Oris poglavij

 • Četrtek, 26. 3.

  Reši naloge v DZ, str. 68, 69. 

  1. nalogo – Ponovim, na strani 69, reši v zvezek.  Naslov v zvezku:   Utrjevanje.


  • Petek, 27. 3.

   V zvezek napiši naslov Orientacija.

   Starši naj ti preberejo besedilo, nato narekujejo posamezne povedi, ti pa po navodilih rišeš v zvezek. Še kdo od tvojih članov družine lahko riše po navodilih, nato pa primerjate slike. V čem se razlikujejo? Zakaj je prišlo do razlik?

   Predlog besedila za slikovni narek:

   Na sredino lista nariši belo hišo z zeleno streho. Na levo stran strehe nariši rjav dimnik.

   Pred hišo stoji zelen avtomobil. V avtu sedi deček. Na strehi avtomobila leži mačka. Desno od hiše stoji oranžna pasja uta. Ob uti raste grm. Pod grmom cveti trobentica.

    

   Reši naloge v DZ, str. 70, 71


   • Ponedeljek, 30. 3.

    DZ/str. 72, 73: MREŽA

    1.: Oglej si 1. nalogo. V legendi imaš razloženo, kaj pomenijo posamezne puščice. Desno od legende imaš napisana navodila, kako moraš potovati po mreži. Navodilom slediš od vrha navzdol. Torej prvo navodilo je, 5 ↑. Postaviš se na rdečo piko in greš 5 kvadratkov navzgor, nato greš na drugo navodilo, 2→, in tako naprej, dokler ne prideš do zadnjega navodila.

    2.: Po zgornjem zgledu reši naloge na strani 72 in 73.

              2. naloge na str. 72 ni potrebno rešiti. Pri 5. nalogi lahko nalogo pripraviš za nekoga od družinskih članov, ali pa jo rešiš sam/-a (tako navodila, kot risanje v mrežo).


    • Ponedeljek, 6. 4.

                 Poglejte si powerpoint z naslovom Deljenje s 7.

     V zvezek napiši naslov Deljenje s 7 in reši zastavljeno nalogo.

     Reši DZ, str. 78.


     • Sreda, 8. 4.

      Reši naloge v DZ, str. 79: DAN, TEDEN

      Pred reševanjem si najprej oglej prvo nalogo.

      1. naloga

         Oglej si krožni prikaz dni v tednu. S pomočjo prikaza odgovori na vprašanja:

      Jutri bo nedelja. Kateri dan je bil včeraj?

      Predvčerajšnjim je bila sobota. Kateri dan bo pojutrišnjem?

      Čez 3 dni bo petek. Kateri dan bo jutri?

      Pred 4 dnevi je bil torek. Kateri dan je bil včeraj?

      NASVET: Iz prve trditve najprej ugotovi, kateri dan je danes, potem pa odgovori na vprašanje.

        

         Preberi zapis na rumenem lističu.

      Ogledej si izračune, koliko dni ima določeno število tednov.

       

      *** Če želiš, lahko rešiš dodatni nalogi v zvezek:

      1. Sanja je bila na počitnicah na morju 3 tedne, pri babici na kmetiji pa 7 dni.

          Koliko dni je Sanja preživela na morju?

          Koliko tednov je bila pri babici?

          Koliko tednov je bila Sanja na počitnicah?

      2. Matej je bral knjigo Lov na pošasti 3 tedne, Tadej pa 2 tedna in 7 dni.

          Kdo je za branje knjige porabil več časa?


      • Četrtek, 9. 4.

       Reši naloge v DZ, str. 80: POŠTEVANKE ŠTEVIL 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

       3. nalogo reši v zvezek. Naslov v zvezku: Utrjevanje.

        

       *** Če želiš, lahko rešiš še 2 nalogi:

       1. Marko je zmnožiil dve števili in dobil 36. Kateri števili bi lahko zmnožil? Poišči več rešitev.

       2. Na kmečkem dvorišču so 3 mačke, 5 kokoši in 2 psa. Koliko nog imajo vse mačke skupaj.


       • Petek, 10. 4.

        Reši zastavljene naloge – pod zavihkom »domača naloga«.

        Čas imaš do torka, 14. 4.


        • Torek, 14. 4.

         Reši naloge v DZ, str. 81, 82.

         5. nalogo na strani 81 reši v zvezek. Naslov je Vaja.


         • Sreda, 15. 4.

          Naloge reši v zvezek. Naslov v zvezku: Vaja.

