Oris poglavij

 • Trenutno poglavje

  PONEDELJEK, 23. 3. 2010

  1. Ko smo bili še zadnji dan skupaj v šoli ( četrtek, 12. 3. 2020 ), ste dobili 7 učnih listov.

  Če ste jih že rešili, super.

  Če jih niste, jih rešujete, kadar želite. Ko se vrnemo v šolo, jih morate prinesti.

  2. Učbenik stran 92 SIMETRIJA

  V zvezek napiši naslov SIMETRIJA.

  3. Preriši lik ( obvezna uporaba ravnila!) Prepiši besedilo iz obeh oblačkov.

  4. Z rdečo barvo napiši definicijo: Simetrala je črta, ki razdeli lik na dva enaka - skladna dela.

  4. V zvezek nariši kvadrat in pravokotnik ( z geotrikotnikom in trikotnikom, poljubne mere). Lik označi.

  V oba lika z rdečo barvo nariši simetrale. PAZI: kvadrat jih ima 4, pravokotnik 2.
  • TOREK, 24. 3. 2020

   SIMETRIJA in  PISNO DELJENJE

   1. Reši naloge v DZ str.54 /2., 3., 4.

   2. Izbirna, težja naloga ( kdor želi) str. 55

   3. V zvezek pisno deli. Naredi preizkus. Pomožne račune delaj za črto ( kot smo delali).

   45678 : 25                         19485 : 81

   89065 : 71                          60309 : 58

   12659 : 22                           112415 : 63   • SREDA, 25. 3. 2020

    1. Najprej predledamo račune pisnega deljenja. Ste naredili preizkus?

    Rezultati so:

    45678:25=1826, ost 28

    89065:71=1254, ost. 31

    12659:22=575, ost. 9

    19485:.81=240, ost. 45

    60309:58=1039, ost. 47

    112415:63=1784, ost. 23

    2. Tudi danes se učimo o simetriji.

    Na poseben list nariši kvadrat s stranico a = 12 cm. Izreži ga in ga prepogni po vseh 4 simetralah. Nato ga zalepi v zvezek in mu nariši simetrale z rdečo barvo.

    3. DZ str. 57 cela stran


    DZ str. 57 cela stran

    • PETEK, 27. 3. 2020

     Danes bomo ponovili pisno deljenje in množenje.

     1. V zvezek pisno deli in naredi preizkus.

     5207:40=        

     6309:73=

     7045:89=

     2. Število 7805 deli z 21, 55 in 87.

     3. Prepiši besedilni nalogi in ju reši.

     a) V ljubljanskih Križankah se je na koncertu zbralo 2 967 obiskovalcev. Usedli so se v 43 vrst. Koliko obiskovalcev je bilo v vsaki vrsti?

     b) V mizarskem podjetju Stolček so imeli marca zelo veliko naročil, zato so delali tudi ob sobotah. 6 delavcev je skupaj opravilo 1 248 delovnih ur, vsak enako.

     Koliko delovnih ur je v celem mesecu opravil vsak od njih?

     Koliko delovnih ur je na dan opravil vsak, če je v marcu vsak delal 26 dni?

     4. Rešitve dobite v ponedeljek.     • PONEDELJEK, 30. 3. 2020

      Pregled računov iz petkove naloge ( tokrat ni nobene zanke. Če kaj ni v redu, je kriv tiskarski škrat)...

      1. 5207:40=   130, ost. 7     

      6309:73=87, ost. 39

      7045:89=79, ost. 14

      2. Število 7805 deli z 21, 55 in 87:

      371, ost. 14        141, ost. 50          89, ost. 62

      3. Naloga o ljubljanskih Križankah:

      2967:43= 69

      4. Naloga o mizarskem podjetju:

      1248:6=208                     208:26=8

      4. Danes bomo ponovili o geometrijskih telesih.

      Kaj morate že vedeti:

      kaj je stranica. oglišče, ploskev in rob telesa. Ločiti morate lik, telo in črto.

