Oris poglavij

 • Poglavje 1

  UČBENIK :  str. 66 nal.2., str. 67 nal. 7, str. 68 nal. 1.,2., str.69 vse besedilne naloge 

  DELOVNI ZVEZEK 3.del: vse naloge, ki jih še nismo rešili do konca ter prikazi

  DELOVNI ZVEZEK 4. del: od strani 4 do 10 (pisno množenje in pisno deljenje)  • TOREK, 24.3.

   Preglej, če si rešil vse naloge v Delovnem zvezku 3. Nadaljuj z nalogami v učbeniku na straneh 66 do 68 (pisno deljenje in ne pozabi na preizkus z množenjem, kjer je potrebno). 

   • SREDA, 25.3.2020

    Še vedno pisno delimo. Rešuj naloge v učbeniku na strani 68, če si končal, nadaljuj z besedilnimi nalogami na strani 69 ( 4 naloge).
    • ČETRTEK, 26.3.2020

     Pisno deljenje - besedilne naloge. Danes se posveti besedilnim in problemskim nalogam, zato reši naloge v učbeniku na strani 69. Rezultate si lahko pregledaš v rešitvah, ki so na koncu učbenika. Vendar vedi, da moraš najprej sam izračunati nalogo. V zvezku mora biti napisan račun v celoti, ne pa samo rezultat ter odgovor. Če je kdo že vse to izračunal, lahko rešuje naloge na str.70 in 71. Izberi si 5 nalog. 
     • PETEK, 27.3.2020

      Do ponedeljka upam, da ti bo uspelo rešiti (kdor še ni) še naloge v DZ 4 na straneh 6-10 PISNO MNOŽENJE IN DELJENJE. Vsak dan nekaj nalog.

      • PONEDELJEK, 30.3.2020

       Ponovno preglej, če ti je uspelo rešiti vse naloge v DZ od strani 6 do 10. če ti ni, stori to danes, če pa ti je to uspelo, odpri učbenik in reši 1. nal. na str. 70 ter 9. na str. 71, nato pa še tri besedilne naloge po izbiri.
       • TOREK, 31.3.2020

        Vprašaj starše, naj ti pokažejo vse vrste tehtnic, ki jih imate doma ter ti pomagajo stehtati nekaj predmetov (po želji). Napiši v zvezek naslov Tehtanje , zapiši ime predmeta, ki si ga stehtal ter njegovo težo. Katere enote si uporabil? Koliko pa ti tehtaš? Kaj pa tvoja družina? Še sam  napiši nekaj podobnih vprašanj in nanje tudi odgovori. 

        • SREDA, 1.4.2020

         Tehtanje. Naloge v datoteki so pripravljene za ves teden. Če česa ne znaš ali ne moreš rešiti, izpusti. Rešuj po dnevih in bodi pozoren na to, kar moraš zapisati v zvezek.  

        • ČETRTEK, 2.4.2020

         Tehtanje. Glej datoteko za četrtek.

         • PETEK, 3.4.2020

          Tehtanje. Glej datoteko, ki sem vam jo poslala v sredo in rešuj naloge za petek.   

          • PONEDELJEK, 6.4.2020

           Pripravi si " zvezček " z rešitvami in preveri rezultate nalog v DZ od strani 11 do 17.

           • TOREK, 7.4.2020

            V DZ na str. 18 – 19, reši 1. – 6. naloge.

            V zvezek reši naslednje račune, da ne pozabiš na pisno množenje in deljenje:

            1816 · 4                      513 · 7                       708 · 8

             

            507 : 4 =          676 : 3 =           723 : 6 =           589 : 2 =


            • SREDA, 8.4.2020

             Preglej rezultate računov! Množenje: 7264, 3591, 5664. Deljenje: 126, 3ost.;  223, 1ost.; 120, 3ost.; 294, 1ost.

             V DZ na str. 19, reši 7. – 9. naloge, naloge zapiši v zvezek.

             V zvezek reši naslednje račune, da ne pozabiš na pisno množenje in deljenje:

             2574 · 3                      624 · 8                       597 · 6

              

             940 : 7 =           724 : 8 =           807 : 8 =           3409 : 9 =

             • ČETRTEK, 9.4.2020

              Rezultati računov množenja: 7722, 4992,3582;  deljenja: 134, 2ost., 90, 4ost., 100, 7ost., 378, 7ost.

