Oris poglavij

 • The Tailor of Swaffham

  The Tailor of Swaffham (učbenik str. 48)

  • Poslušajte besedilo na povezavi:

  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en


  • Podčrtajte si neznane besede in jih poiščite v delovnem zvezku na str. 84.
  • Preberite besedilo.
  • Sličice pod besedilom postavite v pravilen vrstni red.
  • V zvezek napišite naslov 'The Tailor of Swaffham'. 
  • učbenik str. 49, vaja 2

  Prepišite vprašanja in nanje odgovorite v celih povedih.

  • Ponovno preberite besedilo in s pomočjo sličic obnovite zgodbo.


   • učbenik str. 49, vaja 4a

   Izpolnite tabelo.


   • učbenik str. 49, vaja 4b

   Dopolnite povedi z besedami iz tabele.

   • učbenik str. 49, vaja 5
   V zvezek napišite odgovore.

   • učbenik str. 49, vaja 6a

   Poslušajte zvočni posnetek na povezavi:

  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

  Poslušajte ponovno in povežite imena s sličicami.

  S pomočjo sličic obnovite sanje Jimmy-ja in Marthe.

  Poslušajte ponovno in preverite.

  • V zvezek napišite besedilo, kjer opišete ene izmed svojih sanj.
  • Rešite naloge v delovnem zvezku na straneh 38 in 39.
  • The Tailor of Swaffham

   The Tailor of Swaffham (Ponovitev)

   • Ponovno poslušajte besedilo na spodnji povezavi:

   https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

   • Po končanem poslušanju besedilo preberite.
   • Ustno odgovorite na vprašanja pri vaji 2 (učbenik str. 49), ki ste jih v prejšnjem poglavju že zapisali v zvezek. V kolikor na vprašanja ne znate odgovorite ponovno poslušajte in preberite besedilo.
   • S pomočjo sličic v zvezek napišite povzetek zgodbe.


   • Kids

    Kids (učbenik str. 50)

    Dylan's plan

    • Vaja 1a

    Preberite si prejšnjo epizodo 'Kids' (učbenik str. 38) in odgovorite na vprašanja pri vaji 1a (učbenik str. 50).

    • Poslušajte epizodo na spodnji povezavi.

    https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en


    • vaja 1b

    Ponovno poslušajte epizodo in rešite nalogo 1b.


    • učbenik str. 51, vaja 2
    V zvezek napišite naslov 'Kids'. Prepišite vprašanja in nanje odgovorite v povedih.

    • Kids

     Kids

     Ponovno poslušaj zgodbo na spodnji povezavi.

     https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

     Ustno obnovi zgodbico.

     Everyday English (učbenik str. 51)

     • Vaja 3a
     Preberi povedi in povej povedi v slovenščini.

     • Vaja 3b
     Poveži povedi iz vaje 3b s povedmi iz vaje 3a.

     Primer:

     (Vaja 3b) 1) Hi. Where are you going?

     (Vaja 3a) f)  I'm off to the gym.

     • Delovni zvezek str. 40
     Reši nalogi 1 in 2.


     Upam, da ste vsi zdravi in se dobro počutite. Lahko mi napišete, kako vam gre delo doma na moj spletni naslov: jozica.kalsek@guest.arnes.si


     • Talking about future arrangements

      Talking about future arrangements (učbenik str. 51)

      • Kids (učbenik str. 50, vaja 1b)
      Ponovno poslušaj in preberi zgodbico.

      https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

      • Zgodbo ustno obnovi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč, nato se posnemi in poslušaj posnetek.


      • Talking about future arrangements (učbenik str. 51)

      • Vaja 4a
      Dopolni povedi iz zgodbice.

      • Vaja 4b
      Napiši v katerem času so glagoli pri vaji 4a.

      • Vaja 4c
      Obkroži pravilen odgovor.

      • V zvezek napiši naslov 'Talking about future arrangements'.
      Prepiši besedilo iz spodaj pripete wordowe datoteke. V besedilu boš tudi našel pravilne odgovore na zgornja vprašanja.

      • Vaja 5a
      Oglej si Smart Alecov dnevnik in v zvezek napiši, kaj bo počel naslednji teden. Oglej in prepiši si primer, ki je že rešen. V povedih uporabi present continuous čas.

      • Vaja 5b
      V zvezek napiši še podobne povedi zase. Bodi ustvarjalen in si izmisli zanimive aktivnosti.

