Oris poglavij

 • Trenutno poglavje

  PONEDELJEK, 23. 3. 2020

  Berilo, stran 28: pesem ČE SI VIŠJI

  Vse naloge zmoreš rešiti sam. Samo pri 6. nalogi zaprosi za pomoč starše, če je potrebno ali kontaktiraj sošolce izključno samo po telefonu!

  1. Pesem preberi potiho 2krat.

  2. Pesem preberi glasno 2 krat.

  3. V zvezek napiši avtorja in naslov pesmi.

  4. Pesem prepiši.

  5. Izpiši bistvene podatke o pesniku ( kot smo že delali).

  6. Berilo str. 29 MEDIJSKA USTVARJALNICA / druga pikica reši nalogo v zvezek.


  • TOREK, 24. 3. 2020

   Berilo str. 66 BABICA V SUPERGAH

   1. Preberi modri okvirček str.67 zgoraj

   2. Preberi celo zgodbo naglas 2krat

   3. Preberi modri okvirček str. 67 spodaj

   4. V zvezek napiši avtorja in naslov

   5. Prepiši modri okvirček str. 67 zgoraj ( kot uvod).

   6. Nato ilustriraj vsebino zgodbe. Potrudi se!!! ( kot jedro).

   7. Prepiši modri okvirček str. 67 spodaj ( kot zaključek).

   8. Zgodbo preberi naglas nekomu v družini.

   • SREDA, 25. 3. 2020

    V MOJI DRŽAVI

    Učili se bomo o državnem in uradnem jeziku.

    Najprej pa bomo ponovili,kaj smo se o temu že učili.

    1. Reši v DZ str. 94/ 1. naloga Napiši odgovore v celi povedi v zvezek.

    2. V zvezek nariši slovensko zastavo.

    3. Napiši, kateri so državni simboli.

    4. Napiši besedilo slovenske himne. Pazi na čitljivost in pravopis.

    • ČETRTEK, 26. 3. 2020

     Danes nimamo matematike, zato samo vprašanje. Pri rešitvah sem vam včeraj nastavila zanko. Kdo jo je našel pri pregledu pisnega deljenja?

     Danes se naprej učimo o državnem in uradnem jeziku. Te dni veliko spremljamo poročila. Zato bo današnja naloga ravno prava.

     DZ str. 97/ rumeni okvirček

     1. Dopolni besedilo z besedami: slovenščina, himna, slovenščina, slovenšina in italijanščina, madžarščina.

     2. Ponovno preberi celo besedilo.

     3. Ustno odgovori na vprašanja v oblačkih zgoraj na isti strani.

     4. Reši naloge DZ str. 94/4., 5.

     str. 95/ 6.,8.,9., 10.

     str. 96/ 12., 13., 14.

     Pazi na velike začetnice.

     5. Ne pozabi na branje vsak dan. Če nimaš nobene knjige, beri v berilu.

     • PETEK, 27. 3. 2020

      Danes bomo zaključili z učenjem o uradnem in državnem jeziku ter ponovili uporabo velike začetnice.

      1. V zvezek napiši naslov DRŽAVNI IN URADNI JEZIK, prepiši in dopolni.

      Državni jezik v Republiki Sloveniji je ________. Uradni jezik je po vsej Sloveniji ________. Le v delu Slovenije, na katerem že stoletja živijo skupaj Slovenci in Italijani oz. Slovenci in Madžari, sta uradna jezika dva: poleg slovenščine tudi ________ oz. _______. Kadar pišemo, beremo, javno nastopamo ali se pogovarjamo z učiteljem/ravnateljem, uporabljamo ________  jezik. Kadar pa se pogovarjamo s sorodniki, prijatelji ali sošolci, uporabljamo __________________ jezik.

      2. Vadili bomo uporabo velike začetnice. Prepiši povedi. Pazi, kje manjka velika začetnica!

      Z uršlje gore je lep razgled. Od tod lahko uzremo mislinjsko, šaleško, mežiško in dravsko dolino. Nad ravninskim delom se dviga poraslo Pohorje. Pogled sega vse do kamniških in savinjskih alp. Lepo se vidi tudi na koroško.

      Pivka je ena glavnih izvirnic ljubljanice. Priteka izpod snežnika. Po pivški kotlini teče po površju. Od vasi zagorje do postojne vijuga po zelenih travnikih. V podzemlje izginja v postojnski jami. Na dan prišumi iz planinske jame. Na loškem in cerkniškem polju sprejme nove vode. Te odtekajo skozi rakov škocijan. Čez planinsko polje teče kot unica. V podzemlje spet izginja pod logaško planoto. Šele pri vrhniki se pokaže kot eden od izvirov ljubljanice.

