Oris poglavij

 • GUM - ponedeljek, 23. 3.

  Pesmi iz spodnjega seznama zapoj vsaj 2-krat.

  DZ, STR. 5: POJ Z MENOJ

  DZ, STR. 9: KEKČEVA PESEM

  DZ, STR. 10: PESMICA

  DZ, STR. 12: Z VLAKOM

  DZ, STR. 14: JESENSKA (IZŠTEVANKA)                                                      

                     

 • Petek, 27. 3.

  Ponovi pesmi, ki smo se jih učili (vsako pesem zapoj 2-krat):

  DZ, STR. 16: MARMELADA

       DZ, STR. 17: NAŠA KUHARICA

                                                           DZ, STR. 21: SNEŽINKE

                                                           ZVEZEK: SEDEM LISIČIČ

                                                           DZ, STR. 30: KROF

   
    
    
    
    
   

  • Ponedeljek, 30. 3.

   Izberi si eno pesem, ki si jo pel/-a prejšnji teden. Na izbrano pesem si izmisli spremljavo z lastnimi glasbili (tleskanje, ploskanje, topotanje, skakanje, žvižganje, ...). Spremljavo večkrat ponovi, zapiši si jo v zvezek GUM, in jo izvedi pred starši (pesem poj in spremljaj z lastnimi glasbili).


   • Petek, 17. 4.

    POIGRAJMO SE Z ZVOKOM

    Najprej se želim prepričati, koliko že veš o zvoku. Trditve prepiši v zvezek GUM in zraven napiši ali je trditev pravilna (P) ali napačna (N).

    Naše telo je lahko neslišno.

    Zvok lahko premika nekatere stvari.

    Dve struni v grlu povzročata naš glas.

    Žuželke se ne oglašajo.

    Zvok se lahko sliši do 1000 km daleč.

    V velikih polžjih hišicah se sliši morje.

    V vodi se nič ne sliši.

    Zvok lahko žgečka.

    Za sluh so dovolj ušesa.

     

    Izvedi naslednje dejavnosti:

    1. Zamiži in si popolnoma tiho. Kaj vse slišiš? (Pravilno poimenuj zvoke, npr. ropot, pokanje, ...).

    2. V tišini poslušaj, lahko tudi s pomočjo papirnatih tulcev različnih velikosti. Kaj in  kako slišiš z njimi? Zrak v tulcih se trese in odbija od sten (kot polžja hišica).

    3. Poslušaj različne zvoke in jih poskusi razdeliti na neprekinjene, npr. ropot motorja, in prekinjene zvoke, npr. tiktakanje ure, bitje srca.

    4. Ali si že kdaj začutil svoj glas? Položi svoje prste na grlo in nos (ne zatiskaj ga!) in zapoj. Začutiš, kako se grlo in nosnice tresejo? Začutil si tresljaje, ki si jih povzročil s svojim glasom.

     


    • Petek, 24. 4.

     Do danes mi morate za preverjanje poslati posnetek (pesem + spremljava z lastnimi glasbili).

     Kdor tega še ni storil, naj mi ga pošlje.


     • Ponedeljek, 4. 5.

      UTRJEVANJE PESMI:

      V petek te čaka ocenjevanje, zato v tem tednu vadi pesem, ki jo boš zapel/a za oceno. Izbiraš lahko med naslednjimi pesmimi: MARMELADA, NAŠA KUHARICA, SEDEM LISIČIC, SNEŽINKE, KROF, ŠKRAT DOBROŠIN, RAČUNSTVO.

      Pazi na ritem in melodijo. Besedilo pesmi moraš znati na pamet. Pesem samo poj (brez spremljave z lastnimi inštrumenti). V petek boš dobil/a navodila za še eno zabavno nalogo, ki jo boš moral/a izvesti, in nato boš oba posnetka poslal/a v pregled.


      • Petek, 8. 5.

       Ustno ocenjevanje znanja

       Vsa navodila si prejel/a na mail.