Oris poglavij

 • Sreda, 25. 3.

  Na portalu LILIBI si poglej kratko predstavitev o naseljih po svetu in pri nas.

  Nato preberi besedilo pod naslovom NASELJA v DZ, str. 68 in reši naloge na strani 69.

  Ne pozabi na zapis v zvezek.

  • Četrtek, 26. 3.

   1. Dopolni zapis v zvezku.

   2. Reši naloge v DZ, str. 70. Pri reševanju si pomagaj z DZ, str. 68 in 69, in zapisom v zvezku.


   • Torek, 31. 3.

                    V zvezek napiši naslov Utrjevanje.

    1.Reši s pomočjo koledarja.

    a) Kateri dan v tednu praznuješ letos rojstni dan? (zraven prepiši še datum rojstva, dan in mesec) _________________________

    b) Koliko mesecev ima 31 dni? __________

    c) Danes je 31. marec. Čez pet tednov pišete test iz spoznavanja okolja. Kateri dan (datum) bo takrat? ___________________

    č) S katerim mesecem pričnemo novo šolsko leto? ______________________

    d) Koliko nedelj ima mesec april? _____

    e) V katerem mesecu praznujemo dan državnosti? ______________________

    f) Kdaj bo letos velika noč?_____________________________

    2. Kaj nam kažejo kazalci na uri?

    3. So vsi državni prazniki dela prosti dnevi? Pojasni.

    4. Katere vrste praznikov poznamo? Za vsako vrsto praznika napiši po 2 primera.

    5. Kaj je dediščina?

    6. Kaj spada h kulturni dediščini in kaj spada k naravni dediščini? (za vsako napiši 4)

                 OPOMBA: Odgovore na vprašanja mi pošlji do petka, 3. aprila.


    • Sreda, 1. 4.

     Oglej si powerpoint predstavitev.

     Po koncu predstavitve napiši v zvezek naslov Naša pokrajina in prepiši zapis.  

     Domača pokrajina

     Slovenija je država raznolikih pokrajin. Zasledimo:

     •      OBMORSKE,

     •      HRIBOVITE,

     •      GORATE,

     •      RAVNINSKE in

     •      GRIČEVNATE pokrajine.

     V Sloveniji imamo veliko gozdov, pašnikov, polj, njiv ...


     V DZ na strani 72 reši 1. nalogo.


     • Sreda, 8. 4.

      DZ, str. 73, 74: ORIENTACIJA

                        Poglej si powerpoint predstavitev z naslovom ORIENTACIJA.

       

      V DZ, na straneh 73 in 74, še enkrat preberi slišano snov iz predstavitve in reši naloge.

       


      • Četrtek, 9. 4.

       1. Najprej preveri, če si naloge v DZ pravilno rešil/a.

       2. Zapis v zvezek.                                  

       3. V zvezek odgovori, v celih povedih, na vprašanja za utrjevanje znanja in jih pošlji v pregled:

       1. Kaj so svetila?

       2. Naštej 3 svetila.

       3. Naštej 3 predmete, ki odbijajo svetlobo. Kaj nastane za temi predmeti?

       4. Naštej 3 predmete, ki prepuščajo svetlobo.

       5. Kako in kdaj nastane senca? Opiši na svojem primeru.

       6. Kaj je uho?                                    

       7. Kdaj nastane zvok?

       8. Slišiš zvok motorja. Kdaj boš slišal šibkejši zvok? Kdaj boš slišal glasnejši zvok?

       OPOMBA: Pošlji v pregled do torka, 14. 4.


       • Torek, 14. 4.

        V DZ, na strani 76, preberi kaj smo v tem poglavju spoznali.

                                                     Nato reši naloge na str. 76 in 77.


        • Sreda, 15. 4.

         DZ, str. 78: ODPADKI

                           Poglej si powerpoint predstavitev o odpadkih, nato preberi besedilo na str. 78 in reši 1. nalogo.


         • Četrtek, 16. 4.

          DZ, str. 78, 79: ODPADKI

           

          Poglej si drugi del predstavitve o odpadkih.

           

          Reši naloge v DZ, str. 78 – 2. naloga, in naloge na strani 79.

           

                      V zvezek prepiši miselni vzorec.


          • Torek, 21. 4.

           DZ,  str. 81, 82: ČLOVEŠKO TELO

           Oglej si powerpoint predstavitev.

           Nato preberi snov v delovnem zvezku, na strani 81, in reši naloge na strani 82.


           • Poglavje 15

            DZ, str. 83: ČUTILA

             

            Poglej si powerpoint predstavitev.

             Prepis v zvezek: ČUTILA

                                               

            • Torek, 5. 5.

             DZ,  str. 84, 85: ŽIVIM ZDRAVO

             Oglej si razlago.

             Preberi snov v delovnem zvezku na strani 84.

             Reši naloge na strani 85.


             • Četrtek, 7. 5.

              DZ, str. 86: ŽIVIM ZDRAVO

              Reši naloge na strani 86.

              Zapis v zvezek.   


              • Torek, 12. 5.

               DZ,  str. 87, 88: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE

               Preberi, kaj smo v tem poglavju spoznali, stran 87.

               Nato pa reši naloge na strani 87 in 88, da preveriš, koliko že znaš o odpadkih in o človeškem telesu.


               • Sreda, 13. 5.

                    DZ, str. 89: GIBANJE

                Poglej si razlago, preberi snov na strani 96, nato pa preriši/prepiši miselni vzorec v zvezek.