      3. V ponedeljek boste dobili rešitve, da si sami pregledate.      • PONEDELJEK, 30. 3. 2020

       1. Najprej je pregled naloge o velikih začetnicah.

       Z Uršlje gore je lep razgled. Od tod lahko uzremo Mislinjsko, Šaleško, Mežiško in Dravsko dolino. Nad ravninskim delom se dviga poraslo Pohorje. Pogled sega vse do Kamniških in Savinjskih alp. Lepo se vidi tudi na Koroško.

       Pivka je ena glavnih izvirnic Ljubljanice. Priteka izpod Snežnika. Po Pivški kotlini teče po površju. Od vasi Zagorje do Postojne vijuga po zelenih travnikih. V podzemlje izginja v Postojnski jami. Na dan prišumi iz Planinske jame. Na Loškem in Cerkniškem polju sprejme nove vode. Te odtekajo skozi Rakov Škocijan. Čez Planinsko polje teče kot Unica. V podzemlje spet izginja pod Logaško planoto. Šele pri Vrhniki se pokaže kot eden od izvirov Ljubljanice.

       2.  Danes se bomo pogovarjali o reklamah. Reklame so namenjene temu, da bi kupili tisti izdelek, ki ga reklama oglašuje. O temu smo se veliko že pogovarjlai pri gospodinjstvu.

       3. DZ str. 98/ 1. naloga

       Oglejte si reklamo za lepilo in preberite,kaj vse so napisali v to reklamo.

       4. DZ str. 99 / 2. in 3. naloga.

       Pri 3. nalogi napiši odgovore v zvezek v celi povedi.

       5. Razmisli, kaj tebe pri reklami najbolj pritegne in v nekaj povedih to napiši v zvezek.


       • TOREK, 31. 3. 2020

        Danes nadaljujemo s poglavjem o reklami. Včeraj ste si v DZ ogledali reklamo za UHU izdelke.

        1. DZ str. 99/4. do 8. naloga, ustno ali pisno, kot zahteva naloga.

        2. V reklami želijo, da bi izdelek kupili. Zato nas skušajo pritegniti na različne načine.

        Dopolni v DZ str. 103 ( na voljo imaš dve besedi za dopolnitev, GESLO in REKLAMA).

        3. Učili smo se opisovati predmet.

        Napiši v zvezek opis dežnika in reklamo za dežnik. Pri reklami bodi izviren, ne pozabi narisati, pa na geslo, na barve, velikost črk...

        Reklama naj bo čez celo stran zvezka.

        • SREDA, 1. 4. 2020

         Danes bomo ponovili OPIS RASTLINE.

         1.Spodaj imate opis regrata. Preberite ga in izpišite bistvene podatke v preglednico.

         Če si pozabil ključne besede, jih poišči v DZ.

         2. Naredi preglednico, kot smo jo delali v šoli. Potrebuješ celo stran v zvezku. Najprej izpiši bistvene podatke za prvo ključno besedo, šele nato naredi vodoravno črto v preglednici, saj ne veš, koliko prostora boš potreboval za vsako ključno besedo.

         Regrat ima korenino, steblo, liste in cvet. Steblo in listi so zeleni, cvet pa je rumen. V zemlji ima dolgo mesnato, razvejano, mnogoglavo korenino; zunaj je rjava, na prelomu pa bela. Spomladi iz nje poženejo listi, sredi njih pa steblo. Listi so po navadi  škrbasto nazobčani; na dnu so združeni v rozeti in sprva rastejo pri tleh, kasneje pa se nekoliko dvignejo. Steblo je okroglo, votlo in golo; visoko je 10–30 cm. Steblo ne nosi listov, temveč en sam košek; tega sestavljajo rumeni cvetovi. Košek se ponoči in ob slabem vremen zapre, podnevi in ob lepem vremenu pa je odprt. Regrat cveti od maja do oktobra. Raste ob stezah, poteh in nasipih ter po travnikih in opuščenih njivah. Marsikje je nadležen plevel. Sicer pa je zelo zdravilen – korenina,  listi in cvet namreč vsebujejo veliko zdravilnih snovi (npr. vitamina C), ki krepijo telo in pomagajo pri revmatizmu, oteklinah, sladkorni bolezni, želodčnih boleznih ipd. Mlade liste uporabljamo za solato, juho in prikuhe, iz cvetov izdelamo sirup, korenine pa lahko pripravimo kot mlad krompir; njegove dele lahko tudi posušimo in iz njih pripravimo zelo zdravilen čaj. Spada v družino radičevk.