      Zato boste sedaj ponovili v DZ str. 80/1. do 3. naloga

      5. V zvezek napiši naslov KVADER.

      Učbenik, str. 106

      Preriši mrežo kvadra v merilu 1:1 ( druga slikica) in pobarvaj kot v učbeniku.

      6. Na poseben list to isto mrežo nariši v povečanem merilu ( dolžino stranic pomnoži krat 2) . Nariši vse črte. Prepogni po črtah in poskusi sestaviti kvader.

      7. Na kvadru pokaži  in preštej ploskve, robove in oglišča.

      Nato ga ponovno razgrni, zalepi v zvezek in pobarvaj.

      Napiši, koliko ploskev, robov in oglišč ima kvader.      • TOREK, 31. 3. 2020

       Danes bomo ponovili o kocki.

       1. V zvezek napiši naslov KOCKA.

       2. Prepiši povedi in dopolni:

       Kocka je geometrijsko ________. Ima 6 ________, 12 ______ in ___ oglišč.

       Doma najdemo naslednje predmete, ki imajo obliko kocke: ________________ .

       3. Preriši mrežo kocke iz učbenika stran 107, druga sličica. Riši v merilu 1:1. Pobarvaj ploskve.

       4. Na poseben list nariši to mrežo dva krat povečano. Prepogni po robovih in sestavi model kocke.

       5. Model ponovno razgrni in ga zalepi v zvezek. Pobarvaj ploskve.


       • SREDA, 1. 4. 2020

        Danes še ponavljamo o mreži kocke in kvadra.

        1. DZ str. 81 in 82

        2. Učbenik, stran 105

        V zvezek preriši kocko in kvader z ravnilom ( na vrhu strani).

        Prepiši vse označbe in tabelo zraven.

        3. V e-učilnici imate dodatno nalogo pod DODATNI POUK (obvezna za tiste, ki imate 4 ali 5 matematiko, za ostale pa po želji).

        • PETEK, 3. 4. 2020

         Danes bomo ponovili računanje.

         Naloge so na priponki spodaj. Klikni in odpri. Lahko natisneš ali računaš v zvezek. Besedilnih nalog ni potrebno prepisati. Rešitve bodo v ponedeljek. Vse naloge skupaj so časovno dolge za 45 min reševanja v šoli.

        • PONEDELJEK, 6. 4. 2020

         Pozdravljeni tudi pri matematiki.

         Preglejte si rešitve. So spodaj v priponki.

         Upam, da se nisem kje zatipkala. Te dni samo še tipkam...

         Danes gremo spet h geometriji. Potrebujete šestilo in ošiljen svinčnik.

         1. Naslov je KROG IN KROŽNICA.

         Na poseben list nariši krog, izreži ga, pobarvaj in zalepi v zvezek.

         Z rdečim pisalom prepiši definicijo iz U str. 112  ( četrti oblaček pri fantku).

         2. S šestilom nariši krožnico (samo črto, brez barvanja).

         Z rdečim pisalom prepiši definicijo krožnice ( tretji oblaček pri deklici). Sedaj v krožnico nariši še polmer r.

         Napiši: Polmer je črta, ki poteka od središča krožnice do roba krožnice.

         4. U str. 113 / drugi moder kvadratek, kjer je Maja narisala....preberi in tudi ti v treh korakih nariši kot Maja v učbeniku.

         Označi središče S in z rdečo nariši polmer r.

         Nato z zeleno nariši črto, ki poteka skozi središče od ene strani krožnice na drugo.  To je premer, označimo ga s črko d.

         Napiši z rdečo definicijo: Premer je ravna črta, ki poteka od ene strani krožnice skozi središče na drugo stran krožnice.

         Ste razumeli, da če je polmer recimo 3 cm, je premer 6 cm.

         Današnjo nalogo mi morate vsi poslati v pregled do 20.00 ure na viber ali el. naslov.

