Oris poglavij

 • Torek, 24. 3.

  V delovnem zvezku, str. 27-29: Bilo je nekoč, preberi vsa tri besedila. Začni najprej z lažjima, nato pojdi na težjega (1 tona). Nato ponovno preberi posamezno besedilo in reši naloge za vsako besedilo posebaj.

  1. nalogo na strani 27 reši v zvezek. Napišeš naslov Bilo je nekoč in odgovore pišeš v celih povedih.

  2. naloge na strani 29 NE rešuj.

  • Četrtek, 26. 3.

   1. ura:

   Poglej si powerpoint predstavitev VABILO.

                                  V zvezek napiši naslov Vabilo.

   1. Prepiši v zvezek:

   VABILO je besedilo, s katerim vabimo na dogodek. Imeti mora naslednje podatke: KOGA VABI, NA KAJ VABI, DATUM, URO, KRAJ DOGODKA in KDO VABI.

   2. Reši naloge v DZ, str. 24: VABILO

                   2. nalogo napiši v zvezek. Pazi na to, da vključiš vse podatke.

    2. ura: 

   Poglej si powerpoint predstavitev ČESTITKA.

           V zvezek napiši naslov Čestitka.

   1. V zvezek prepiši čestitko  in besedilo pod njo:

   ČESTITKA je besedilo, s katerim čestitamo za uspeh ali dosežek. Imeti mora naslednje podatke: KJE in KDAJ je bila čestitka napisana (KRAJ IN DATUM), KOMU čestita in KDO čestita.

   2. Reši naloge v DZ, str. 26: ČESTITKA.

      1. nalogo reši v zvezek. Piši v celih povedih.

   • Petek, 27. 3.

    Reši učna lista: ČIGAV, datum 20. 3.

                            ŠTEVILA, datum 20. 3.

    Če si učne liste že rešil/-a, reši nalogi v zvezek. Naslov je Utrjevanje.


    • Ponedeljek, 30. 3.

     Berilo, str. 68, 69: H. C. Andersen: CESARJEVA NOVA OBLAČILA


     1. ura: Večkrat preberi odlomek iz berila. Najprej ga večkrat preberi potiho. Ko boš besedilo bral/-a tekoče, ga preberi nekomu še naglas.

     2. ura: V zvezek napiši avtorja in naslov pravljice. Napiši nadaljevanje zgodbe (NAJMANJ deset povedi).

     OPOMBA: Nadaljevanje zgodbe mi pošlji v pregled do SREDE, 1. aprila.


     • Petek, 3. 4.

      Danes si bomo ogledali, na kaj moramo biti pozorni pri opisu zgradbe.

      Večkrat si preberi spodnji opis. Poskusi si čim več zapomniti, nato pa reši naloge v DZ na strani 32.

      OPIS ZGRADBE - HIŠICA NA JASI

      Na jasi sredi gozda stoji pritlična lesena hišica pravokotne oblike. Zgrajena je iz lesenih brun. V njej preživlja svoj prosti čas tetina družina. Na pročelju zgradbe so lesena vrata. Na sredini imajo manjšo zastekljeno pravokotno odprtino, zavarovano z železno mrežo. Nad vrati je pritrjena rogovilasta veja, na njej pa je šopek suhega cvetja. Na obeh straneh vrat je okno z zelenimi polkni. Pod okni so pritrjena zelena korita za rože. V njih so posajeni rdeči nageljni. Steni na desni in levi strani hiše imata po dve okni z zelenimi polkni. Na zadnji steni, nasproti vhoda, pa so samo vrata za izhod v gozd. Streha je prekrita z lesenimi deščicami – skodlami. Na spodnjem robu strehe sta lesena žlebova, v katerih se zbira deževnica. Ta po ceveh odteka v lesena soda, ki stojita ob levem in desnem vogalu pročelja. Na vrhu slemena je siv dimnik. Okoli hišice je lesen plot.

      Zapis v zvezek:

      Glej miselni vzorec v mailu.
      • Ponedeljek, 6. 4.

       Berilo, str. 74-77: Angleška ljudska pravljica: PUNČKA V TRAVI

       Večkrat preberi odlomek iz berila, da boš bral/-a čim b olj tekoče.