         • ČETRTEK, 2. 4. 2020

          Še vedno smo pri opisu rastline. Včeraj ste morali narediti preglednico o regratu. Danes pa nekaj vprašanj. Prepiši vprašanja in odgovor napiši v celi povedi.

          1. Kaj ima regrat zeleno?

          Kaj ima rumeno?

          Kateri njegov del je rjav? 

          2.Ob vsakem vprašanju je naveden en nepravilni odgovor. Prepiši ostale tri pravilne.

          Kaj si izvedel o regratovih listih?

          a) Regrat nima listov.

          b) Listi rastejo pri tleh.

          c) Na steblu ni listov.

          č)  Listi so nazobčani.

          Kaj je značilno za steblo?

          a) Je brez listov.

          b) Je razvejano.

          c) Na vrhu ima cvetove, združene v košek.

          č) Požene iz korenine.

          Kako zdravilna je rastlina?

          a) Zdravilni so steblo, listi, cvetovi in korenine.

          b) Znan je sirup iz cvetov.

          c) Iz listov lahko pripravimo razne jedi.

          č) Pripravimo lahko tudi regratov čaj.

          3.Preberi naslednje podatke o neki rastlini.

          30 cm, lilijevke, april–maj, zavarovana in ogrožena vrsta, na vrhu en kimast cvet, v zemlji čebulica, šest enakih cvetnih listov, močvirni travniki in logi, votlo steblo z nekaj žlebastimi listi, močvirski tulipan, rdeče rjavi s svetlejšimi pegami (z vzorcem šahovnice)

          4. V zvezek naredi miselni vzorec. Napiši ključne besede. Vpiši utrezne podatke iz zgornjega opisa.

          • PETEK, 3. 4. 2020

           Danes se bomo pogovarjali o COPRNICAH.

           V SSKJ je razlaga besede coprnica takole napisana:

           1. čarovnica

           ali

           2. grda, hudobna ženska, navadno stara

           Navodilo za delo:

           1. Berilo stran 70

           Prepiši avtorja in naslov

           2. Prepiši razlagi besede coprnica, kot je v SSKJ

           3. Tiho preberi besedilo v berilu ( tudi oba modra okvirčka).

           4. Glasno beri vsaj 2krat.

           5. Z obema pomenoma besede coprnica tvori dve povedi, v katerih boš besedo smiselno uporabil.

           6. Izpiši morebitne neznane besede. Pomen poišči ali v berilu ob strani, ali se posvetuj s sošolci,ali na spletu...če ne, vprašaj mene.

           7. Pisno odgovorite na vprašanja iz berila.

           • PONEDELJEK, 6. 4. 2020

            Pozdravljeni v novem tednu!

            Ste odgovorili na vprašanja o Coprnici Zofki? Če kdo česa ni znal, naj me vpraša. Pazite na velike začetnice in ločila.

            Tudi danes bomo pri coprnicah.

            1. Glasno preberite odlomek v berilu. Ampak res!!!

            2. Sedaj pa imate dve možnosti, izberite si nalogo:

            a) Napišite intervju s coprnico Zofko. Kaj vse bi jo vprašali, da bi jo predstavili bralcem časopisa Coprnije? Najprej jo bralcem malo predstavite, nato sledijo vprašanja, zahvala...

            b) Napišite  zgodbo Postala sem coprnica ( pazite, tudi dečki morate pisati v ženskem spolu).Kaj vse se vam je zgodilo, kakšne coprnije ste počeli...zgodba mora imeti rdečo nit.

            Me sprašujete, kako dolgo zgodbo? Polovica strani bo dovolj. Pišite čitljivo.

            Današnjo nalogo mi morate vsi poslati danes do 20.00 ure v pregled na viber ali el. naslov.

            Veliko ustvarjalnosti  vam želim!


            • TOREK, 7. 4. 2020

             Danes bomo govorili o televizijskem sporedu.

             1. DZ str. 104 imate pri prvi nalogi TV spored. Preberite ga. Kdo mi bo prvi odgovoril, kakšno zvezo ima ta TV spored z našim razredom? Lahko na viber ali mail.

             2. Ustno odgovorite na 2. nalogo.

             3. Pisno odgovorite na 3. nalogo. V celi povedi , seveda.

             4. Reši 4. in 5. nalogo v DZ.

             5. Zadnjič sem vam svetovala ogled filma Klic v divjini ( nov film). Meni je bil zelo všeč.

             • SREDA, 8. 4. 2020

              Pozdravljeni,

              nekateri ste pravilno ugotovili, da je v sporedu omenjena OŠ Grm, katera je bila z nami v Planici.