      • Vaja 6a
      Dialog dopolni z izrazi iz okvirčka. Dialog preberi.

      • Vaja 6c
      V kolikor je možno vadi dialoge z enim izmed družinskih članov.

      • Delovni zvezek str. 41
      Reši naloge 3, 4 in 5.     • THE BIG APPLE

      THE BIG APPLE (učbenik str. 52)

      • Oglej si video na spodnji povezavi in povej o katerem mestu se bomo danes učili.


      • Vaja 1
      Po ogledu videa in slik v učbeniku povej, kaj že veš o New Yorku.

      • Vaja 2 
      Beri in poslušaj besedilo na spodnji povezavi.

      https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en


      •  Vaja 2
      V zvezek napiši naslov 'THE BIG APPLE'. Ponovno preberi besedilo in napiši, kaj predstavljajo besede iz okvirčka.

      • Vaja 3a
      V zvezek prepiši vprašanja in nanje odgovori v celih povedih.

      • Vaja 3b
      V knjigo napiši, kje v New Yorku najdeš te kraje.

      • THE BIG APPLE

       THE BIG APPLE (učbenik str. 52)

       • Ponovno beri in poslušaj besedilo.
       https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

       • V zvezek prepiši spodnja vodila za pisanje pisnega sestavka in reši nalogo. Besedilo nato natipkaj in mi ga v Wordowi datoteki pošlji v na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si), nato ti bom nazaj poslala besedilo s popravki.

       Describe how would you spend your holiday in New York. Write 90 − 100 words.

       • How would you travel there?
       • What would you do at daytime and in the evening?
       • What are the advantages and disadvantages of living in a big city?       • History: the plague

        English Across the Curriculum

        History: the plague (učbenik str. 53)

        • Vaja 1
        Beri in poslušaj besedilo na spodnji povezavi. Novo besedišče preveri v delovnem zvezku na straneh 84 in 85.

        https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

        Ponovno preberi besedilo in reši vajo 1.

        • Vaja 2
        Pozorno preberi besedilo in najdi odgovora pri vaji 2.

        • Vaja 3
        Pozorno si oglej sličice in ustno razloži, kakšno vlogo so igrale v zgodbi o zgodovini kuge.

        • Vaja 4
        Na spletu poišči, kaj je znanega o izbruhu kuge v Kopru na spletu in odgovori na vprašanja iz vaje 4.

        • REVISION

         REVISION (učbenik str. 54)

         Ponovi snov, ki smo jo obravnavali v četrti enoti in nato reši naloge 1, 2, 3, 4 in 5.

         Pri peti nalogi poslušaj posnetek, ki ga najdeš na spodnji povezavi.

         https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

         • Progress check

          Progress check (delovni zvezek str. 42 in 43)

          • Ponovi snov četrte enote in reši naloge v delovnem zvezku na straneh 42 in 43.
          Rešitve najdeš v spodnji priponki.


          • Na spodnji povezavi reši naloge in preveri svoje rešitve.
          https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/test?cc=si&selLanguage=en

         • Using pronouns and possessive adjectives

          Using pronouns and possessive adjectives (učbenik str. 55)

          • Vaja 1a
          Preberi si del besedila iz zgodbe na strani 48 in odgovori na vprašanja.

          • Vaja 1b
          V zvezek prepiši odlomek besedila in nadomesti besede in fraze, ki so krepko natisnjene, z osebnimi ali svojilnimi zaimki.

          Song (učbenik str. 55)

          • Vaja 1a
          Dopolni pesem z besedami v okvirčku.

          • Vaja 1b
          Poslušaj pesem in preveri.

          https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

          • Vaja 2
          Odgovori na vprašanje.          • Experiences

           They've been successful (učbenik str. 56)

           • Vaja 1a
           Fraze dopolnite z glagoli v okvirčku. 

           Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku na strani 84 (They've been successful).

           • Vaja 2
           Beri in poslušaj besedilo.

           https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

           Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku na strani 84 (They've been successful).

           • Vaja 3
           V zvezek napiši naslov Ambitions in preriši tabelo v zvezek. Ponovno preberi besedilo in izpolni tabelo.

           • Delovni zvezek str. 44.
           Reši naloge 1, 2 in 3.

           • V priponki, ki ima dve strani, si natančno preberi navodila za preverjanje in ocenjevanje govornega nastopa.


          • Present perfect

           Present perfect (učbenik str. 57)

           • Vaja 4a
           Ponovno poslušaj in beri besedilo na strani 56 in nato dopolni povedi.

           https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


           • Odpri spodnjo priponko in vsebino prepiši v zvezek.


