Oris teme

 • SAM SVOJ UČITELJ

  Dejstvo je, da s situacijo biti doma nekateri shajate lažje, drugi težje. Zato vam predlagava, da si delovni dan oblikujete in strukturirate kot če bi bil to za vas običajen šolski delovni dan. Delo v spletnih učilnicah, kot tudi videokonference bodo potekale po vašem običajnem urniku. V priponkah je nekaj predlogov kako se organizirati.

 • DA BOMO BOLJ POZORNI IN SKONCENTRIRANI

  Da boste kar se da osredotočeni na učenje, vam predlagava, da pred začetkom šolskega dela ali v odmoru med učenjem, nekaj minut namenite vajam za razvijanje pozornosti in koncentracije. Pri nekaterih vajah boste potrebovali pomoč staršev. Nekaj vaj najdete na spodnjih spletnih naslovih in v dokumentih, ki jih bova sproti dopolnjevali.

  Na youtubu je objavljenih veliko posnetkov vaj brain gym, katere smo nekoliko podrobneje spoznali v 5.razredu. Tudi te vaje pripomorejo k boljši zbranosti za delo. Preizkusi jih! Na navedeni povezavi te moderatorji lepo vodijo skozi vaje.

 • NE SAMO TABLICA, TELEFON IN IGRICE NA SPLETU

  • Glede na to, da naše učenje in poučevanje poteka na daljavo in veliko več uporabljamo vse elektronske naprave, ne smemo pozabiti na varnost na spletu.

  • Če vam postane dolgčas se preizkusite v kratkočasnicah, čarovniških trikih in iluzijah, ki jih najdete v tej mapi. Še več takih dejavnosti je predstavljenih na spletni strani Hiše eksperimentov - na spodnji povezavi, ki za vas svojih vrat ni zaprla.

 • KO SMO V STISKI...

  Preživljanje dni doma, omejeni stiki s svojimi vrstniki in prijatelji, spremenjena dnevna rutina, skrb za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih ... Vse to lahko neugodno vpliva na naše počutje. Nekaj idej kaj lahko sami naredimo v teh trenutkih. Ko vam pa to najbolje ne uspeva, pa se lahko obrnete tudi po pomoč. Pa naj je to razrednik, učitelj, šolska svetovalna služba ali preprosto pogovor preko telefona s strokovnjaki, ki delujejo preko različnih organizacij.

  Vse telefonske številke imate zbrane na enem mestu, in sicer v mapi Kam se lahko obrnejo otroci v stiski.


  • Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje poteka kampanja Nisi okej? Povej naprej! Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi k iskanju ustrezne pomoči. 
   V ta namen je zaživela nova spletna stran www.nisiokejpovejnaprej.si in Instagram profil https://www.instagram.com/nisiokejpovejnaprej/. Tu bodo redno objavljeni seznami virov pomoči, različne tehnike sproščanja, delavnice, ki se jih mladi lahko udeležite, osebne zgodbe ambasadorjev itd. Vse, kar lahko pripomore k boljšemu duševnemu zdravju mladih.

   Duševno zdravje je valuta prihodnosti, v katero je potrebno intenzivno vlagati. Mladi morate v tem trenutku vedeti, da v svojih občutjih niste sami in da pomoč obstaja. Med drugim lahko kakšen koristen nasvet najdete tudi na omenjeni spletni strani.

  • Na Zbornici kliničnih psihologov Slovenije so pripravili nekaj napotkov, ki so vam lahko v pomoč pri obvladovanju strahu, izolacije in karantene v povezavi z epidemijo COVID-19.


  • V prispevku je nekaj nasvetov za starše o tem, kako naj v času hišne izolacije ravnajo z otroki in mladostniki.

  • V dokumentu so zbrane telefonske številke kjer lahko poprosite za kašen dodaten nasvet, predlog, pomoč ali samo pogovor.

 • KARIERNA ORIENTACIJA

  Vključevanje karierne orientacije v izobraževalne sisteme spada že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije. Velja za eno ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, ki služi v prvi vrsti posameznikovemu osebnemu razvoju, kakor tudi gospodarskim ciljem in ciljem socialne politike.

  Namenjena je predvsem izboljševanju učinkovitosti in kakovosti izobraževanja, dopolnilnega usposabljanja in trga delovne sile. Naraščajoča brezposelnost med mladimi v Sloveniji kaže, da so le-ti premalo usposobljeni za podjetno odzivanje na spremenjene okoliščine življenja in dela, ki zahtevajo prožnost v razmišljanju in delovanju, inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, samozaupanje, sprejemanje tveganj in izkoriščanje priložnosti. Prav tako se kaže tudi potreba po preseganju  miselnosti, da jih bodo po končanem šolanju »čakala« določena delovna mesta, ki jim bodo zagotavljala socialno in ekonomsko varnost. Ker temu ni več tako, jih je potrebno usposabljati za čim bolj proaktivno soočanje s trgom dela in vplivati na njihovo dojemanje sebe, da se bodo počutili kot pomembni posamezniki, ki bodo lahko s svojim znanjem, veščinami in naravnanostjo vplivali na trg dela doma preko uresničevanja svojih zamisli, ustanavljanja in upravljanja podjetij in odpiranja novih delovnih mest.

