PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO 2022, 4. PREDMET: PRAKTIČNI NASTOP Z ZAGOVOROM

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2022 so na spletni strani objavljeni sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem.

Poleg predmetnih izpitnih katalogov za poklicno maturo 2022 si poglejte še informacije, objavljene v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2022: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/