       Odgovori na vprašanja v zvezek. Odgovore piši v celih povedih.

       1. Kaj je kralj dejal svojim sinovom?

       2. V kolikšnem času si more žena zašiti srajco?

       3. Koga bratje niso želeli imeti s seboj in zakaj?

       4. Kako se je počutil Janezek?

       5. Koga je srečal Janezek na svoji poti?

       6. Kakšna je bila punčka?

       7. Zakaj se jo je Janezek sramoval?

       8. Kaj se je zgodilo s punčko, ko je padla v vodo?

       9. Zakaj so bili bratje zavistni?

       10. Se pravljica konča veselo ali žalostno? Izpiši poved iz katere to razbereš.


       • Sreda, 8. 4.

                                                     DZ, str. 33: POROČILO

        Preberi besedilo, nato pa reši naloge v DZ, na strani 33.

         

        V petek smo imeli na šoli kulturni dan. Učenci tretjih razredov smo obiskali Tržič, kraj, ki je znan predvsem po čevljarstvu. Ob 8. uri smo se učenci in učitelji zbrali pred šolo, kjer nas je že čakal avtobus. Odpeljali smo se ob osmih in petnajst minut. Vozili smo se približno dvajset minut. Izstopili smo na tržiški avtobusni postaji. Najprej smo se peš odpravili po starem delu mesta, kjer smo videli obnovljene hiše obrtnikov, ki so tu živeli in delali nekoč. Na griču nad mestom smo videli večjo zgradbo, ki ji domačini pravijo grad. Na koncu starega dela mesta je tržiški muzej. Pred njim nas je čakal gospod Šter, tamkajšnji kustos. Pod njegovim vodstvom smo si ogledali obrtniške zbirke usnjarstva, kolarstva, oglarstva, tekstila in čevljarstva. V čevljarski zbirki je tudi čevljarska delavnica s konca 19. stoletja. Ob 10. uri in 30 minut smo iz muzeja odšli proti Kurnikovi hiši. Tu se je rodil ljudski pesnik Vojteh Kurnik. V hiši je ohranjena črna kuhinja s starimi posodami in drugo opremo. V neposredni bližini je Tekčeva galerija. V njej smo si ogledali razstavo jaslic. Utrujeni, vendar zadovoljni, saj smo si ogledali veliko zanimivih stvari, smo se ob 12. uri in 30 minut spet zbrali na tržiški avtobusni postaji, od koder smo se z avtobusi odpeljali v domači kraj.


        • Četrtek, 9. 4.

         V zvezek prepiši miselni vzorec.

         Napiši poročilo po dogodku, ki si ga že doživel , npr.: o športnem dnevu, kulturnem dnevu, naravoslovnem dnevu, ...

         OPOMBA: Poročilo pošlji v pregled do torka, 14. 4.


         • Torek, 14. 4.

          Preveri svoje znanje tako, da rešiš naloge v DZ, str. 35-37.

          Posnetek za 1., 2. in 3. nalogo poslušaj na portalu LILIBI, tako da odpreš DZ za slovenščino in na strani 35 klikneš na zvočnik, ki je zgoraj v desnem kotu.


          • Sreda, 15. 4.

           DZ, str. 38, 39: V ŽIVALSKEM VRTU

           Reši naloge v DZ na straneh 38 in 39.

           1. nalogo Ponovim, na str. 39, reši v zvezek. Naslov v zvezku: Ponovim.


           • Četrtek, 16. 4.

            DZ, str. 40, 41: MESTO

            Večkrat preberi besedilo na strani 40 in reši naloge na str. 41.

            1. nalogo in reši v zvezek. Piši v celih povedih in pazi na velike začetnice, vejice in končna ločila. Naslov v zvezku je Mesto.

            *** Nalogo PONOVIM rešiš, če želiš.


            • Petek, 17. 4.

             DZ, str. 48: NARCISA

             Večkrat preberi besedilo, da ga boš bral/a tekoče, nato v zvezek odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih in pazi na velike začetnice, vejice pri naštevanju in končna ločila.

             Naslov v zvezku: Narcisa             • Torek, 21. 4.

              DZ, str. 42, 43: ŽABE NE PRIDEJO DO CILJA - branje z razumevanjem

              Večkrat preberi besedilo in reši naloge na str. 43.

