Oris poglavij

 • PONEDELJEK, 23. 3. 2020

  Ta teden bomo ponovili snov s pomočjo učbenika stran 78 in 79.

  1. Preberi učbenik stran 78.

  2. V zvezek naredi misleni vzorec. Naslov je DEJAVNIKI OKOLJA.

  3. Napiši ključne besede: LETNI ČASI, VETER, VODA, ZRAK.

  4. Pri vsaki ključni besedi napiši bistvene podatke po črticah.


  • TOREK, 24. 3. 2020

   Danes nadaljujemo s ponavljanjem učne snovi DEJAVNIKI OKOLJA.

   1. Preberi učbenik str. 79.

   2. Naredi misleni vzorec z istim naslovom kot včeraj. Ključne besede so: TEMPERATURA, TOPLOTA, POŽAR, GORENJE

   3. Če imaš možnost, si oglej filmčke ( kot v šoli) na strani Radovednih pet. Starši so po mailu dobili navodilo, kako si jih ogledaš.

   4. Če imaš možnost, na internetu rešuješ naloge na strani INTERAKTIVNE VAJE.

   • ČETRTEK, 26. 3. 2020

    Danes bomo začeli z novim poglavjem SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI

    1. V zvezek napiši ta naslov čez dve vrstici.

    2. Prelistaj vsa poglavja, preleti naslove, slike, skice...

    3. Prepiši naslove vseh poglavij ( 7 jih je ).

    4. Preberi v učbeniku stran 82.

    5. V zvezek napiši naslov SNOV ZAVZEMA PROSTOR in napiši:

    Vsaka snov zavzema nek prostor.

    Poznam različne snovi:

    ( naštej po črticah vsaj pet snovi)

    6. Današnja naloga pa je:

    preglej šolsko torbo in jo pospravi

    enako lahko narediš v svoji omari

    Ne pozabi: če stvari pospravimo, zavzamejo manj prostora!

    5. Če lahko, si oglej filme na spletni strani Radovednih pet


    • PONEDELJEK, 30. 3. 2020

     1. Če ste zadnjič res pospravili torbo in omaro, potem ste ugotovili to, kar piše v učbeniku str. 82/ prvi odstavek. Preberite.

     2. Preberite str. 82 in 83.

     V zvezek prepišite povedi in jih dopolnite.

     Vsaka snov zavzema __________ . S ____________ iz snovi iztisnemo __________. Tako zmanjšamo _____________. V večji posodi lahko shranimo _______ snovi.

     Prostornino neke posode merimo v ___________________.

     3. Naredi dejavnost str. 83 zgoraj ( v okvirčku , poleg kozarcev).

     Poskus opiši v zvezek. Si imel kaj težav pri temu? Kaj si ugotovil?


     • TOREK, 31. 3. 2020

      Ta teden se pogovarjamo o snoveh. Nekateri ste v zvezek napisali predmete, ne pa, iz katerih snovi so narejene. Pazite, eno je predmet, drugo pa snov.

      Primer: omara = predmet           les= snov

      Preverite v zvezku tisti, ki mi niste poslali v pregled.

      1. KAKO SHRANJUJEMO SNOVI je nov naslov v zvezku.

      2. Glasno preberi v učbeniku stran 84.

      3. Ponovimo pisno. Vsako vprašanje in odgovor napiši z drugo barvo in okoli nariši oblaček ( kot delamo v šoli). Lahko razporediš po celi strani.

      a) V katerih treh agregatnih stanjih so snovi v naravi?

      b) Kaj shranjujemo v leseni in v kartonski embalaži?

      c) Kje vse shranimo tekočine?

      č) Kaj shranimo v jeklenke?

      d) Katere vrste embalaže poznamo?

      e) Kaj je recikliranje?


      • ČETRTEK, 2. 4. 2020

        Snovi v naravi - ponovimo

       1. Nariši preglednico v zvezek in jo dopolni.

        

        

       Ime predmeta

        

        

        

       Iz katerega materiala je?

        

        

        

       Kakšne snovi v njem shranjujemo?

        

        

        

        

        V naslednjih nalogah napiši samo odgovore v celi povedi. Pri vsaki nalogi preriši slikice.

       2. Kako bi dokazal, da igralna kocka zavzema prostor?

       3. Kako bi dokazal, da zrak, ki ga izdihuješ, zavzema prostor?

       4. Učiteljica Sonja pri malici vedno opozarja, da je treba tetrapake,

       v katerih je bil sok, stisniti, preden jih damo v koš. 