           • Vaja 7a
           Poslušaj vajo na spodnji povezavi in označi pravilno sličico.

           https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Vaja 7b
           Piši povedi o osebah iz vaje 7a. Prepiši primer, ki je že rešen in nato nadaljuj.

           • Delovni zvezek str. 44
           Reši nalogo 4.

           • Delovni zvezek str. 45.
           Reši nalogi 5 in 6.


          • Have you ever climbed a mountain?

           Have you ever climbed a mountain? (učbenik str. 58)

           • Vaja 1
           Beri in poslušaj nalogo na spodnji povezavi, nato odgovori na vprašanje.

           https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

           Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 85. (Have you ever climbed a mountain?)

           • Vaja 2 (učbenik str. 59)
           Dopolni povedi. Pomagaj si z besedilom 'Have you ever climbed a mountain?'.

           • Ponovno poslušaj in beri besedilo. Zgodbo ustno obnovi in ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč, nato se posnemi in poslušaj.


           • Delovni zvezek str. 46.
           Reši nalogi 1 in 2.


           • Delovni zvezek str. 87.
           V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to be' do glagola 'to do' (vse tri oblike + prevod).

           Glagole se nauči.

            

           • Present perfect

            Present perfect (učbenik str. 59)

            • Ponovno poslušaj zgodbico na spodnji povezavi, nato jo ustno obnovi.
            https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


            • Vaja 3
            V zvezku ponovno preberi in ponovi, kako tvorimo vprašanja pri present perfect času (Present perfect: questions), nato reši nalogo. V besedilo poišči in podčrtaj vprašanja v present perfect času.

            • Vaja 4
            Preberi in reši nalogo.

            • Vaja 5a
            Ponovno preberi zgodbico in si označi, katere stvari je Sweet Sue do sedaj že naredila in katere ne.

            • Vaja 5b
            Oglej si primer, ki je že rešen, nato ustno reši nalogo. Vprašanja in odgovore povej na glas.

            • Vaja 6a
            Oglej si primer in nato povej na glas, katere stvari si ti že naredil do sedaj in katere ne.

            • Vaja 6b
            Oglej si primer in v kolikor imaš možnost z enim izmed družinski članov vadi vprašanja in odgovore v present perfect času. 

            • Delovni zvezek str. 46 in 47.
            Reši naloge 3, 4, 5 in 6.

            • Delovni zvezek str. 87.
            V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to draw' do glagola 'to go' (vse tri oblike + prevod).

            Glagole se nauči.            • Ocenjevanje govornega nastopa

             Danes poteka ocenjevanje govornega nastopa. 

             Ocenjevanja se morate obvezno udeležiti.


             Razpored ocenjevanja: torek, 12. 5.    

             Termin

             Učenec/Učenka

             Opomba

             3. šolska ura 10.25−11.10

             Hozjan Lana

             Kadić Ariana

             Knafelc Nejc

             Koblar Tevž

             Kopač Laura

             Krstić Deja

              


             • Ocenjevanje govornega nastopa

              Ocenjevanja se morate obvezno udeležiti.


              Razpored ocenjevanja: četrtek, 14. 5.    

              Termin

              Učenec/Učenka

              Opomba

              2. šolska ura 9.10−9.55

              Ariana Kadić

              Magdič Melisa

              Mermolja Ana

              Mlačić Mia

              Pirš Tom Timotej

              Pobega Matic

              Stepan Avgust

               


              • Making people aware

               Making people aware (učbenik str. 60)

               • Najprej si oglej video na spodnji povezavi, da se seznaniš z današnjo temo.


               • Vaja 1
               Beri in poslušaj besedilo ter odgovori na vprašanja.

               https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

               Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 85 (Making people aware).

               • Vaja 2
               Ponovno preberi besedilo in poveži.

               • Vaja 3a
               V zvezek napiši naslov Making people aware, prepiši vprašanja in nanje odgovori v povedih.

               • Vaja 3b
               Razmisli in zapiši odgovor.

               • Delovni zvezek str. 87.
               V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to grow' do glagola 'to leave' (vse tri oblike + prevod).

               Glagole se nauči.               • Vocabulary & Listening

                Vocabulary & Listening (učbenik str. 61)

                Rubbish

                • Vaja 4a
                Poveži besedne zveze s slikami.
                Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 85 (Rubbish).

