VLOGA ZA PRIZNAVANJE ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Za priznavanje že pridobljenega znanja iz vaših predhodnih izobraževanj, vam v mapi posredujemo obrazec vloge v pdf (primerna za vlogo, ki jo boste izpolnjevali ročno) in word obliki (primerna za vlogo, ki jo boste izpolnjevali na računalniku, elektronsko).
Za priznavanje več modulov prosimo, da razpredelnico na strani št. 2 za vsako nadaljnje priznavanje le dodate oziroma, če predlogo izpolnjujete ročno, str. 2 le ustrezno kopirajte.
Izpolnjeno in podpisano vlogo s prilogami oddajte po klasični pošti na naslov:
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, za Izobraževanje odraslih
Cesta 5. maja 12
5270  Ajdovščina