         To je vse za danes.

        • TOREK, 7. 4. 2020

         Tudi danes se učimo o krogu in krožnici.

         1. Najprej vadimo risanje krožnic. Pripravi šestilo in ravnilo.

         2. Prepiši navodilo.

         Nariši krožnico s središčem S in polmerom 3 cm.

         Postopek:

         V zvezku označi središče S z malim križcem.

         Na ravnilu s šestilom odmeri 3 cm

         Zapiči šestilo v središče in nariši krožnico.

         Zraven napiši: r = 3 cm

         3. U str. 113/ 3 naloga

         4. DZ str. 92/ cela stran. Če bodo težave z razumevanjem 3. naloge, vprašajte sproti.

         Danes mi morate vsi poslati nalogo MAT v zvezku in DZ.


         • SREDA, 8. 4. 2020

          Včeraj vam je ponagajala 3. naloga v DZ. Upam, da ste vsi popravili, kot sem vam napisala v sporočilu.

          Pripravite šestilo.

          Danes bomo spoznali, kaj je to SEKANTA, MIMOBEŽNICA, TANGENTA IN TETIVA.

          Pa pojdimo po vrsti.

          1. V zvezek napiši VAJA. Ne pozabi na datum.

          2. Narisali boste 4 krožnice s polmerom 3 cm, eno pod drugo.

          Označite središče. To morate vedno narediti, tudi če vam ne naročim!

          3. Učbenik str. 114 - tu imate risbe in definicije.

          4. V prvo krožnico narišeš sekanto ( glej spodnjo risbo v U) in poleg prepišeš z rdečo definicijo.

          Nato v drugo krožnico mimobežnico (str.114) in definicijo.

          5. Enako narediš še za tangento ( ki ji rečemo tudi dotikalnica) in za tetivo str.115.

          Ne pozabi označiti kot je v učbeniku.

          Dodatna naloga te danes čaka v poglavju DODATNI POUK. Reši jo, kdor želi. Koliko se  vas bo lotilo tega?


          • PETEK, 10. 4. 2020

           Še vedno smo pri geometriji. Naslednji teden pa zopet računamo.

           Pisno preverjanje znanja iz matematike bo v petek, 17. 4. 2020 ( pisno deljenje, besedilne naloge, krog in krožnica).

           1. Ustno ponovi ( v celi povedi naglas povej definicijo):

           Kaj je tangenta?

           Kaj je sekanta?

           Kaj je mimobežnica?

           Kaj je tetiva?

           2. V zvezek napiši Vaja.

           3. Učbenik, stran 115/ 1. naloga

           Preriši sliko v zvezek.

           Polmer je 3 cm.

           Črte pa preriši z barvami:

           mimobežnica je zelena

           polmer je rdeč

           tangenta je modra

           tetiva je črna

           sekanta barva po vaši izbiri

           4. Reši še 2. nalogo.

           Naloge ni potrebno poslati v pregled.


           • TOREK, 14. 4. 2020

            Pozdravljeni pri matematiki.

            Danes ponavljamo o krožnici in premicah.

            V zvezek napiši VAJA.

            Preberi navodila in nariši.

            1. Nariši krožnico s polmerom 3cm.

            Označi središče.

            Nariši polmer.

            Zraven napiši r=3cm

            Nariši tetivo in označi točki A in B.

            Izmeri dolžino tetive.

            Z matematičnimi simboli napiši dolžino daljice AB.

            2. Nariši krožnico s polmerom 2 cm 5mm.

            Označi središče in nariši polmer.

            Nariši sekanto s, mimobežnico m in tangento t.

            3. Prepiši in izračunaj:

            r=3 cm  d= ?

            r= 2 cm 8 mm  d= ?

            d = 10 cm    r= ?

            d = 9 cm   r = ?

            Nalogo pošlji v pregled do 20.00 na viber ali mail.
            • SREDA, 15. 4. 2020

             Danes ponavljamo pisno deljenje.

