Oris poglavij

 • TERMINSKI RAZPORED PUD 2019 / 2020

  Terminski razpored PUD za vse letnike (1., 2., 3. in 4. letnik) SSI-predšolska vzgoja

 • PUD ZA 4. LETNIKE SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA

  Drage dijakinje in dijaki!
  V tej spletni učilnici imate vpogled in možnost tiskanja navodil in namige, ki jih potrebujete pri opravljanju PUD-a v vrtcu. Natančno jih preberite, ker vam bodo v pomoč pri razumevanju pravil in postopkov dela ter usmeritev k dokončanju izobraževanja - opravljeni poklicni maturi.


 • ZA DIJAKE 3. LETNIKOV SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA

  Drage dijakinje in dijaki,

  v tem poglavju vam je na voljo dokumentacija, ki jo potrebujete  za opravljanje PUD v 3. letniku šolanja po programu SSI-predšolska vzgoja.

  Ostale dokumente in potrdila dobite v tiskani obliki pri organizatoriki PUD na šoli.

  Zaradi nastopa epidemije korona virusa v tem šolskem letu ne bomo izpeljali drugega dela praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, za dijake 3. letnikov SSI-predšolska vzgoja, v obliki opravljanja PUD v vrtcu. Po priporočilih Centra za poklicno izobraževanje (CPI) naj bi dijaki nezaključnih letnikov opravili praktične vsebine v okviru strokovnih modulov v šoli. Pouk za te dijake še vedno poteka na daljavo.

  V okviru strokovnih modulov dijake  3. letnikov usmerjamo v opazovanje, hospitiranje vzgojnega dela v vrtcu preko različnih virov: strokovna literatura, različni zvočni in video posnetki ipd. 

  Dokazilo o opravljenem PUD-u bo izpolnjena naloga, izdelano POROČILO PUD 2. del. 

  Vaša NALOGA je:

  • da GRADIVO (vloženo v to poglavje) pregledate, natančno preberete.
  • Izberete TEMATIKO, ki bi bila za vas najprimernejša, najzanimivejša, vam najbolj blizu.
  • Ta tema iz gradiva naj vam bo v pomoč pri oblikovanju SVOJE TEME za navidezno izvedbo v vrtcu.
  • Tako imenovan scenarij ali navidezna refleksija ali analiza navidezne izvedbe napišete KOT POROČILO za PUD 2.del
  • Za predlogo-obrazec uporabite standarden obrazec za poročilo PUD, ki ste ga uporabili že v 1. delu PUD, v jeseni 2019. V glavo vpišete podatke iz prvega dela PUD; tisti, ki ste 1. del PUD opravili v tujini, vpišete podatke, ki ste jih prejeli v šoli, pred epidemijo. 

  PRIMER 1: Iz primerov dobrih praks izberete družboslovno temo; iz gradiva razberete glavne informacije o temi in jih uporabite ter prilagodite vaši navidezni izvedbi v vrtcu. Ustrezno izpolnite obrazec za poročilo PUD. V vsebino poročila zapišite kako bi vi to temo izvedli med otroki vaše skupinice v vrtcu. Upoštevajte tudi starost otrok v vrtčevski skupini. V opis vključite tudi cilje dejavnosti; v kolikšni meri ste jih uresničili (nič / delno / v celoti); vpišite tudi časovni obseg posamezne faze dejavnosti, ki ste jo izvedli. V zaključnem delu poročila zapišite še vaše zadovoljstvo z izvedeno aktivnostjo ter predloge za naprej: kaj bi spremenili, kaj bi dodali, kaj bi odvzeli. 

  PRIMER 2: Izberete lahko temo, ki jo obravnavate pri enem izmed strokovnih modulov, pri pouku na daljavo. Ustrezno izpolnite obrazec za poročilo PUD (tudi glavo obrazca). V vsebino poročila zapišite kako bi vi to temo izvedli med otroki vaše skupinice v vrtcu. Upoštevajte tudi starost otrok v vrtčevski skupini. V opis vključite tudi cilje dejavnosti; v kolikšni meri ste jih uresničili (nič / delno / v celoti); vpišite tudi časovni obseg posamezne faze dejavnosti, ki ste jo izvedli. V zaključnem delu poročila zapišite še vaše zadovoljstvo z izvedeno aktivnostjo ter predloge za naprej: kaj bi spremenili, kaj bi dodali, kaj bi odvzeli. 

  • Poročilo, napisano in oblikovano na računalniku oddajte do 15.6.2020, v dopoldanskem času na e-naslov: karmen.lemut@ss-venopilon.si ali v eAsistentovi komunikaciji, SPOROČILA.

  Dokument naj bo poimenovan: vaše ime_priimek_razred_PoročiloPUD za 2.del

  Za dodatna navodila in morebitna vprašanja sem vam na voljo na e-naslovu: karmen.lemut@ss-venopilon.si.

  Da bo ta izkušnja izhajala čimbolj iz prakse, dijakom v nadaljevanju posredujemo primere dobrih praks iz različnih slovenskih vrtcev.


  OPOMNIK: Gradivo je last vrtca, ki ga je posredoval naši šoli za potrebe izobraževalnega procesa. Prepovedano je vsakršno posredovanje, kopiranje besedila in slikovnega materiala, brez navajanja vira.

 • ZA DIJAKE 2. LETNIKOV SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA

  Drage dijakinje in dijaki,

  v tem poglavju vam je na voljo dokumentacija, primeri iz vrtca, ki jo potrebujete za opravljanje PUD v vrtcu, v 2. letniku.

  zaradi nastopa epidemije korona virusa v tem šolskem letu ne bomo izpeljali praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake 2. letnikov SSI-predšolska vzgoja v obliki opravljanja PUD v vrtcu. Po priporočilih Centra za poklicno izobraževanje (CPI) naj bi dijaki nižjih letnikov opravili praktične vsebine v okviru strokovnih modulov v šoli. Pouk za te dijake še vedno poteka na daljavo.

  V okviru strokovnih modulov IGRE ZA OTROKE in USTVARJALNO IZRAŽANJE, dijake  2. letnikov usmerjamo v opazovanje, hospitiranje vzgojnega dela v vrtcu preko različnih virov: strokovna literatura, različni zvočni in video posnetki ipd. Dokazilo o opravljenem PUD-u bodo izpolnjene naloge pri modulu USTVARJALNO IZRAŽANJE in IGRE ZA OTROKE.

  Osredotočili se bomo na:

  - primere rajalnih plesov, primernih za različne starostne skupine otrok;

  - primere proste igre otrok v vrtcu,

  - raziskovanje igrač, ki jih vrtci imajo v igralnih kotičkih;

  - razstave likovnih izdelkov v vrtcu

  ipd.

  Da bo ta izkušnja izhajala čimbolj iz prakse, dijakom v nadaljevanju posredujemo primere dobrih praks iz različnih slovenskih vrtcev.

  OPOMNIK: Gradivo je last vrtca, ki ga je posredoval naši šoli za potrebe izobraževalnega procesa. Prepovedano je vsakršno posredovanje, kopiranje besedila in slikovnega materiala, brez navajanja vira. • ZA DIJAKE 1. LETNIKOV SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA

  V tem poglavju so vam na voljo informacije in dokumenti, ki jih potrebujete za opravljanje PUD v 1. letniku.