Oris poglavij

 • TOREK, 26. 5. 2020

  Naš naravoslovni dan ima naslov MORJE.

  Osredotočili pa se bomo na rastline in živali, ki živijo v priobalnem pasu.

  V priponki imate gradivo za današnji dan.

  Imate tri naloge:

  1. Preberete učne liste in ustno odgovorite, ugotovite, kateri pari spadajo skupaj, poimenujte školjke....

  V kolikor se vrnemo v šolo, vam bom te učne liste takrat natisnila in jih bomo skupaj rešili.

  2. Debeli rtič spada med naravne parke Slovenije. Nekaj zanimivosti si preberite v spodnji povezavi.

  3. S starši ali drugo starejšo osebo ( brat, sestra...) se odpravite na sprehod ob morju v Adrio, ali na pokopališče školjk na Sv. Katarini ali v Valdoltro ali Debeli rtič in opazujte priobalni pas.

  Bodite pozorni na školjke, polžke, rakovice, druge živalice in rastline.

  Opazujte skale, kamenje, obalo.

  O vaših opažanjih se bomo pogovorili v video uri ali pa v šoli, če se v juniju vrnemo k pouku.

  Dejavnost lahko izvedete tudi na kakšne drug dan v naslednjem tednu.