             Pri vsakemu računu naredi preizkus.

             9574 : 81                           3709 : 20

             1054 : 73                            5487 : 17

             5471 : 35                            6052 : 34

             2037 : 86                             2986 : 48

             6395 : 41                             7082 : 65

             Nalogo si lahko razdeliš na dva dni, do petka.

             Če se ti kateri račun kljub poizkusu ne izzide, me vprašaj za pomoč.

             Naloge ni potrebno pošiljati. V petek je preverjanje znanja.


             • PETEK, 17.4.2020

              V priponki te čaka preverjanje znanja.

              Rešitve na listu ali v zvezku pošlji na mail do ponedeljka,

              20. 4. 2020 do 9.00 ure.

             • PONEDELJEK, 20. 4. 2020

              Danes bomo razvrščali različne podatke. Najprej nadmorske višine.

              1. Učbenik str. 116/1. naloga reši v zvezek.

              2. Nato reši še 2. nalogo. V zvezek nariši preglednico, kot je v učbeniku.

              Naloge ni potrebno poslati.

              • TOREK, 21. 4. 2020

               Tudi danes se bomo poigrali s številkami. Urejali bomo podatke.

               Slovenija je razdeljena na 12 regij ( področij).

               1. V DZ imate nalogo, ki prikazuje velikost teh regij, koliko je gozda, voda, pozidane površine...Podatki so sicer iz 2005, pa kljub temu zanimivi.

               Poiskali boste podatke, koliko je posamezna površina pokrita z gozdom in uredili podatke.

               Podatki so v merski enoti HEKTAR. To se boste še učili v višjih razredih.

               1 HEKTAR je velik kot kvadrat s stranico 100m.

               Odprite DZ str. 100 in rešite 1. nalogo.

               2. Sledi zelo zanimiva naloga, kakšna je največja hitrost, s katero se premikajo živali ( koliko km prehodijo ali pretečejo ali preletijo v eni uri). Bi si upali s katero tekmovati?

               Vas zanima moja hitrost, ko tečem?

               Ali pa,največ koliko km sem v enem dnevu prekolesarila?

               Povem vam jutri...če vas zanima.

               Rešite DZ str. 101.

               Naloge ni potrebno pošiljati.

               • SREDA, 22. 4. 2020

                Danes bomo ponovili merske enote za čas.

                V zvezek napiši naslov ČAS.

                1. Napiši pretvorbe za čas, ki jih že poznaš iz 4. razreda. Te pretvorbe moraš znati na pamet.

                1h = 60 min

                1 min = 60 s

                1 h = 3600 s

                1 dan = 24 h

                Nato še napiši:

                1 h = 60 min       2h = 60 krat 2 = 120 min

                1 min = 60 s        3 min = 60 krat 3 = 180 s

                1h = 3600 s        5 h = 3600 krat 5 = 18000 s

                2.  Učbenik str. 98/ 1. in 2. naloga v zvezek

                3. DZ str. 66 cela stran

                Če so večje številke, si pomagaj s pomožnimi računi.

                To vse je ponovitev iz prejšnjega leta. Nalogo si lahko razporediš do petka.

                Poslati jo moraš do četrtka do 20.00.

                V e-učilnici DODATNI POUK vas čakajo dodatne naloge, kdor želi utrditi znanje o krožnici. Naloge so težje.

                • PETEK, 24. 4. 2020

                 Tudi danes bomo pretvarjali časovne enote.

                 1. DZ str. 67/4. naloga je naloga o TV sporedu in trajanju oddaj.

                 2. DZ str. 67/ 5. naloga pa bo potrebno računati.

                 Prvi primer je že rešen.

                 18 h 36 min : 3  = 6 h 12 min

                 18 deliš s 3 in nato še 36 deliš s 3.

                 Drugi primer pa moraš množiti.

