Oris poglavij

 • Poglavje 1

  UČNI LISTI: zahvala, prošnja, opravičilo, slovnica, pravopis

  Preberi eno knjigo iz seznama za bralno značko ali tisto, ki jo imaš že doma in se ti zdi primerna zate, da boš kasneje napisal obnovo.


  • TOREK, 24.3.

   Delovni zvezek stran 104: Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo?

   Reši naloge na str. 104,105, 106 in 107.

   • SREDA, 25.3.2020

    Preberi v DELOVNEM ZVEZKU temo KAKO SE POGOVARJAMO PO TELEFONU na straneh od 96 do 100 in reši naloge. Če si ne moreš pogledati posnetka ( mislim, da imate vsi učenci dostop do
    radovednih pet), tiste naloge izpusti.
    Pri 1. in 2. nalogi napiši kratke odgovore.
    • ČETRTEK, 26.3.2020

     Preberi strip v berilu na strani 110 z naslovom Na olimpijado. Pisno odgovori na vprašanja v berilu na str. 111. Do jutri razmisli, oziroma si izmisli tri junake, da  boš o njih napisal in narisal kratek strip (10 sličic, lahko tudi več). To boš narisal in napisal v okviru likovne umetnosti in boš lahko nadaljeval še v ponedeljek v okviru slovenščine. 
     • PONEDELJEK, 30.3.2020

      Nadaljujte s stripom.

      • TOREK, 31.3.2020

       Začenjamo z učno temo: VSAK DAN JE KAJ NOVEGA
       V DZ na straneh 112, 113 preberi naloge ter napiši kratke odgovore ob vprašanjih.
       Preberi besedilo na strani 114 ter reši naloge: 5., 6., 7. Pri 8. in 9. nal. napiši kratke odgovore v DZ na straneh 114 in 115.
       • SREDA, 1.4.2020

        Če ti je uspelo včeraj rešiti vse naloge v DZ nadaljuj v DZ in preberi besedili v 10. nalogi na str. 116 ter dopolni preglednico na str. 117. Če ti ni, pa boš to naredil vsak dan malo, saj veš, da v petkih ne dobite nalog za slovenščino.

        • ČETRTEK, 2.4.2020

         DZ str. 117 nal. 11. in 12. ter str. 118  nal. 13. in 14. Dopolni povedi na str. 119.

         • PONEDELJEK, 6.4.2020

          V tem tednu se vračamo na strip. Upam, da ste ga vsi dokončali. Lahko ga poslikate in pošljete na moj meil. 

          Kako boste nadaljevali z delom? Sedaj boste ta strip preoblikovali v zgodbico (spis) z najmanj 20 povedmi (piši samo PRIPOVEDNE POVEDI, ne smeš uporabiti dvogovora). Upoštevaj zgradbo besedila: UVOD (o čem boš pisal), JEDRO (podrobno opiši vse dogodke v sličicah) ter ZAKLJUČEK (kako se je zgodbica zaključila).  Če želiš mi lahko tudi ta spis poslikaš in pošlješ. To besedilo se boš naučil na pamet. Ampak o tem v naslednjih dneh. Upam, da ti bo uspelo napisati to besedilo do četrtka, 9.4.

          • TOREK, 7.4.2020

           Tudi danes pišeš zgodbico na podlagi stripa. Ne pozabi na uvod , jedro in zaključek. Povedi naj bodo kratke. Bodi pozoren tudi na pravopis ( velika začetnica in pike ter vejice). Kdor je zgodbico že napisal, mi jo lahko pošlje po mailu in se jo že začne učiti na pamet. 
           • SREDA, 8.4.2020

            Vidim, da pridno delate. Kdor je že napisal spis, naj ga prebere oziroma pokaže staršem, da popravite morebitne napake (lepe kratke povedi brez ponavljajočih besed ter pravopis ).

            Zgodbico se boš naučil na pamet. Pri tem moraš biti pozoren na:

            dolžino govornega nastopa (2 - 3 minute)

            - ustreznost vsebine ( uvod, jedro, zaključek; kratke povedi, ne ponavljaj besed)

            - govor ( primerna hitrost in glasnost, raba knjižnega jezika)

            Tvoj najboljši govorni nastop pošlji na moj mail do četrtka, 16.4.2020

            • ČETRTEK, 9.4.2020

             Pisanje spisa oziroma priprava govornega nastopa z danimi navodili. Da ne boš pozabil. Svoj najboljši video posnetek mi pošlji do četrtka, 16.4.2020

             Če boš imel težave, mi to sporoči. Ta govorni nastop bo za vajo. 

             Govorni nastop lahko traja manj kot 2 minuti. Če sem ti odgovorila pozitivno, potem se naučiš, kar si napisal, ne glede na dolžino, ker je to zaenkrat samo vaja. Če ne moreš poslati preko maila, lahko pošlješ preko viberja.

             • TOREK, 14.4.2020

              Vadi govorni nastop (govor naj bo razločen, glasen in ne prehiter ).
              • SREDA, 15.4.2020

               Govorni nastop.

               • ČETRTEK, 16.4.2020

                Govorni nastop.

                • TOREK, 21.4.2020

                 Vračamo se na NOVICO. Ponovno preberi vprašanja v 5. in 6. nal. v DZ na str. 114 in 115 ter razpredelnico na str. 117. S pomočjo  " rešitev " preveri miselni vzorec na str. 118.  Prepiši povedi Dopolni in pomni na str. 119 v zvezek. Naslov je NOVICA.