                • Vaja 4b
                Poslušaj in preveri.
                https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Vaja 4c
                V zvezek napiši naslov Rubbish, prepiši vprašanja in nanje odgovori.

                Listening
                • Vaja 5a
                Poslušaj besedilo in obkroži pravilen odgovor.
                https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Vaja 5b
                Ponovno poslušaj besedilo in odgovori na vprašanja.
                https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                • Delovni zvezek str. 48 in 49.
                Reši naloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, in 7.

                • Delovni zvezek str. 87.
                V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to lie' do glagola 'to set' (vse tri oblike + prevod).

                Glagole se nauči.                • Ken Noguchi & Lewis Gordon Pugh

                 Ken Noguchi (učbenik str. 60)

                 • Ponovno beri in poslušaj besedilo. V besedilu si podčrtaj ključne informacije.
                 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                 • V zvezek napiši naslov Ken Noguchi in napiši o njem besedilo, v katerem predstaviš njega in njegovo delo. Napiši od 80 do 100 besed.


                 Lewis Gordon Pugh (učbenik str. 61)

                 • V zvezek napiši naslov Lewis Gordon Pugh. Ponovno poslušaj avdio posnetek in si v zvezek zapiši ključne besede.
                 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                 • V zvezek napiši naslov  Lewis Gordon Pugh in napiši o njem besedilo, v katerem predstaviš njega in njegovo delo. Pomagaj si tudi z odgovori pri vaji 5a in 5b. Napiši od 80 do 90 besed.


                 • Delovni zvezek str. 87.
                 V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to sing' do glagola 'to swim' (vse tri oblike + prevod).

                 Glagole se nauči.
                 • Kids: Layla's news

                  Kids: Layla's news (učbenik str. 62)

                  • Vaja 1a
                  Preberi in poslušaj prejšnjo epizodo (učbenik str. 50).

                  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

                  • Vaja 1b
                  Beri in poslušaj današnjo epizodo. Odgovori na vprašanji.

                  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                  Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 85 (Kids).

                  • Vaja 2a, (str. 63)
                  Postavi dogodke v pravilni vrstni red, nato ponovno poslušaj zgodbico in svoje rešitve preveri.

                  • Vaja 3a, (str. 63)
                  Poveži.

                  • Vaja 3b
                  Uporabi izraze iz vaje 3a kot odgovore na povedi pri vaji 3b.

                  • Delovni zvezek str. 50.
                  Reši naloge 1, 2 in 3.

                  • Delovni zvezek str. 87.
                  V zvezek si prepiši seznam nepravilnih glagolov od glagola 'to take' do glagola 'to write' (vse tri oblike + prevod).

                  Glagole se nauči.
                  • just + present perfect

                   • Ponovno poslušaj epizodo Kids: Layla's news (str. 62), nato zgodbo ustno obnovi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč, nato se posnemi. 
                   https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                   just + present perfect (učbenik str. 63)

                   • Vaja 4a
                   V povedih v present perfect času pogosto oporabimo besedico 'just'. 

                    V zvezek napiši naslov just + present perfect. Oglej si oba stavka (vaja 4a) in ju poišči v zgodbici Kids: Layla's news. Oba stavka prepiši v zvezek in dodaj besedico 'just' na pravilno mesto. Odgovor preveri v zgodbici.

                   • Vaja 4b
                   Tvori povedi v present perfect času + just. Povedi zapiši v zvezek.

                   • Vaja 5
                   Tvori dialoge s pomočjo iztočnic. Uporabi tudi lastne ideje. Povedi tvori v present perfect času + just. Dialoge zapiši v zvezek.

                   • Delovni zvezek str. 51
                   Reši naloge 4, 5 in 6.

                   • HEROES AND HEROINES

                    Heroes and heroines (učbenik str. 64)

                    • Vaja 1
                    Beri in poslušaj besedilo in poveži.

                    https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                    Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 85 (Culture).

                    • Vaja 2
                    V zvezek napiši naslov Heroes and heroines. Napiši, katere osebe iz besedila so povezane z naštetimi kraji in zakaj so povezane z njimi.

                    • Vaja 3a
                    Napiši imeni dveh kraljic, ki sta omenjeni v besedilu. 

                    • Vaja 3b
                    Poveži njuni imeni z besedami/besednimi zvezami zapisanimi v okvirčku.

                    • Vaja 4
                    Napiši primerjavo s Slovenijo. Upoštevaj iztočnice in vprašanje zapisano pri vaji 4.