                 Pazi pri množenju: če je zmnožek pri minutah 60 ali več, je to že 1 ura. Zato moraš potem minute spremeniti, koliko je to ur in koliko minut.

                 Nalogo pošlji do 20.00.


                 • PONEDELJEK, 4. 5. 2020

                  Še vedno pretvarjamo časovne enote.

                  V DZ str. 68 in 69 so besedilne naloge.

                  Pri vsaki nalogi moraš napisati račun in odgovor v celi povedi.

                  Kot vedno, sem vam za pomoč na voljo, če kaj ne razumete.

                  Nalogo pošlji do 20.00.

                  • TOREK, 5. 5. 2020

                   Ali spijete dnevno dovolj tekočine?

                   Se spomnete šolskih skodelic pri malici? Vsak dan bi morali s hrano in pijačo zaužiti približno pet takih skodelic tekočine.

                   Ste že uganili, o čem se bomo danes učili? Pravzaprav bomo ponovili merske enote za prostornino. Vsaka tekočina zavzema nek prostor in z merskimi enotami povemo, koliko je te tekočine. Letos bomo računali samo z litri, decilitri in hektolitri.

                   1. V zvezek napiši PRETVARJANJE MERSKIH ENOT PROSTORNINA

                   2. Ponovimo enote ( napiši v zvezek):

                   1 hl = 100 l

                   1 l = 10 dl

                   3. U str 108/ 1. naloga reši v zvezek.

                   4. Prepiši in reši:

                   1 l = 10 dl, zato je 5 l = ? dl

                   1 hl = 100 l, zato je 10 hl = ? l

                   2 hl = 200 l = ? dl

                   5. DZ str. 84

                   Pomagaj si s pomožnimi računi. Vedno izhajaj iz osnovne pretvorbe, ki si jo napisal v zvezek.

                   Nalogo pošlji do 20.00.

                   Kmalu vam sporočim datum za test MAT. Pisali boste pisno deljenje, pretvarjanje enot za čas in prostornino.                   • SREDA, 6. 5. 2020

                    Danes bomo vadili pretvarjanje merskih enot za prostornino, dl, l in hl.

                    Dobimo se ob 10.00 preko zooma in ob 11.00 preko skypa.

                    • PETEK, 8. 5. 2020

                     V priponki spodaj imate rešitve za oba učna lista, ki ste ju dobili v sredo. Preverite, kako ste reševali.

                     Danes ponovimo pisno deljenje.
                     1. Reši v zvezek in naredi preizkus. Piši pregledno, z nalivnim peresom: račun, preizkus in za črto so pomožni računi.
                     8843: 53
                     5407 : 64
                     2047 : 97
                     9956 : 15
                     6342 : 74
                     8053 : 46
                     1365 : 57
                     5417: 34
                     9354 : 85
                     7631 : 96
                     Nalogo pošlji do nedelje zvečer.

                    • PONEDELJEK, 11 5. 2020

                     Jutri pišemo test MAT. Skype ob 8.20. Zoom ob 9.30. Vsa navodila ste dobili po mailu oz. sem vam jih razložila v video uri pouka.

                     Danes še vadimo besedilne naloge.

                     Naloge prepiši v zvezek in reši.

                     1. Ptujskega kurentovanja se je udeležilo 3534 maškar v 93 pustnih skupinah.

                     Koliko maškar je bilo povprečno v eni skupini?

                     2. Za koncert so prodali 3500 vstopnic. Obiskovalce so razporedili v 51 vrst. V vsaki vrsti je bilo enako število gledalcev, le v zadnji jih je bilo manj.

                     Koliko obiskovalcev je bilo v zadnji vrsti?

                     3. V Goriških Brdih pridelujejo peneče vino. Lani so pridelali 4 hl 7 l bele penine in 2 hl 83 l rdeče penine.

                     Koliko litrov obeh vrst penine so prodali?