                 Do ponedeljka, 4.5.2020 poišči vsaj ENO novico (lahko tudi več ) v časopisu, na spletu ali po televiziji in jo predstavi v obliki miselnega vzorca (DZ str. 118) ali kot razpredelnico (DZ str.117).  Novico lahko izrežeš iz časopisa (naj ne bo predolga) , jo zalepiš ter zraven napišeš vprašanja v celih povedih (glej DZ str. 114, 115) in tudi odgovore (v zvezek ali na risalni list). Če želiš, mi lahko pošlješ po mailu.

                 • SREDA, 22.4.2020

                  Novica  ( navodila si dobil včeraj ). Ne pozabi na vsa vprašanja in odgovore.

                  • .ČETRTEK, 23.4.2020

                   Novica (glej navodila za torek, 21.4. ).

                   • PONEDELJEK, 4.5.2020

                    POSEBNO OBVESTILO

                    Tekmovanje za bralno značko se bo nadaljevalo do konca šolskega leta.

                    Verjetno si med temi počitnicami počel marsikaj zanimivega. Izberi si en dan, oziroma dogodek in ga opiši. Opiši tudi svoje občutke, pozitivne ali negativne. V zvezek slovenščine napiši naslov: 

                    Prvomajske počitnice (doživljajski spis)

                    Spis napiši do četrtka. Če želiš, mi ga lahko pošlješ.

                    • TOREK, 5.5.2020

                     KAJ SO MNOŽIČNI MEDIJI? DZ str. 120 - 125

                     S tvojim mailom se lahko prijaviš v RADOVEDNIH 5, kjer imaš tudi ti dostop do nalog oziroma posnetkov v delovnem zvezku. Če ti bo uspelo, rešuj naloge v DZ s pomočjo posnetka, sicer reši kar lahko od strani 120 do 125. Na povezavi radovednih 5 imaš tudi rešitve v delovnem zvezku.

                     Poleg doživljajskega spisa, je to tema tega tedna.

                     • SREDA, 6.5.2020

                      Tudi danes se boš posvetil MNOŽIČNIM MEDIJEM (DZ str. 120 - 125 ). Ne pozabi na doživljajski spis.

                      • ČETRTEK, 7.5.2020

                       Množini mediji in doživljajski spis (prvomajske počitnice).

                       • PONEDELJEK, 11.5.2O2O

                        Začeli bomo z opisom osebe.

                        V DZ reši naloge na str. 22 in 23. Če si ne moreš ogledati posnetka, reši naloge na str.24.

                        • TOREK, 12.5.2020

                         Nadaljujemo z opisom osebe. V DZ na str. 24, 25 reši naloge od 7. do 12.

                         • SREDA, 13.5.2020

                          Izberi si eno sošolko ali sošolca in jo  (ga ) opiši tako, da boš izpolnil miselni vzorec v DZ na str.26 (vpisuješ bistvene podatke). Miselni vzorec nato prepiši v zvezek. 


                          • ČETRTEK, 14.5.2020

                           Miselni vzorec, v katerega si vpisoval bistvene podatke o tvojem sošolcu ali sošolki, pretvori v besedilo. V zvezek  napiši  opis sošolca in mi ga pošlji. Pazi, da se besede v besedilu ne bodo ponavljale. Pomagaj si z 12. nalogo v DZ na str.25.

                           Spis mi pošlji do torka, 20.5.

                           • PONEDELJEK, 18.5.2020

                            Nadaljujemo z OPISOM OSEBE tako, da bomo spoznali še opis poklica.

                            V DZ poišči naslov KO ODRASTEM BOM ...

                            Na str. 42, 43 reši 1. in 2. nalogo. Preverili bomo na zoom uri. 

                            • SREDA, 20.5.2020

                             Spoznal boš poklic PILOTA. Najprej dopolni prva dva stolpca v preglednici  (DZ str. 47 nal. 3.), nato preberi besedilo v 3. nal. na str. 47 z naslovom Pilot. Sedaj dopolni še tretji stolpec.

                             Ponovno preberi besedilo in v njem podčrtaj ključne besede.

                             Reši 8. nal. v DZ na str. 48. Miselni vzorec dopolni z bistvenimi podatki iz besedila Pilot.

                             • ČETRTEK, 21.5.2020

                              Izberi si en poklic, v zvezek napiši naslov OPIS POKLICA, naredi miselni vzorec ter ga pretvori v besedilo. Pri opisu poklica si lahko pomagaš s primerom v DZ. Opis poklica mi pošlji na elektronsko pošto do torka, 26. 5. 2020.
                              • PONEDELJEK, 25.5.2020

                               Ker mi do danes niste še vsi poslali opisa poklica, imate čas ,da to napišete danes. Prosim, da opis obsega  vsaj 8 povedi. 

                               • TOREK, 26.5.2020

                                Kako si pri branju pomagamo s preglednico?

                                Reši naloge v DZ od strani 50 do 53. Na strani 52, 6. naloge ne rešuješ.


                                • ČETRTEK,28.5.2020

                                 V DZ na strani 52 reši 6. nalogo. Bistvene podatke iz preglednice poveži v obnovo. Pokliči sošolca ali sošolko in mu/ji preberi. 

                                 Naslednji teden boš opisal mamo ali očeta (zunanjost, značaj, poklic oziroma delo, ki ga opravlja ter zanimivosti). Razmisli, koga boš izbral. Dobil boš zelo natančna navodila.