              Danes pa rešite:

              1. DZ str. 106/ 7. 9. in 10. nalogo

              Pazite na velike začetnice in obliko črk. Pisane črke seveda!

              2. Dopolnite okvirček na str. 107.

              Sliko strani 106 mi morate obvezno poslati danes do 20.00. Danes pošljite samo za SLJ.

              • ČETRTEK, 9. 4. 2020

               Te dni smo veliko doma in nekateri ste mi že poslali fotografije, kaj ste spekli.

               Danes v zvezek napišite recept jedi, ki jo imate najraje.

               1. Naslov v zvezku je odvisen od jedi....

               2. Najprej naštejte sestavine s količinami po vrsticah.

               3. Nato sledi Opis postopka.

               Če želite, mi recept pošljite. Mogoče se česa lotim po vaših receptih.  Tokrat ne bom pošiljala popravkov nazaj.               • PETEK, 10. 4. 2020

                Danes vas pričakuje Fred. To je deček, ki ima zelo rad živali.

                Pesmica o njemu je napisana v berilu. Poiščite jo ( naslov je  Fred).

                1. Pesem najprej samo poglejte in ustno odgovorite:

                a) Katere narodnosti je pesnica?

                b) Koliko kitic ima?

                c) Koliko verzov ima vsaka kitica?

                2. Pesem potiho preberete.

                3. Pesem 2krat glasno preberete.

                4. Sledi pisno delo v zvezek. Naslov pa že veste, a ne?

                5. Pisno v celi povedi odgovorite:

                a) Izpišite vse živalice, ki nastopajo v pesmi.

                b) Izmed prvih treh kitic izberi tisto, ki ti je najbolj prisrčna in jo ZELO LEPO prepiši. Jaz bi izbrala tisto o ježku. Kaj pa vi?

                6. Pesem preberite nekomu v družini. Ampak RES jim preberite!

                Naloge ni obvezno poslati v pregled.                • TOREK, 14. 4. 2020

                 Ponovno smo v berilu pri pesmici Fred. Ste prepisali eno kitico?
                 Ste prebrali na glas celo pesem?
                 V moderm okvirčku je preglednica, v kateri se skriva veliko imen živali.
                 1. Prepiši imena vseh
                 živali , ki jih najdeš v preglednici.
                 2. Izberi si pet živali in napiši povedi ( tako poved, ki vsebuje besedice KI, KO, KER, DA ali ČE - pazi na vejice).
                 3. Izbirna naloga:
                 Po vzoru pesmi si izberi eno žival in napiši eno kitico. Pazi na rime.
                 Nalogo pošlji v pregled do 20.00 na viber ali mail.
                 • SREDA, 15. 4. 2020

                  Pa pojdimo ponovno v DZ. Pogovarjali se bomo o vremenu.

                  Pri NIT smo se že pogovarjali o vremenskih simbolih.

                  1. DZ str. 108/ 2. naloga preberi vremensko napoved in si oglej sliko.

                  2. DZ str. 109/ 3. in 4. naloga pisni odgovori v zvezek.

                  Naloge ni potrebno poslati.

                  • ČETRTEK, 16. 4. 2020

                   Še vedno smo pri vremenski napovedi.

                   1. DZ str. 109/5., 6., 7.

                   DZ str. 110/10.

                   DZ str. 111 v okvirček vstavi naslednje besede ( napisane so pomešano)

                   TEMPERATURA, NAPOVED, VREME

                   2. Pripravi zvezek. Naslov je VREMENSKA NAPOVED.

                   Vprašanja so o vremenski napovedi DZ str. 108. Vprašanj ne prepisuj. Odgovarjaj v celi povedi.

                   a) Kdaj je bila napoved izdana?

                   b) Za kateri dan velja?

                   c) Kakšno bo vreme v višjih legah?

                   č) Kakšno bo vreme  dopoldne po nižinah v notranjosti Slovenije?

                   d) Kolikšna bo jutranja temperatura v alpskih dolinah?

                   e) Kje bo dnevna temperatura do 18 stopinj Celzija?

                   d) Kateri dan bo dolgotrajna megla?

                   V pregled mi pošljite odgovore v zvezku do 20.00.                   • petek, 17. 4. 2020

                    Opazila sem, da vam velika začetnica povzroča težave.

                    Zato danes vadimo.

                    Nalogo pošlji v pregled do 20.00 ure.