              V DZ reši naloge na str. 20 in 21. Če je preveč nalog, si izberi samo 2. Rezultate preveri v "Rešitvah". 

              • PETEK, 10.4.2020

               Ponovno preglej vse naloge v DZ na str. 20 in 21 ter reši, kar še nisi uspel. Če pa si že vse izračunal, se poigraj z nalogami v učbeniku na str. 72 - 75. Sam si izberi nekaj nalog.

               Naloge v učbeniku so samo za tiste, ki so zelo hitri


               • TOREK, 14.4.2020

                Ponovimo ENOTE ZA MASO! Naloge prepiši v zvezek! 

               • SREDA, 15.4.2020

                Ponovimo ENOTE ZA DOLŽINO. Naloge prepiši v zvezek! Danes si dobil dva učna lista, ker je na urniku dopolnilni pouk. Kljub temu ni potrebno, da izračunaš vse naloge ( REŠITI PA MORAŠ VSAJ EN UČNI LIST).

                Dobil si učni list z REŠITVAMI. Obvezno si preglej rešitve in po potrebi popravi.

               • ČETRTEK, 16.4.2020

                Danes bomo ponovili deljenje s pomočjo KVIZA. Izberi število, izračunaj nalogo in šele nato preveri rezultat. Ni nujno, da rešiš vse naloge, temveč kolikor ti uspe v eni šolski uri.

                Preglej rezultate na obeh učnih listih (dolžina).

                Jutri boš pisal PREVERJANJE ZNANJA (množenje, deljenje, merske enote). Naloge rešuj SAMOSTOJNO, starši naj ti pomagajo le ta učni list poslati na moj mail (lahko tudi sam). Naloge rešuj samo 60 minut. 
               • PETEK, 17.4.2020

                Danes boš SAMOSTOJNO reševal naloge na učnem listu. Dovoljen čas je največ 60 minut. Starši (lahko tudi sam, če znaš) naj ta učni list pošljejo na moj mail, da bom pregledala rešitve.To bo PREVERJANJE ZNANJA (ni za oceno).

               • TOREK, 21.4.2020

                PROSTORNINA

                DZ str. 22, 23

                Preberi naloge na obeh straneh in jih reši ( 1. - 6.). Preveri rezultate v rešitvah. 

                V zvezek napiši naslov PROSTORNINA

                                                     1liter ( l ) = 10 dl (decilitrov)

                • SREDA, 22.4.2020

                 PROSTORNINA:  DZ str. 24, nal. 1.- 4.

                 Doma poišči nekaj predmetov z različno prostornino in jih primerjaj med seboj (1l, pol litra, 1 dl ). Te predmete nariši v zvezek ter napiši njihovo prostornino.                 • ČETRTEK, 23.4.2020

                  Prostornina

                  DZ str. 25 nal.5. in 6.

                  • PETEK, 24.4.2020

                   Prostornina

                   DZ str. 26 nal. 1. in 2.

                   Zapiši v zvezek: 1 hektoliter = 1 hl

                                              1 hl = 100 l = 1000 dl

                                               1l = 10 dl

                   • PONEDELJEK, 4.5.2020

                    V torek, 12.5.2020 boš pisal PREIZKUS ZNANJA ( pisni izdelek bo ocenjen ). V testu bodo naloge pisnega množenja, deljenja, dolžine in mase (podobno kot pri preverjanju). 

                    Zato boš ta teden ponovno dobil naloge za ponavljanje. Naloge lahko rešuješ v zvezek. 

                    Pri besedilnih nalogah moraš napisati  RAČUN in ODGOVOR. 

                   • TOREK, 5.5.2020

                    Najprej preveri rezultate včerajšnje naloge. 

                    Nadaljuj z utrjevanjem pisnega deljenja.

                   • SREDA, 6.5.2020

                    Tudi danes boš utrjeval znanje o pretvarjanju dolžinskih merski enot. 

                    V okviru dodatnega pouka lahko rešiš še naslednje ZABAVNE NALOGE. Te naloge niso obvezne, ker so nekoliko težje. So pa izziv! Bodi korajžen in radoveden in se loti tudi teh nalog. Rešitve boš dobil šele v petek. Srečno.

                    Preglej rezultate pisnega deljenja! V rešitvah so samo rezultati, čeprav moraš imeti napisan celoten postopek reševanja. Pri besedilnih nalogah moraš imeti napisane tudi račune, čeprav so napisani samo odgovori.

