Oris poglavij

 • Ponedeljek, 23. 3.

                  Izbiraš lahko med dopolnilnim ALI dodatnim poukom. Danes je na urniku matematika.

  DOPOLNILNI POUK:

  Prepiši račune v zvezek (naslov Vaja) in jih reši:

  35 : ___ = 7                  ___ : 8 = 2                 27 : 3 =

  45 : ___ = 9                  ___ : 6 = 5                  3 x 3 =

  24 : ___ = 4                  ___ : 5 = 4                   9 : 3 =

  32 : ___ = 4                  ___ : 6 = 4                   3 : 3 =

  ALI

  DODATNI POUK:

  Napisane imaš račune. Za dane račune sestavi besedilne naloge. V zvezek napiši naslov Vaja.

  45 - 26 =                   36 : 9 =                              ___ : 9 = 2

  74 - 59 =                   24 : 6 =

  • Ponedeljek, 30. 3.

   DOPOLNILNI POUK:

   V zvezek napiši zgodbo z naslovom V gozdu in uporabi besede: zeleno listje,  deblo, veja, srna, smrekov storž, grm. Pazi na velike začetnice in ločila.

    


   • Ponedeljek, 4. 5.

    DODATNI POUK MATEMATIKA:

    ***Kdor želi, lahko reši naloge v DZ, str. 88: MISELNI OREHI.


    • Ponedeljek, 11. 5.

     DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA:

     1. Imam 3 bankovce po 5 evrov in bankovec za 20 evrov. Koliko denarja imam?

     2. Na počitnicah sem bila 3 tedne in 6 dni.  Koliko dni je to?

     3. Po dvorišču se sprehaja 1 prašič in 7 rac.  Koliko nog imajo vse živali skupaj?

     4. Zoran je imel 60 znamk. Petim prijateljem je podaril vsakemu po 8 znamk. Koliko znamk je ostalo Zoranu?

     5. Mija je imela 9 bankovcev po 5 evrov. Za nakup nove majice je plačala 22 evrov. Koliko denarja ji je še ostalo?