                    1. V zvezek napiši VAJA.

                    V levi stolpec prepiši besede , ki jih pišemo z malo začetnico.

                    V desni stolpec prepiši besede, ki jih pišemo z veliko začetnico.

                    Vmes naredi črto.

                    POSTELJA                  KRANJ                    NANOS              DOLINA                     MERKUR                 RIŽANA

                    SLOVENEC                 REKA                     MAMA           TRG                            SABINA                 MARKO

                    ČASOPIS                     PESEM                   VAS                   TRIGLAV                    KNJIGA                    ALPSKI

                    DOLENJSKA               PREBIVALEC           POKRAJINA      SAVA                          MESTO                  ITALIJANSKI

                    PLANET                       MARIBORČANKA           PIKI                   SNEGULJČICA             MARS                             LEKADOL                    

                    NEMEC                        ZABAVNIK              ZDRAVLJICA     DARJINA

                    JOPICA                        GORA                       PREŠERNOV


                    • PONEDELJEK, 20. 4. 2020

                     Danes se bomo učili čisto nekaj novega.

                     Besede v našem slovenskem jeziku bomo razdelili v skupine, vsaka ima svoje ime. V petem razredu se bomo učili, katere besede spadajo v skupino SAMOSTALNIKI.

                     Spodaj vas čaka priponka. Odprete jo tako kot ste zadnjič Časovni trak pri DRU.

                     1. Najprej preglej vse.

                     2. Preberi vse.

                     3. Nato vse prepiši v zvezek ( vsaka stran je ena točka, torej 5 točk imamo).

                     4. Še enkrat preberi.

                     Naloge ni potrebno poslati.

                     Kot vedno, sem vam na razpolago za dodatno razlago na viberju ali zoom-u ali skypu.

                    • TOREK, 21. 4. 2020

                     Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo ŽIVA BITJA ( osebe, rastline, živali) PREDMETE IN POJME (ljubezen, veselje, žalost, pomlad, vreme...).
                     Najbolje si pomagamo z vprašalnico KDO ( za živa bitja) ali KAJ ( za predmete ali pojme).
                     Primer: temne besede so samostalniki.
                     Miha se sprehaja s psom, ki ima ovratnico. Vesel je, ker ima
                     počitnice.
                     Miha...oseba
                     pes...žival
                     ovratnica...predmet
                     počitnice...pojem
                     Če za kakšno besedo nisem sigurna, se vprašam KDO ali KAJ.
                     Primer:
                     če ne vem, ali je beseda VESEL samostanik, se poskušam vprašati KDO?  Odgovor VESEL ne ustreza, zato VESEL ni samostalnik.
                     Torej pri vsaki besedi se vprašaš, ali je to živo bitje ali predmet ali pojem. Če je, potem je samostalnik.
                     1. DZ str. 50 cela stran
                     DZ str. 51/ 4. ,5., 6.
                     Nalogo pošlji do 20.00.
                     • SREDA, 22. 4. 2020

                      Danes utrjujemo določanje samostalnikov v povedi.

                      V zvezek napiši VAJA.

                      1. Prepiši povedi v zvezek.

                      Ko pride jesen, posadi babica narcise.

                      Ko je mraz, čebulice počivajo.

                      Dedek ima srečo, da je lestev trdna.

                      Voluharji pojedo čebulice, zato predstavljajo zanje veliko nevarnost.

                      2. V povedih z rdečo podčrtaj samostalnike. Pri tem si pomagaj z vprašalnicami KAJ JE TO  in KDO JE TO.

                      3. Nato z rdečo napiši BITJE      PREDMET       POJEM

                      V vsak stolpec pod besedo prepiši samostalnike iz povedi.

                      4. Dane so besede: bukev, dimnik, zdravnica, vreme, volk, čas, glavnik, skrb, svinčnik, močerad, svetloba, košara.

                      Prepiši jih na ustrezno mesto k besedam iz zgornjih povedi. Piši v stolpcu.

                      Nalogo pošlji do 20.00.


                      • ČETRTEK, 23. 4. 2020

                       Tudi danes nas pričakuje samostalnik. Včeraj ste uspešno rešili nalogo.

                       V zvezek napište vaja.

                       Najprej ponovimo. V zvezek napiši odgovore v celi povedi.

                       1. Kaj je samostalnik?

                       S katero vprašalnico si pomagamo za ljudi?

                       S katero vprašalnico si pomagamo za vse ostale skupine v samostalniku?

                       2. DZ str. 51/ 7., 8.

                       DZ str 52 in 53

                       Danes bomo to skupaj reševali po ZOOM-u ob 9.00 in po skypu ob 10.00. Kdor ima možnost, naj se pridruži.