       Se strinjaš z njo? Pojasni.

       V kateri zabojnik odlagamo tetrapake?

       Navedi še tri predmete (snovi), ki jih odvržemo v isti zabojnik.

        5.

       Kaj nam sporoča slikica?

       Se s sporočilom strinjaš? Pojasni.

       6.

       S stališča ohranjanja okolja razvrsti vrečke na sliki od najmanj do najbolj primerne. Svoje mnenje pojasni.

        


       • PONEDELJEK, 6. 4. 2020

        Najprej si preglejte rešitve. So spodaj v priponki.

        Popravite, dopolnite...

        Če česa niste razumeli, me vprašajte.

        Danes vam bo pregledovanje rešitev pri MAT, DRU in NIT vzelo kar nekaj časa, zato danes samo ena igrica, ki pa nas nekaj nauči.

        1. Sledi igra z radirko. Na sredino mize položi radirko. Za igro potrebuješ še nekoga. Tekmujeta, kdo jo bo prvi pokril z roko. Naredita 10 ponovitev, igrajte pošteno. Če je še tretji član družine na voljo, naj tisti reče ZDAJ! Štejte, kolikokrat jo kdo prvi pokrije.

        Ustno odgovori na vprašanja:

        Ali sta lahko oba naenkrat položila roki na radirko ? Prav na radirko?

        Ali sta lahko na enem mestu dva predmeta hkrati?

        Ne pozabite na branje knjig. Vaša knjižnica v Ankaranu dostavi knjige na dom, morate pa jih prej naročiti!       • Trenutno poglavje

        TOREK, 7. 4. 2020

        Ste se igrali igrico z radirko?

        Lahko tekmujete še s kom drugim v družini. Škoda, ker ne morete z menoj...le kdo bi zmagal?

        Danes bomo še ponovili o embalaži, v katero shranjujemo stvari.

        1. V zvezek napiši VAJA.

        2. Nariši tabelo, ki ima 3 vrstice in 5 stolpcev ( z ravnilom).

        4. V prvo vrstico/prvi stolpec napiši: snov, ki jo v njej shranjujemo

        V drugo vrstico/prvi stolpec napiši: embalaža

        V tretjo vrstico/prvi stolpec napiši: snov, ki je v njej ne moremo shranjevati

        5. Sedaj pa malo poglej po hiši, katere vrste embalaže imate, kaj je notri in izpolni tabelo.


        • ČETRTEK, 9. 4. 2020

         Pri SLJ danes pišete recept za pripravo jedi.

         Zelo pomembno je, da pri tem uporabimo ustrezno količino neke snovi. Pri tem si pomagamo s tehtnicami.

         S tehtnico izmerimo težo snovi.

         Tehtnica pa pokaže maso.

         Maso napišemo v enotah kot so:  miligram, gram, dekagram, kg in tona.

         1. V zvezek napiši naslov Masa snovi.

         2. Prepiši zgornje obarvane povedi.

         3. Za izvedbo potrebuješ kuhinjsko tehtnico ( predvidevam, da jo vsi imate). Kdor je nima, današnje naloge ne naredi v celoti. Oceniš maso vseeno, tudi če nimaš tehtnice.

         Pripravi: jabolko ( ali drug sadež), krompir ( ali drugo zelenjavo), načeto vrečko sladkorja ali soli ali moke, šestilo, svinčnik.

         Za vsak predmet najprej oceni maso , nato pa stehtaj.

         V zvezek napiši vse podatke.

         Ugotovi, za koliko se tvoja ocena razlikuje od stehtane mase.

         Ne pozabi na merske enote.

         Naloge ni potrebno poslati. Rajši ponovite družbo!         • TOREK, 14. 4. 2020

          Še vedno se pogovarjamo o masi snovi.

          Spodaj, na koncu vseh navodil,  imate povezavo na Radovednih pet. Kliknete na povezavo na stran, ki jo vedno gledamo v šoli ( Radovednih pet). Za ogled filmčkov in vsega ostalega se morate preko staršev najprej registrirati na spletni strani Radovednih pet. Potrebujete mail staršev, ime in priimek, razred. Šele nato se vam odpre ta povezava, ki sem vam jo dala tu spodaj.

          1. Preberite besedilo, ki se vam prikaže.

          2. Kliknite na prvi krogec. Pokaže se vam slika tehtnice. Spodaj imate še črne pikice za ostale slike. Preberite, kaj piše.