              3. nalogo reši v zvezek. Naslov: Žabe ne pridejo do cilja


              • Sreda, 22. 4.

               DZ, str.57: BESEDE Z OŽJIM IN BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM

               Poslušaj razlago snovi.

               Zapis v zvezek:

               Pri zapisu bodi pozoren/a, da uporabljaš eno barvo za nadpomenke in drugo barvo za podpomenke.

                

               BESEDE Z OŽJIM IN BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM

               Beseda barve je beseda s širšim pomenom ali NADPOMENKA.

               Besede rumena, modra, rdeča in oranžna so besede z ožjim pomenom ali PODPOMENKE.

                

                        Pisala: nalivno pero, svinčnik, barvica, flomaster, ...

                        Cvetlice: tulipan, marjetica, trobentica, zvonček, ...

                        Dekani, Marezige, Postojna, Sežana: kraji

                

               Reši naloge v delovnem zvezku, str. 57.


               • Četrtek, 23. 4.

                DZ, str. 46, 47: NA EKSKURZIJI – opis poti

                 

                DZ, str. 47: Pred pričetkom branja preberi 1. nalogo pod točko a. Če imaš možnost, naj ti pri tej nalogi pomagajo starši/bratje/sestre.


                1. naloga pod točko b: Večkrat preberi besedilo na strani 46, da ga boš bral/tekoče.

                Nekomu ga preberi, on/a pa naj oceni tvoje branje.

                Reši še 2. in 3. nalogo na strani 47.


                • Petek, 24. 4.

                 DZ, str. 49: JURE, JURČEK - manjšalnice

                 Poglej si razlago, nato reši 1., 2. in 3. nalogo  v delovnem zvezku, na strani 49.

                 *** Če želiš, reši nalogo Ponovim.


                 • Ponedeljek, 4. 5.

                  DZ, str. 50: SPOZNALI SMO

                                                                        DZ, str. 51: PREVERIM SVOJE ZNANJE

                  V delovnem zvezku na strani 50 preberi kaj smo spoznali v tem poglavju.

                  Nato reši kratko preverjanje znanja v DZ, na strani 51.


                  • Torek, 5. 5.

                       BERILO, str. 44, 45: B. ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ

                   (medpredmetna povezava z LUM)

                   Preberi odlomek zgodbe. Ko prebereš zgodbo si predstavljaj dedkovo trgovino, ki ni trgovina, temveč popravljalnica igrač.

                   Zamisli si svojo popravljalnico igrač, ki bi v našem kraju nastala čez noč. Predstavljaj si kakšen je prostor, kakšno je pohištvo, katere igrače so na policah, kateri pripomočki so potrebni za popravilo igrač, ...


                   • Četrtek, 7. 5.

                    DZ, str. 54–56 : SKRB ZA ZDRAVJE

                    Preberi vsa tri besedila, nato si izberi enega in odgovori na vprašanja pod izbranim besedilom. Odgovarjaj v celih povedih (v zvezek pri prvih dveh besedilih).


                    • Petek, 8. 5.

                     DZ, str. 62, 63: ČEMU MORAMO PITI VODO

                     Preberi besedilo in reši 1. nalogo na strani 63.

                     Nepravilne trditve spremeni v pravilne in jih napiši v zvezek. Naslov je Čemu moramo piti vodo.                     • Ponedeljek, 11. 5.

                      DZ, str. 49, 51, 57

                      Preglej rešitve in popravi naloge, če kaj ni prav.


                      • Torek, 12. 5.

                       DZ, STR. 54-56, 62-63

                       Preglej odgovore in popravi, kar ni prav, tudi velike začetnice in ločila, nato pa naredi nalogo, ki je na zapisana na koncu.

                       NALOGA: V zvezek prepiši besedilo TELESNA DEJAVNOST na strani 56. Pazi na velike začetnice, vejice pri naštevanju in končna ločila.

                       Prepis pošlji v pregled do četrtka, 14. 5.


                       • Sreda, 13. 5.

                        DZ, str.58, 59: ŠOLSKI JEDILNIK

                        Reši naloge v delovnem zvezku, str. 58 in 59.

                        Nalogo PONOVIM reši, če želiš.