                       • PETEK, 24. 4. 2020

                        Danes še delamo vaje za določanje samostalnika.
                        Danes, v petek, mi sedaj že nekateri pošiljate nalogeo SLJ. Opažam, da so težave pri določanju samostalnika. Zato vam bom sedaj temno obarvala samostalnike.

                        1. Prepiši besedilo v zvezek.
                        Krt ni škodljivec, temveč je koristna žival. S krtinami sporoča zunanjemu svetu o svoji dejavnosti. Zaradi teh kupčkov je travnik videti neurejen, zato krta preženemo drugam. To naredimo z otroško vetrnico ali z odprto glasbeno voščilnico, ki jo zapičimo v krtino. Krt nima rad ropotanja, petja in žvižganja, zato kmalu oddide drugam.

                        2. Z rdečo barvo podčrtaj samostalnike.
                        3. Izpiši samostalnike v tri stolpce : bitja, predmeti, pojmi.
                        Vse samostalnike izpiši z malo začetnico.
                        Nalogo pošlji do 20.00.


                        • PONEDELJEK, 4. 5. 2020

                         Pozdravljeni, učenci!
                         Danes se zopet vračamo k pesmici Fred v berilu.
                         Deklamacija te pesmi ( naučiš se jo na pamet) bo ocena pri SLJ.
                         V današnji uri je vaša naloga, da pesem prepišete v zvezek, saj se vam bo tako tudi vtisnila bolje v spomin.
                         Pišete v kiticah, pazite na čitljivost in pravopis.
                         Jutri pa sledi več navodil za učenje na pamet, na kaj morate biti pozorni pri deklamaciji ( kriteriji ocenjevanja).
                         Obvestilo o ocenjevanju sem poslala staršem po mailu.
                         Prepisa ni potrebno poslati v pregled.
                         Danes pošljete v pregled MAT in NIT.
                         • TOREK, 5. 5. 2020

                          Ustno boste ocenjeni deklamacijo pesmi Fred.

                          Pri deklamaciji morate biti pozorni na:

                          1. besedilo morate znati na pamet

                          2. z glasom morate nakazati ločila

                          3. ne smete govoriti prehitro ali prepočasi

                          4. govoriti morate razločno in dovolj glasno

                          5. deklamirati morate čim bolj sproščeno ( ker boste deklamirali  v kamero, vem, da vam je težje, zato že prej vadite pred ogledalom ali pa se posnamite na telefon).

                          Današnja ura SLJ je namenjena učenju pesmi. V sredo pa se ponovno vrnemo k samostalniku.

                          • SREDA, 6. 5. 2020

                           Najprej naj vas spomnem na pesmico. Se jo že učite?

                           Spodaj imate povezavo na Radovednih pet, kjer je ta pesmica. Ko se vam stran odpre, greste z miško malo navzdol, čisto malo in zagledate slušalke in pesem. Kliknete na slušalke in poslušate branje pesmi. Naj vam bo v pomoč za deklamacijo.

                           Danes pa gremo zopet k samostalniku.

                           Ponovimo:

                           __________________________________________________________

                           Samostalniki so besede, ki poimenujejo živa bitja, predmete in pojme.

                           Vsakemu samostalniku pa lahko določimo spol. Torej se vprašamo, katerega spola je.

                           Poznamo MOŠKI, ŽENSKI in SREDNJI SPOL.

                           Pri določanju spola si pomagamo z besedicami:

                           za moški spol = TISTI

                           za ženski spol = TISTA

                           za srednji spol = TISTO

                           Primer:

                           avto: če hočemo določiti spol, damo pred besedo avto pomožno besedo TISTI AVTO in ugotovimo, da je beseda AVTO samostalnik moškega spola.

                           avto: sam., m. sp. ( tako krajšamo zapis).

                           ___________________________________________________________________

                           Ker če damo besedo TISTA AVTO ali TISTO AVTO, že hitro slišimo, da ne ustreza.

                           1. V zvezek napiši naslov SPOL SAMOSTALNIKA

                           2. Prepiši zgornje besedilo med obema črtama.

                           3. Primeri, prepiši v zvezek:

                           hiša: TISTA hiša: sam., ž. sp.

                           kolo: TISTO kolo: sam., sr. sp.

                           pes: TISTI pes: sam., m. sp.

                           šola: TISTA šola: sam., ž. sp.

                           okno: TISTO okno: sam., sr. sp.

