Oris teme

 • Splošno

 • SAM SVOJ UČITELJ

  Dejstvo je, da s situacijo biti doma nekateri shajate lažje, drugi težje. Zato vam predlagava, da si delovni dan oblikujete in strukturirate kot če bi bil to za vas običajen šolski delovni dan. Delo v spletnih učilnicah, kot tudi videokonference bodo potekale po vašem običajnem urniku. V priponkah je nekaj predlogov kako se organizirati.

 • DA BOMO BOLJ POZORNI IN SKONCENTRIRANI

  Da boste kar se da osredotočeni na učenje, vam predlagava, da pred začetkom šolskega dela ali v odmoru med učenjem, nekaj minut namenite vajam za razvijanje pozornosti in koncentracije. Pri nekaterih vajah boste potrebovali pomoč staršev. Nekaj vaj najdete na spodnjih spletnih naslovih in v dokumentih, ki jih bova sproti dopolnjevali.

  Na youtubu je objavljenih veliko posnetkov vaj brain gym, katere smo nekoliko podrobneje spoznali v 5.razredu. Tudi te vaje pripomorejo k boljši zbranosti za delo. Preizkusi jih! Na navedeni povezavi te moderatorji lepo vodijo skozi vaje.

 • NE SAMO TABLICA, TELEFON IN IGRICE NA SPLETU

 • KO SMO V STISKI...

  Preživljanje dni doma, omejeni stiki s svojimi vrstniki in prijatelji, spremenjena dnevna rutina, skrb za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih ... Vse to lahko neugodno vpliva na naše počutje. Nekaj idej kaj lahko sami naredimo v teh trenutkih. Ko vam pa to najbolje ne uspeva, pa se lahko obrnete tudi po pomoč. Pa naj je to razrednik, učitelj, šolska svetovalna služba ali preprosto pogovor preko telefona s strokovnjaki, ki delujejo preko različnih organizacij.

  Vse telefonske številke imate zbrane na enem mestu, in sicer v mapi Kam se lahko obrnejo otroci v stiski.


 • KARIERNA ORIENTACIJA

  Vključevanje karierne orientacije v izobraževalne sisteme spada že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije. Velja za eno ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, ki služi v prvi vrsti posameznikovemu osebnemu razvoju, kakor tudi gospodarskim ciljem in ciljem socialne politike.

  Namenjena je predvsem izboljševanju učinkovitosti in kakovosti izobraževanja, dopolnilnega usposabljanja in trga delovne sile. Naraščajoča brezposelnost med mladimi v Sloveniji kaže, da so le-ti premalo usposobljeni za podjetno odzivanje na spremenjene okoliščine življenja in dela, ki zahtevajo prožnost v razmišljanju in delovanju, inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, samozaupanje, sprejemanje tveganj in izkoriščanje priložnosti. Prav tako se kaže tudi potreba po preseganju  miselnosti, da jih bodo po končanem šolanju »čakala« določena delovna mesta, ki jim bodo zagotavljala socialno in ekonomsko varnost. Ker temu ni več tako, jih je potrebno usposabljati za čim bolj proaktivno soočanje s trgom dela in vplivati na njihovo dojemanje sebe, da se bodo počutili kot pomembni posamezniki, ki bodo lahko s svojim znanjem, veščinami in naravnanostjo vplivali na trg dela doma preko uresničevanja svojih zamisli, ustanavljanja in upravljanja podjetij in odpiranja novih delovnih mest.

  Karierna orientacija v osnovni šoli temelji na spodbujanju in podpori celostnega osebnostnega (kognitivnega, emocionalnega, vrednotnega) in socialnega razvoja učenca (sodelovalne in komunikacijske veščine), ki mu v skladu z njegovimi razvojnimi značilnostmi, zmožnostmi, interesi in cilji omogoča ozaveščeno in kar se da avtonomno in odgovorno izbiro poklicne in izobraževalne poti oz. začetek gradnje osebne kariere. Opolnomočenje učencev za samostojno in odgovorno (avtonomno) načrtovanje in odločanje predvsem o možnih izbirah v času izobraževanja v OŠ je torej temeljni cilj dejavnosti karierne orientacije v osnovni šoli.

 • SPROSTITVENE TEHNIKE

  Učenje na daljavo je po svoje tudi naporno. Zato je dobro, da se po takem delu sprostimo. Najbolje je, če odidemo na svež zrak (sprehod, kolesarjenje ali kakšen drug šport v okviru družine). Včasih pa nam vreme tega ne dopušča. Takrat lahko »telovadimo« v hiši, lahko pa uporabimo tudi kakšno tehniko sproščanja. Tehnike sproščanja lahko uporabite tudi takrat, če se težko lotite učenja ali pa potrebujete sprostitev med samim učenjem.


 • ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

  DRAGI UČENCI!

  Lepo pozdravljeni. Zelo vas pogrešava in upava, da tudi vi naju. Ker dnevi hitro bežijo, nimamo niti občutka, kako dolgo se že nismo videli. Ta nevidni virus, nas je vse malo zaustavil - kakor vas po šolah tako tudi naju. Želiva pa si, da ohranite dobro ustno higieno in s tem tudi ustno zdravje. Zdrave navade, ki sva vam jih podali, želeli naučiti in privzgojiti naj vam ostanejo vodilo. Vedno sva vam govorili: » ZDRAVJE VAŠIH ZOB JE V VAŠIH ROKAH« . Kaj to pomeni? Da zdaj, ko niste v šoli in ko niste pod kontrolo z najine strani, da ni potrebno umivati zob? Ravno nasprotno, kajti virusi in bakterije so vsepovsod prisotni in samo čakajo, da bi nas napadli. Zato se je potrebno temu primerno tudi obnašati. Kakor je pomembno nošenje mask in razkuževanje rok, da preprečimo virus COVID-19, enako je pomembno, da si pravilno umivamo zobe, da bi preprečili bakterijam nastanek zobne gnilobe ali kariesa. Upava, da bodo hitro minili ti časi. Spet se bomo srečali in potrdili, da ste bili uspešni v ohranjanju vaših zdravih zob. Lepo vas pozdravljava. Maja in Andreja

 • PIROTEHNIKA IN ŽIVALI