          3. Oglejte si filmček.

          4. Če imate doma tehtnico, se stehtajte.

          Nato stehtajte vse vaše učbenike.

          Nato se stehtajte skupaj z učbeniki.

          V zvezek napišite vse mase.

          Naloge ne pošiljate.

         • ČETRTEK, 16. 4. 2020

          Današnja tema so NEVARNE SNOVI.

          Vsi jih imamo doma, najpogosteje so to čistila.

          1. Učbenik str. 92 preberi.

          2. S starši se pogovori, katere nevarne snovi imate doma in česa se ne smeš dotikati ali uporabljati brez njihovega dovoljenja.

          Skupaj poglejte, kateri znaki za nevarne snovi so narisani na embalaži.

          3. Spodaj imate priponko za to poglavje na Radovednih pet.

          Preberite besedilo. Klinite na oba krogca. Drugi krogec ( svinčnik) je zanimiva naloga. Iskati morate skrite besede. Poskusite.


         • PONEDELJEK, 20. 4. 2020

          Zadnjič smo se pogovarjali o nevarnih snoveh. Danes nadaljujemo.

          Dobro je poznati znake za nevarne snovi ter kakšna je prva pomoč, če pridemo v stik s tako nevarno snovjo.

          Najpogosteje se srečamo s 4 znaki za nevarne snovi.

          1. Učbenik, str. 93: oglej si znake in preberi.

          Prepiši naslov.

          2. Preriši vsak piktogram in zraven napiši:

          kako nas lahko poškoduje

          kakšna je prva pomoč

          Ne prepisuj povedi, ampak pri vsakem piktogramu naredi dve črtici in napiši.

          Naloge ni potrebno poslati.

          • TOREK, 21. 4. 2020

           Ta teden je dan Zemlje. Ali veste, kdaj točno je?

           Zato si oglejte film o skrbi za naš planet.

           Najdete ga na spodnji povezavi.

           Ogled filma se šteje za dve šolski uri NIT, torej za danes in četrtek.

           Vabljeni k ogledu!

          • ČETRTEK, 23. 4. 2020

           Kdor si še ni ogledal filma o našem planetu in vodi, naj to stori danes.

           Povezava na film je v prejšnji uri NIT v e - učilnici.

           • PONEDELJEK, 4. 5. 2020

            V dneh pred počitnicami ste imeli za nalogo ogled filma o našem planetu, o varovanju voda.

            Nekateri ste mi že pisali in povedali, kaj vam je bilo zanimivo v filmu in kaj ste izvedeli.

            Nihče pa ni javil, da bi imel težave z ogledom filma. Gledali so ga tudi učenci v tretji triadi.

            Zato danes naslednja naloga,

            V zvezek napiši kratek povezetek filma v 8 povedih.

            Zakaj v 8 povedih?

            To smo letos že počeli v šoli. Učili smo se, kako strniti misli v točno določeno število povedi. tako se naučimo povedati bistvene podatke.

            Kaj je za vas bilo bistveno pri ogledu filma, kaj ste si najbolj zapomnili, kaj novega ste izvedeli, kaj vas je presenetilo...

            Nalogo mi pošljite do 20.00.

            • TOREK, 5. 5. 2020

             Pri NIT nas čaka še zadnje večje poglavje NAPRAVE.

             Te dni so igrišča zaprta, zato se ne morete gugati na gugalnicah.

             Ali veste, katere vrste gugalnic poznamo?

             Meni je najljubša NIHALNA GUGALNICA. Moj vnuk pa ima rad PREVESNO GUGALNICO.

             Kaj to pomeni?

             1. Odprite U str.98.

             2. Preglej celo stran, naslove, slikce.

             3. Preberi besedilo.

             4. Preriši obe slikici v zvezek in označi, kako poimenujemo dele gugalnic.

             Katero pa imate vi rajši? PREVESNO ali NIHALNO?

             V zvezku obkroži tvoj izbor gugalnice.

             Nalogo pošlji do 20.00.

             • ČETRTEK, 7. 5. 2020

              Še vedno se GUGAMOOOO. Na žalost brez gugalnic, saj so igrišča še zaprta.

              Danes sem vam pripravila tabelo s skritimi besedami.

              1. V spodnji povezavi imate skrivanko. V njej poiščite 7 pojmov, ki so povezani z deli gugalnice. Iščite vodoravno in navpično.