                   • ČETRTEK, 7.5.2020

                    Čaka te še ponovitev merskih enot za maso.

                    Preglej rezultate včerajšnjih nalog.

                   • PETEK, 8.5.2020

                    Preglej rešitve nalog. Ne pozabi, da boš v torek pisal preizkus znanja (za oceno ). Ponavljaj to snov, če imaš težave. Če si že vse naredil, preglej naloge v učbeniku (pisno množenje, pisno deljenje, dolžina, masa) in reši, kar še nisi uspel. 

                   • PONEDELJEK, 11.5.2020

                    Ne pozabi, da boš jutri pisal PREIZKUS ZNANJA. Vsa navodila in naloge boš dobil jutri. Naloge boš moral reševati SAM in mi jih čim prej poslati po mailu.

                    Danes boš nadaljeval z nalogami  o prostornini v DZ na str. 27, 28, 29. Lahko rešiš vse, če pa ne zmoreš ali ne znaš, reši kolikor lahko ( najmanj 6 nalog).

                    • TOREK, 12.5.2020

                     PREIZKUS ZNANJA (pisno množenje, pisno deljenje, dolžina, masa).

                     Naloge lahko rešuješ v zvezek ali na listu. Če boš reševal na učnem listu, piši sam, ne tipkaj. 

                     Dobro preberi navodila, da ne boš česa pozabil. Napisati moraš vse račune tako, da podpisuješ pri množenju in deljenju. Če bo napisan SAMO REZULTAT, brez postopka, ti tega ne bom upoštevala. Ne pozabi na ODGOVORE pri besedilnih nalogah in PREIZKUSE, če je to potrebno. 

                     Rešuj SAMOSTOJNO, ker bo pisni izdelek OCENJEN. Rezultate pošlji čim prej!

                     SREČNO!

                    • SREDA, 13.5.2020

                     Prostornina: naloge v DZ, str. 27 - 29. Če si rešil že vse naloge, si izberi še tri naloge v učbeniku na str.76, 77.
                     • ČETRTEK, 14.5.2020

                      ČASOVNE MERSKE ENOTE

                      Ponovil boš o časovnih merski enotah: leto, mesec, teden,dan, ura, minuta, sekunda.

                      V DZ boš rešil na str. 30 in 31 naloge od 1. do 6.

                      • PETEK, 15.5.2020

                       ČAS

                       V DZ boš rešil naloge na str. 32, 33, 34 in 35. Za 3.  nalogo  boš potreboval koledar. 

                       • PONEDELJEK, 18.5.2020

                        Upam, da dobro poznaš uro!

                        Nadaljuj z nalogami v DZ na str. 36, 37. Reši naloge: 1.,2., 4., 5.

                        • SREDA, 20.5.2020

                         Čakajo te besedilne naloge. V DZ reši nal. na str. 38 ter 5. nal. na str. 39.

                         • ČETRTEK, 21.5.2020

                          Reši 1. nal. v DZ na str. 40 ter 4., 5. ,6. in 7. nal. na str. 41.

                          Tretjo nal. na str. 40 bomo rešili skupaj na video uri v petek, 22.5. pa tudi nekaj besedilnih nalo na str. 42.
                          • PETEK, 22.5.2020

                           V video (zoom) uri bomo reševali naloge v DZ na straneh 40 in 42, zato pripravi ta delovni zvezek in zvezek, da boš sproti računal.

                           • PONEDELJEK, 25.5.2020

                            Zadnjič sem vam naročila, da rešite besedilne naloge v DZ na str. 42. Danes ponovi vse merske enote v nal. 6. in 7. na str. 43.

                            • TOREK

                             V DZ na str. 44 in 45 so naloge za utrjevanje časa, dolžine in prostornine. Poskusi rešiti vse naloge od 1. do 4.

                             • SREDA, 27.5.2020

                              NARAVOSLOVNI DAN

                              • ČETRTEK, 28.5.2020

                               Danes boste spoznali novo snov in to so ENAČBE.

                               Oglej si priložen posnetek, nato začni z reševanjem nalog v DZ na strani 46.


                               • PETEK, 29.5.2020

                                Danes boš nadaljeval z reševanjem nalog o ENAČBAH v DZ na str. 47 nal. 5. in 6. (to nalogo rešuj v zvezek).