in preveri besede, ki si jih moral vpisati.

        Preberi v učbeniku temo z naslovom NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE na str. 63- 65. V zvezek napiši vseh šest naravnih sestavin, lahko v obliki miselnega vzorca ali kot ilustracijo (glej uč. na strani 63). 


       • 6. teden (4. - 8. 5. 2020)

        Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ na str. 48 ( nal. d, e inf ).

        d) rastlinstvo: malo gozdov (Resslov gaj ), sredozemske rastline (kaki, češnja, figa, oljka, marelice...)

        e) živalstvo: srne, zajci, kune, divji prašiči, veverice, fazani, lisice...

        f) vreme (sredozemsko podnebje)

        spomladi: toplo, deževno, občasno piha burja

        poleti: vroče, suša, nevihte (lahko se pojavi tudi sodra )

        jeseni: toplo, deževno, občasno burja

        zima: mile (temperatura redko kdaj pade pod ničlo)


        Nato si poglej nov naslov: NASELJA V DOMAČI POKRAJINI (DZ str. 48,49 )

        Reši 1.nal. tako, da primerjaš Ankaran in Koper (označi z  X, če velja trditev za ustrezno naselje ).

        Ime naselja 1: ANKARAN

        Ime naselja 2: KOPER


        • 7. teden (11. - 15. 5. 2020)

         Naslednji teden bo OCENJEVANJE, izdelal/a boš plakat o domačem kraju.

         Četrtek, 14. 5. 2020

         V učbeniku na straneh 68 in 69 preberi besedilo GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ter v DZ reši 1. in 2. nalogo na str. 50, 51. 

         Petek, 15. 5. 2020

         Video pouk ob 8.30.

         Pogledali si bomo gospodarske dejavnosti v domači pokrajini. 

         Skupaj smo si pogledali PTT, zdaj pa dopolni miselni vzorec, tako kot smo se dogovorili. 

        • 8. teden (18. - 22. 5. 2020)

         Navodila za izdelavo plakata:

         Naslov: MOJ DOMAČI KRAJ - ANKARAN

         Pri izdelavi plakata si pomagaj z učbenikom, delovnim zvezkom, PPT in internetom (internet uporabi le za kakšne zanimivosti). Plakat lahko narediš v obliki miselnega vzorca. Priporočljiva velikost plakata je polovica šeleshamerja. 

         Plakat mora vsebovati lego, površje (relief), vode, promet, velikost naselja, podnebje, rastlinstvo (kmetijske dejavnosti: poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, vrtnarstvo, cvetličarstvo), kamnine (lapor, peščenjak), gospodarske dejavnosti (turizem, ribištvo, promet, obrt) ter še vse ostale dejavnosti (banka, pošta, šola...) v Ankaranu. Opišeš lahko tudi kako skrbite za okolje?

         Ne pozabi uporabiti slikovni material (prilepite fotografije, slike s prospektov, reklam, interneta), lahko pa si še bolj ustvarjalen/a in kaj narišeš. Zapis na plakatu mora biti ČITLJIV, PRAVOPISNO PRAVILEN in BARVIT (uporabi različne barve).


         PLAKAT BO OCENJEN

         Kriteriji ocenjevanja: 

         VSEBINA - BESEDILO, OBLIKA - ESTETSKI VIDEZ (pisava, slikovni material,ilustracije), PRAVOPIS ter PREDSTAVITEV (branje).

         Plakat moraš narediti in ga poslati do ponedeljka, 25.5.2020. Na zoom uri v četrtek, 28. 5. 2020, ob 8.30 ga boš predstavil/a (prebral/a) sošolcem in sošolkam. Branje mora biti tekoče, zato se res dobro pripravi na predstavitev. Predstavitev ne sme biti daljša od 3 min (predstaviš ključne besede, morda kakšno zanimivost).



         • 9. teden (25. - 29. 5. 2020)

          Predstavitev plakatov.

          Video pouk bomo imeli v četrtek, 28. 5. 2020, ob 8. 30.