              2. Besede izpišite v zvezek.

              3. Prepiši povedi s pravilno izbrano besedo.

              a) Sestavni deli nihalne gugalnice so zapisani v tabeli VODORAVNO/NAVPIČNO

              b) Sestavni deli prevesne gugalnice so zapisani v tabeli VODORAVNO/NAVPIČNO

              4. Odgovori na vprašanje:

              Kdaj se dve osebi najlažje gugata na prevesni gugalnici?

              Namig: pomembna sta dva dejavnika...

              Naloge ni potrebno poslati.
             • PONEDELJEK,11. 5. 2020

              V prejšnji uri NIT ste morali odgovoriti na vprašanje, kdaj bo prevesna gugalnica v ravnovesju.

              Odgovor se glasi:

              Ko se na njej gugata dve osebi z  enako telesno maso in sta enako oddaljena od vrtišča.

              Današnja  in jutrišnja ura sta namenjeni izdelavi nihalne gugalnice iz materiala, ki ga najdeš doma.

              Potrebuješ dve enako veliki plastenki, slamico, tanko žico in pokrovček kozarca za vlaganje ( ali od marmelade).

              Plastenka= stojalo

              slamica = vrtišče

              žica = nihajni drog

              kovinski pokrovček = sedalo

              Slamico zalepiš na pokrovčke plastenk. Žico naviješ okoli slamice. Skozi pokrovček narediš dve luknjici za žičko ( tu prosi za pomoč starše).

              Upam, da bo uspelo!

              • TOREK, 12. 5. 2020

               Tudi današnja ura je namenjena izdelovanju nihalne gugalnice.

               Navodila so v prejšnji uri.

               • ČETRTEK, 14. 5. 2020

                Veseli me, da ste se lotili dela in naredili nihalno gugalnico. Lepo je tudi, da delite slikce izdelkov v našo skupino na viberju.

                Pravkar sem se spomnila, kako zavzeto ste v šoli izdelovali makete smučarskih skakalnic. Se spomnete ? Lepo so vam uspele.

                Danes gremo na novo poglavje VZVOD.

                Le kaj pomeni ta beseda?

                1. Pomen besede poišči na spletni strani in sicer v googlu napišeš SSKJ, nato pa napiši besedo VZVOD. Pomen besede prepiši v zvezek ( prepišeš, kar je v 1. točki odebeljeno napisano).

                2. V učbeniku preberi str. 100.

                3. Izvedi dejavnost na strani 100 v okvirčku Ena dejavnost.

                4. V zvezek zapiši, kaj si ugotovil.

                Naslednjič pa bolj podrobno.

                • PONEDELJEK, 18. 5. 2020

                 Najprej ponovimo:

                 Kaj je vzvod?

                 To je priprava, ki nam v vsakdanjem življenju pomaga pri dviganju ali premikanju težjih predmetov.

                 Če ste zadnjič naredili dejavnost iz učbenika, ste ugotovili, da ste lažje držali posodo z vodo, če ste držali ročaj ob posodi.

                 Sem spadajo klešče, škarje, terilec orehov, pa tudi naš komolčni sklep deluje kot vzvod.

                 Oglej si filmček v spodnji povezavi na Radovednih pet.

                 Nato si še oglej zapis v drugi povezavi ( PPT )

                 Prepiši ( iz PPT ), katere naprave nam v vsakdanjem življenju pomagajo pri dvigovanju ali premikanju težjih predmetov.

                • TOREK, 19. 5. 2020

                 Danes bomo ponovili različna poglavja iz naravoslovja.

                 Ponovili jih boste s pletnimi nalogami, ki so v spodnji priponki.

                 Sami si izberete, katere naloge vas bolj zanimajo.

                 Večina nalog je v obliki kviza.


                • PONEDELJEK, 25. 5. 2020

                 Pri naravoslovju se pogovarjamo o preprostih napravah, ki nam pomagajo pri premikanju ali prenašanju težjih predmetov.

                 Ena izmed takih naprav je tudi ŠKRIPEC. Smešna beseda, kajne?

                 Ampak zelo, zelo priročna naprava.

                 Sestavljen je iz koleščka in vrvi ( lahko tudi veriga), ki jo napeljemo preko kolesa.

                 Na tak način lažje dvignemo breme, saj je sila, ki deluje na naše telo, precej manjša in se nam predmet tako zdi lažji.

                 1. Današnja naloga je, da preberete v učbeniku str. 102.

                 Naslednjič se srečamo pri naravoslovju čez teden dni.