                           4. Sedaj pa poskusite sami po zgornjem vzorcu:

                           vrt

                           soba

                           pišče

                           žrebe

                           svinčnik

                           ravnilo

                           moka

                           Nalogo pošljite do 20.00. V četrtek bomo vadili po zoomu in skypu.                          • ČETRTEK, 7.5. 2020

                           Danes bomo določali spol samostalnika. Dobimo se ob 10.00 za zoom in ob 11.00 po skypu.

                           Pripravite DZ SLJ.

                           Lepo vabljeni k uri SLJ v živo!

                           • PETEK, 8. 5. 2020

                            Naučili smo se določati spol samostalnika. Super vam gre!

                            Danes ponovimo, v ponedeljek pa bomo določali število samostalnika, torej ali je eden, dva, tri ali več.

                            1. Prepiši spodnje besedilo o omarici.

                            Podčrtaj samostalnike.

                            Nato jih izpiši in jim določi spol. Če se samostalnik večkrat ponovi, ga izpiši samo enkrat.

                            PAZI: SAMOSTALNIK VEDNO SPREMENI V OSNOVNO OBLIKO, KOT DA SE VPRAŠAŠ KAJ JE TO ali KDO JE TO.

                            Primer: podčrtaš besedo OMARICO, prepišeš pa jo v njeni osnovni obliki OMARICA.

                            Na hodniku imamo omarico za odlaganje ključev, mobitelov, denarnic, časopisov in čevljev.

                            Široka je 2 metra, visoka 80 centimetrov in globoka 45 cm. V sprednjem delu je rahlo zaobljena. Razdeljena je na tri enake navpične dele. Levi in desni del se spredaj zapirata z vrati, v njuni notranjosti pa sta polici za shranjevanje čevljev in copat. Srednji del ima predale. Omarica stoji na šestih kratkih nogah.

                            Narejena je iz bukovega lesa in je rjave barve. Ročaji na vratih in predalih so kovinsko sivi.

                            Soseda ima ravno tako omaro kot mi, le da ima na njej za okras dve roži.

                            Nalogo pošlji do 20.00.

                           • PONEDELJEK, 11. 5. 2020

                            Najprej ponovimo ustno:

                            Katere besede so samostalniki?

                            Kateri spol ima lahko samostalnik?

                            Danes pa se učimo še o številu samostalnika. To pomeni, da določimo, koliko je: eden, dva, tri ali več.

                            Če je samo eden = EDNINA

                            Če sta dva = DVOJINA

                            Če so trije ali več = MNOŽINA

                            Samostalniku torej lahko določimo spol in število.

                            Spodaj v prilogi je filmček o samostalniku.

                            Najprej ga samo poglej.

                            Nato ga še enkrat poglej. Na koncu filma je narejen miselni vzorec. Tu filmček ustaviš in prepišeš miselni vzorec v zvezek.

                            Naloge ni potrebno poslati.                           • TOREK, 12. 5. 2020

                            Izvedeli ste, da samostalniku določimo tudi število.

                            Napisali ste miselni vzorec.

                            V slovenskem jeziku poznamo :

                            EDNINA

                            DVOJINA

                            MNOŽINA

                            Naš jezik j enekaj posebnega, saj poznamo obiko besed tudi za dvojino.

                            Slovenščina je sicer eden zelo redkih jezikov, ki je ohranil dvojino in jo v polni meri skoraj neokrnjeno uporablja.

                            Med slovanskimi jeziki ( kamo spada naša jezik) so dvojino danes v celoti ohranile samo še slovenščina, hrvaščina in še nekatere zelo redke države na svetu.

                            Se spomnete, kolikokrat sem vam rekla, da je naša Slovenija nekaj posebnega?

                            No, tudi pri jeziku je tako.

                            Zato velja naš jezik za zelo težkega, kadar se ga morajo naučiti tujci.

                            1. V zvezek napišete naslov ŠTEVILO SAMOSTALNIKA

                            2. Razvrsti spodnje besede v tri stolpce(

                            EDNINA                 DVOJINA             MNOŽINA

                            Besede pa so:

                            knjiga, knjigi, knjige,

                            dežnik, dežniki, dežnika

                            ravnila, ravnilo, ravnili

                            postelji, postelja, postelje

                            učiteljica, učiteljice, učiteljici

                            okno, okni, okna

                            hiše, hiša, hiši

                            svinčnika, svinčnik, svinčniki

                            kolo, kolesa, kolesi

                            fantki, fantka, fantek

                            Nalogo pošlji do 20.00.


                            • SREDA, 13. 5. 2020

                             Danes vadimo število samostalnika z nalogami v DZ.