  Karierna orientacija v osnovni šoli temelji na spodbujanju in podpori celostnega osebnostnega (kognitivnega, emocionalnega, vrednotnega) in socialnega razvoja učenca (sodelovalne in komunikacijske veščine), ki mu v skladu z njegovimi razvojnimi značilnostmi, zmožnostmi, interesi in cilji omogoča ozaveščeno in kar se da avtonomno in odgovorno izbiro poklicne in izobraževalne poti oz. začetek gradnje osebne kariere. Opolnomočenje učencev za samostojno in odgovorno (avtonomno) načrtovanje in odločanje predvsem o možnih izbirah v času izobraževanja v OŠ je torej temeljni cilj dejavnosti karierne orientacije v osnovni šoli.

  • V osmem razredu se začne intenzivnejša karierna orientacija, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom v Sloveniji, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira www.mojaizbira.si.

   Bodite radovedni, tudi v tem času, ko ste doma, skupaj s starši ali sami  raziskujte in potujte po različnih poteh svojega interesa, da boste našli tisto pravo pot, ki vas zanima, zato sem vam pripravila mape v katerih boste našli koristne informacije in povezave.


  • V tej mapi vas bomo obveščali o aktualnih informacijah glede vpisa v srednje šole.

  • V tem poglavju bodo objavljene predstavitve srednjih šol. Oglejte si njihove predstavitve in spremljajte njihove spletnih strani, saj bo v prihodnje organiziranih več virtualnih predstavitev posameznih srednjih šol.
   Svetujem, da večkrat na teden preverite kotiček Karierne orientacije, saj prihajajo ponudbe srednjih šol vsakodnevno.
   Predstavitve nekaterih srednjih šol pa bodo potekale v sklopu vaših razrednih ur, o tem pa boste pravočasno obveščeni.

   Transparent Different Jobs Clipart - Jobs Png, Png Download - kindpng

  • Spoštovani učenci in starši!

   Vabljeni na predstavitev programov Srednje ekonomske šole Murska Sobota.

   Vabilo in povezavo imate v priponki.

  • Spoštovani učenci in starši!

   Vabljeni na predstavitev Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, v četrtek, 20.1.2022 ob 16.00 uri.

   Vabilo in povezavo imate v priponki.

  • Spoštovani učenci in starši!

   GMS vas vabi na virtualno srečanje v sredo, 19.1.2022 ob 16.30. Zaželjeno je, da se pridružite tudi učenci 8. razreda.

    Povezava:

   19. 1. 2022 ob 16.30 OŠ I MS
   https://arnes-si.zoom.us/j/92374270617


  • Spoštovani,

   Na Gimnaziji Šiška so za  učence že pred informativnima dnevoma pripravili srečanji, ki bosta potekali na daljavo (aplikacija Zoom).

    

   Srečanji bosta

   Vabilo in povezava je v priponki.

    


   Gimnazija Šiška

    


  • Spoštovani učenci zaključnih razredov!

   Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:

   https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


  • Spoštovani starši in učenci!

   Vljudno vas vabimo na 2. roditeljski sestanek, ki bo:

   v četrtek, 27. 1. 2022 ob 17.00 uri na temo PRED VRATI SREDNJE ŠOLE.

    V okviru roditeljskega sestanka bo predavanje ge. Urške Pavlič, svetovalke za RČV iz Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA. Staršem in učencem bodo predstavljeni vidiki načrtovanja kariere, trg dela, perspektivni poklici, kompetence prihodnosti s poudarkom na vlogi/podpori vas staršev pri kariernem odločanju otrok. Podani bodo tudi praktični napotki in orodja, ki vam bodo v pomoč pri nudenju podpore vašim otrokom pri izbiri nadaljnjega šolanja. Predstavljeni bodo tudi ključni datumi, merila za vpis v srednje šole in izračun točk.

    Posredujemo vam zoom povezavo: https://us02web.zoom.us/j/86943380914.  

    

   S spoštovanjem!              

   Razredničarke zaključnih razredov                            Ravnatelj:

                                                                                                     Aleš Benko


  • Dragi devetošolci, informativni dnevi so pred vrati, vaša odločitev kam oddati prijavo marca pa tudi ni prav daleč!

   Se tudi vi sprašujete Kam v srednjo šolo?

   Prav kmalu, natančneje 11. in 12. februarja, bodo po vseh srednjih šolah potekali (e-)informativni dnevi, kjer boste prejeli odgovore na vprašanja Kam naprej?, Katero srednjo šolo izbrati?, Kateri poklic zasledovati? 