          1. Miha je star 25 let, Nina pa je stara 43 let. Za koliko let je Nina starejša od Miha?

          2. Nejc in Tadej zbirata znamke. Skupaj imata že 94 znamk. Tadejevih je 62, ostale so

              Nejčeve. Koliko je Nejčevih znamk?

          3. V trgovini so prodali 69 štruc kruha. 22 štruc je bilo belih, ostale so bile črne. Koliko črnih štruc kruha so prodali?

          4. Sonja je imela nekaj bonbonov. 12 bonbonov je razdelila prijateljem. V vrečki ji je ostalo še 49 bonbonov. Koliko bonbonov je imela na začetku?

          5. V parku je raslo 72 dreves. Močan veter je nekaj dreves uničil. Nepoškodovanih je ostalo 58 dreves. Koliko dreves je bilo poškodovanih?

          6. V avtobusu se je peljalo 35 potnikov. Na postaji je 17 ljudi izstopilo, 11 pa vstopilo.

               Koliko potnikov je sedaj na avtobusu?

           


          • Poglavje 18

                      Poštevanka števila 1

           1. Nastavi 5 krožnike na katerih je 1 vilica.

           Koliko množic si nastavil/a?

           Koliko članov ima vsaka množica?

           Koliko je vseh članov?

           Ustno povej račun seštevanja in račun množenja.

           2. Povej včkratnike števila 1.

           Kaj opaziš? Je število 11 tudi večkratnik števila 1? Kaj pa 12, 17, 20, ... 100?

           V zvezek napiši naslov Poštevanka števila 1.

           Zapiši poštevanko števila 1 (2. naloga v DZ, str. 83) in z rdečo barvo obkroži večkratnike števila 1.

           Reši naloge v DZ, str. 83.


           • Petek, 17. 4.

                                  DZ, str. 84: DELJENJE Z 1

            Ustno utrjuj poštevanke vseh števil, tudi poštevanko števila 1.

            Reši naloge v DZ, str. 84


            • Torek, 21. 4.

             DZ, STR. 86: naloga PONOVIM

             STR. 87: PREVERIM SVOJE ZNANJE

             Reši naloge v delovnem zvezku, nalogo Ponovim na str. 86, in naloge na strani 87.


             • sreda, 22. 4.

              DZ, str. 85: MNOŽENJE IN DELJENJE Z 0

              Poglej si razlago snovi, nato reši naloge:

              na strani 85 ter

              na strani 86, 1. in 3. nalogo.              • Četrtek, 23. 4.

               DZ, STR. 89: ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI MNOŽENJU

               Oglej si razlago, nato reši naloge na strani 89.

               Nalogo na modri podlagi, na strani 89, preriši in prepiši v zvezek. Naslov v zvezku: Zakon o združevanju pri množenju.

                


               • Petek, 24. 4.

                                      DZ, str. 90: ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI MNOŽENJU

                Reši naloge na strani 90.

                *** Če želiš, reši nalogo Ponovim.


                • Ponedeljek, 4. 5.

                 DZ, str. 91: ŠTEVILSKI IZRAZI

                 Poglej si powerpoint z naslovom Številski izrazi.

                 Reši naloge na strani 91. Pred tem si poglej primer na modri podlagi.


                 • Torek, 5. 5.

                  DZ, STR. 92: ŠTEVILSKI IZRAZI

                  Poglej si primer, nato reši naloge na strani 92.


                  • Četrtek, 7. 5.

                   DZ, STR. 93: ŠTEVILSKI IZRAZI

                   Oglej si razlago, nato reši naloge na strani 93.


                   • Petek, 8. 5.

                    DZ, str. 94: ŠTEVILSKI IZRAZI

                    Reši naloge na strani 94.


                    • Ponedeljek, 11. 5.

                     DZ, str. 91-94: ŠTEVILSKI IZRAZI

                     Preveri rezultate in popravi, če kaj ni prav.


                     • Torek, 12. 5.

                      DZ, STR. 95: REŠI, SAJ ZMOREŠ

                      Besedilne naloge so tokrat drugačne, saj moraš najprej sam/a ugotoviti, kaj se da iz danih podatkov izračunati, in nato zastaviš ustrezno vprašanje. Sestaviš račun, izračunaš in odgovoriš na svoje vprašanje.


                      • Sreda, 13. 5.

                       DZ, str. 96, 97: RAČUNAM DO 100

                       Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 96 in 97.