                             Zdaj že veste, da samostalniku določimo število in sicer: EDNINA, DVOJINA, MNOŽINA

                             1. Reši naloge v DZ poglavje  V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI.

                             Reši celo poglavje, razen 4. naloge ni potrebno.

                             Nalogo naredi do petka, velja za dve uri SLJ.

                             Če česa ne razumeš, me vprašaj...

                             Ni je potrebno pošiljati v pregled, ker jo bomo skupaj pregledali, ko bomo imeli video pouk.

                             • ČETRTEK, 14. 5. 2020

                              Za danes velja še delo iz včerajšnje ure, saj vmes sprašujem tudi pesmico.

                              Torej kdor še ni dokončal v DZ celega poglavja, stori to danes.

                              • PETEK, 15. 5. 2020

                               Danes še sprašujem pesmico, tako da ostali, ki niste vprašani, imate danes za nalogo 30 min branja.

                               Berite v berilu ali poiščite še kakšno knjigo, če jo imate doma.

                               Prihodnji teden mi boste v video pouku povedali, kaj ste brali.

                               • PONEDELJEK, 18. 5. 2020

                                Danes imamo video pouk ob 9.00 zoom in 10.00 skpye.

                                Pripravite DZ SLJ.


                                • TOREK, 19. 5. 2020

                                 Danes še vadimo samostalnik.

                                 Spodaj v priponki je UL.

                                 Izpisati morate samostalnik in mu določiti spol in število.

                                 Nalogo bomo pregledali pri video pouku v sredo.

                                • SREDA, 20. 5. 2020

                                 Danes imamo video pouk ob 9.00 skype, ob 9.45 zoom. Pripravite vse za SLJ.

                                 • PONEDELJEK, 25. 5. 2020

                                  Pozdravljeni pri uri slovenščine.

                                  1. Prepričana sem, da sedaj res veste, katere besede so samostalniki. Pa ponovimo najprej.....s pomočjo filmčka, ki vas čaka v spodnji povezavi. Naslov je SAM OSTAL NIK.

                                  Ste že ugotovili, o čem govori?  Glavni igralec je Nik, ki je ostal sam doma....Pa si ga poglejte!

                                  2. V zadnji video uri pouka smo se pogovarjali, da pred samostalnik dodamo besedo, ki nam pove, KAKŠEN JE ( KAKŠNA, KAKŠNO) ALI KATERE VRSTE JE ALI ČIGAV JE ( ČIGAVA, ČIGAVO).

                                  Primer:

                                  ------------------------------------------------------------------------

                                  samostalnik ŽOGA:

                                  KAKŠNA JE ŽOGA? Lahko je lepa, nova, umazana, rdeča, blatna, napihnjena....

                                  KATERE VRSTE JE ŽOGA ? Lahko je rokometna, nogometna, odbojkarska, medicinka...

                                  ČIGAVA JE ŽOGA? Lahko je moja, tvoja, sošolkina, očetova, fantkova, naša, sosedova...

                                  Vse te besede dodamo pred samostalnik:

                                  nova žoga,  nogometna žoga, očetova žoga.

                                  Besede, ki jih dodamo pred samostalnik in nam povedo, kakšen je, katere vrste je in čigav je, imenujemo PRIDEVNIKI.

                                  ------------------------------------------------------------------------

                                  3. V zvezek napiši naslov PRIDEVNIK.

                                  Prepiši zgornje besedilo, ki je med črtama.

                                  4. V drugi priponki vas čaka učni list iz 19. 5. 2020. Takrat ste morali izpisati samostalnike. Danes pa boste izpisali podčrtane pridevnike in samostalnike.

                                  V video pouku v sredo bomo skupaj določili, katere vrste je pridevnik.


                                 • SREDA, 27. 5. 2020

                                  Danes imamo video pouk PRIDEVNIK ( ZOOM 9.00, SKYPE 9.45 ).
                                  Pripravite zvezke, kjer imate prepisane besede iz učnega lista, kot ste dobili navodilo v ponedeljek.
                                  • PETEK, 29. 5. 2020

                                   Dragi učenci, danes je naša 40. ura SLJ pouka na daljavo.

                                   Kot veste, se v ponedeljek vrnemo v šolo.

                                   Danes je na vrsti utrjevanje pridevnika.

                                   1. Ogledate si filmček o pridevniku in v zvezek napišete vse, kar vidite v filmčku napisano s črkami na pločicah ( naslov, vrste pridevnika in vprašalnice).

                                   Ne bo težko...

                                   V ponedeljek pa bomo vadili v DZ.