   Zavedamo se, da je letošnje leto vsaj kar se tiče zbiranja vseh informacij o srednješolskih programih, poklicih in dijaških domovih, precej oteženo, zato je že v lanskem letu za vas nastal Portal slovenske srednje šole, kjer si snovalci portala želijo tako za bodoče dijake, kot njihove starše, ustvariti prostor aktualnih, skoncentriranih in ažurnih informacij ter predstaviti čim več srednjih šol, njihovih programov, in po novem tudi možnosti štipendiranja.

   V želji, da bi lahko čim lažje in s čim manj obotavljanja oddali prijavo na želen program, vas vabimo k spremljanju vseh ažuriranih informacij na portalu slovenskesrednjesole.si.

   Sledite vsem šolam tudi preko družbenih omrežij Portala:

   Facebook: www.facebook.com/slovenskesrednjesole.si/
   Instagram: www.instagram.com/slovenske_srednje_sole/

  • INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
                                                                                                          bodo 11. in 12. februarja 2022.
   Vse srednje šole in vsi dijaški domovi bodo svoje predstavitve  šole oz. izobraževalnih programov, ki jih izvajajo izvedli na virtualni način oz. s spletno predstavitvijo.
   V priponki so zbrane  vse informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni

 • ZDRAVA ŠOLA

 • SPROSTITVENE TEHNIKE

  Učenje na daljavo je po svoje tudi naporno. Zato je dobro, da se po takem delu sprostimo. Najbolje je, če odidemo na svež zrak (sprehod, kolesarjenje ali kakšen drug šport v okviru družine). Včasih pa nam vreme tega ne dopušča. Takrat lahko »telovadimo« v hiši, lahko pa uporabimo tudi kakšno tehniko sproščanja. Tehnike sproščanja lahko uporabite tudi takrat, če se težko lotite učenja ali pa potrebujete sprostitev med samim učenjem.


  • Vaje čuječnosti nam pomagajo, da se bolje osredotočimo na stvari, naloge in aktivnosti, da jasneje mislimo, da se sprostimo, da zmanjšamo stres in da bolje spimo. Vaje nam omogočajo, da smo kreativni in učinkoviti. Pomagajo nam, da se zavedamo trenutkov in izkušenj ter da sprejemamo dobre odločitve zase in za druge. V priponki je nekaj vaj, preizkusi jih!


 • ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

  DRAGI UČENCI!

  Lepo pozdravljeni. Zelo vas pogrešava in upava, da tudi vi naju. Ker dnevi hitro bežijo, nimamo niti občutka, kako dolgo se že nismo videli. Ta nevidni virus, nas je vse malo zaustavil - kakor vas po šolah tako tudi naju. Želiva pa si, da ohranite dobro ustno higieno in s tem tudi ustno zdravje. Zdrave navade, ki sva vam jih podali, želeli naučiti in privzgojiti naj vam ostanejo vodilo. Vedno sva vam govorili: » ZDRAVJE VAŠIH ZOB JE V VAŠIH ROKAH« . Kaj to pomeni? Da zdaj, ko niste v šoli in ko niste pod kontrolo z najine strani, da ni potrebno umivati zob? Ravno nasprotno, kajti virusi in bakterije so vsepovsod prisotni in samo čakajo, da bi nas napadli. Zato se je potrebno temu primerno tudi obnašati. Kakor je pomembno nošenje mask in razkuževanje rok, da preprečimo virus COVID-19, enako je pomembno, da si pravilno umivamo zobe, da bi preprečili bakterijam nastanek zobne gnilobe ali kariesa. Upava, da bodo hitro minili ti časi. Spet se bomo srečali in potrdili, da ste bili uspešni v ohranjanju vaših zdravih zob. Lepo vas pozdravljava. Maja in Andreja

 • PIROTEHNIKA IN ŽIVALI

  • Spoštovani!

    Posredujemo Vam dopis Društva za zaščito živali Pomurje:

   Pred nami so praznični dnevi, ki za veliko ljudi predstavljajo veselje, za veliko živali (in tudi za ne malo ljudi) pa strah in trpljenje. To je predvsem zaradi pokanja petard in druge pirotehnike, ki je v našem okolju žal še zmeraj precej prisotna. Živali ne razumejo kaj se dogaja in se kar naenkrat znajdejo v vojni, v paniki, kar se lahko konča tudi na žalosten način.

    

   Da bi v prihodnje preprečili uporabo pirotehnike, ki je nevarna tudi za ljudi, smo za otroke in mlade pripravili kratki video (2 min):

   .

    


  • Pozdravljeni učenci ,


   znova se vam oglašajo iz Društva za zaščito živali Pomurja.

   V luči tragičnega dogodka, ki se je zgodil pred kratkim, so za vas učence pripravili videoposnetek v katerem govorijo o tem, kako pravilno pristopiti do psa, kako prebrati njihovo telesno govorico in počutje, da bo druženje varno in prijetno za oba, za vas in za psa.