                     Koliko penine so obdržali zase, če so prodali 9/10 ( to je ulomek, devet desetin)  vse penine?

                     Nalogo pošlji do 20.00.                     • TOREK, 12. 5. 2020

                      Danes pišemo test.

                      Skpye skupina ob 8.20.

                      Zoom skupina 9.30.

                      Vabilo ste dobili.

                      • SREDA, 13. 5. 2020

                       Za nami je pisanje testa. Rezultate vam sporočim v prihodnjih dneh. Poslala vam bom točkovnik,opombe -  kako ste reševali in oceno.

                       Tudi pri MAT nas bodo obiskali samostalniki. Ste veseli? Hm, hm...

                       1. DZ str. 122 in 123

                       Besede morate razvrstiti v različne prikaze podatkov. Vse te prikaze ste se učili v minulih štirih letih šolanja.

                       Nalogo rešite do petka. Ni je potrebno pošiljati v pregled, ker jo bomo skupaj pregledali v video pouku.


                       • PETEK, 15. 5. 2020

                        Danes pišete popravo testa matematike. Kdor je imel vse prav, pa nima naloge.


                        • PONEDELJEK, 18. 5. 2020

                         Danes imamo video pouk ob 9.00 zoom in ob 10.00 skype.

                         Pripravite DZ.

                         • TOREK, 19. 5. 2020

                          Danes gremo na novo snov: Obseg lika.

                          Gotovo se sprašujete, kaj pomeni beseda OBSEG.

                          Ko pogledate filmček, vam bo hitro jasno.

                          1. Najprej si ga poglejte v celoti.

                          2. Nato v zvezek napišite naslov OBSEG LIKA.

                          Ponovno si zavrtite film.

                          3. Narišite pravokotni tepih  in napišite, koliko korakov je izmerila vsaka deklica.

                          5. Narišite tak lik, kot ga je narisala Nina v filmu.

                          6. Izmerite stranice in napišite njihovo dolžino.

                          7. Seštejte dolžine vseh stranic. Koliko je obseg lika? Odgovorite v celi povedi.

                          Naloge ni potrebno pošiljati, ker bomo v sredo imeli video pouk in jo pregledali.


                         • SREDA, 20. 5. 2020

                          Danes imamo video pouk ob 9.00 skype in 9.45 zoom. Pripravite vse za MAT.

                          • PONEDELJEK, 25. 5. 2020

                           V zadnji video uri MAT smo računali obseg večkotnikov.

                           Tudi danes bomo vadili take primere.

                           Ko imamo pouk v razredu, jaz rišem in pišem na tablo, vi pa sproti to delate v zvezek.

                           Tudi današnja ura bo taka, samo da boste pisali med gledanjem filmčka o obsegu.

                           1. Pripravite zvezek, pisala in ravnilo.

                           2. Napišite v zvezek VAJA.

                           3. Pričnite z gledanjem filma in sproti vse narišite in napišite. Seveda morate medtem film večkrat zaustaviti, da lahko narišete in napišete, nato nadaljujete s predvajanjem filma. Tako večkrat naredite, da boste imeli vse narejeno.

                           4. Ko vse naredite, preglejte napisano.

                           Ali je vse narejeno?

                           Ali si napisal merske enote?

                           Ali so liki narisani lepo z ravnilom?

                           Je naloga narejena pregledno, nič popackana?

                           Si zadovoljen z izgledom narejenega?

                           Če si na vse odgovoril z DA, potem slikaj in mi pošlji v pregled.


                          • SREDA, 27. 5. 2020

                           Danes imamo video pouk OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA ( ZOOM OB 9.00 , SKYPE OB 9.45).

                           Pripravite DZ, svinčnik in ravnilo.


                           • PETEK, 29. 5. 2020

                            Danes je naša 33. ura MAT pouka na daljavo.

                            Vadili boste obseg.

                            1. DZ str. 60 in 61.

                            Naloge bomo pregledali v ponedeljek V ŠOLI.