Oris teme

 • OBVESTILA IN NOVICE

 • SPLOŠNE INFORMACIJE

  Organizatorka Izobraževanja odraslih na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina je Karmen Lemut, mag.org.
  • Za informacije v zvezi z izobraževanjem odraslih lahko napišete e-sporočilo na e-naslov: karmen.lemut@ss-venopilon.si
  • Po telefonu se lahko posvetujete na:
  05 3664110 (centrala), 05 3664111 in 053664109 (tajništvo), 05 3664115 (organizatorka izobraževanje odraslih).
  • Po predhodnem dogovoru (e-sporočilo, telefon) pridete na pogovor v dijaški dom, 1. nadstropje levo, soba 112.
  URADNE URE v šolskem letu 2023/2024*:
  PONEDELJEK: 13:00 - 15.00
  SREDA: 14:00 - 17:00
  PETEK: 8.00 - 10.00
  * Morebitne spremembe sproti sporočamo.


 • URNIK IZOBRAŽEVANJA  V tej sekciji je pripet URNIK Izobraževanja odraslih,
  za programa SSI-predšolska vzgoja in
  Poklicni tečaj - predšolska vzgoja
  ter prilagoditve in spremembe že objavljenih urnikov.
  Svetujemo vam, da večkrat na teden preverite urnik, saj so vpisane tudi spremembe.

  • V šolskem letu 2022/23 smo začeli z aktivnostmi 18. oktobra, z uvodnim srečanjem. Predavanja, vaje in konzultacije bomo izvajali čez celo šolsko leto, z upoštevanjem šolskih počitnic tudi med letom. Izvajali bomo delo v živo na sedežu šole, delo na daljavo ter kombinacijo obeh. Posluževali se bomo komunikacije prek e-pošte, telefona, videokonferenčnih srečanj v Zoom in MS Teams okolju, šolske spletne učilnice Izobraževanje odraslih in drugih e-orodij.

   Vpisanih vas je malo kandidatov, kar pomeni veliko več možnosti za individualno delo in konzultacije, hkrati pa tudi veliko več odgovornosti s strani udeleženke-ca izobraževanja in predavateljev.

   V urniku izobraževanja bo objavljen tudi način izvedbe srečanja: v živo/na daljavo/kombinirano in navodila za povezavo. 

   Na predavanjih na daljavo se zelo trudimo, da so zanimiva in učinkovita. Zato je udeležba na predavanju OBVEZNA. V primeru nujne odsotnosti na srečanju (on-line ali v živo) pa pravočasno (vsaj na dan srečanja)  sporočite predavatelju (na njegov e-naslov), da vas na srečanje ne bo in se dogovorite za prevzem gradiva.

   Ker so ti komunikacijski sistemi zelo obremenjeni z uporabo, lahko prihaja tudi do težav pri delovanju. Bodimo strpni, dajajmo pravočasne povratne informacije, da bomo na koncu dosegli cilje, ki smo si jih zadali in ostali zadovoljni.

   Vedno smo vam na voljo tudi za pomoč pri virtualnem delu, zato vprašajte in predlagajte na karmen.lemut@ss-venopilon.si

   Objavljen urnik SPROTI POSODABLJAMO. • IZOBRAŽEVALNA GRADIVA


  V tej sekciji dobite gradiva, ki jih posredujejo učitelji.

  • V mapi se nahajajo navodila kandidatu na praktičnem usposabljanju, spremljevalna dokumentacija za opravljanje PUD in 4. predmeta poklicne mature: Izpitni nastop z zagovorom ter dokumentacija za kandidatovega mentorja-ico v vrtcu. Dokumentacije nismo natisnili, da se izognemo nepotrebni porabi papirja in tiskanja. Dokumentacijo, ki je namenjena za v vrtec posredujte na njihovo e-poštni naslov; seveda ko se boste za to ustrezno dogovorili. Sicer pa jo lahko še vedno natisnemo.

   • Najbolje, da najprej preberete PUD navodila za kandidata_IO, kjer so omenjene vse ostale predloge in napotki, ki so vložene v mapo (Kompetence pri PUD-u, Navodila za pisanje poročil) 
   • Nekaj je dokumentov, ki so vezani na opravljanje izpitnih nastopov za poklicno maturo - 4. predmet ( Navodila kandidatu za opravljanje izpitnih nastopov z zagovorom, Navodila za pisanje priprave za izpitni nastop, Predlog tem za izpitne nastope, Zagovor na POM, PIK-predmetni izpitni katalog za 4. ie POM)
   • Med vloženimi dokumenti so tudi napotki za mentorja-ico v vrtcu in ustrezna spremljevalna dokumentacija. Iz dokumenta "za PUD_Dopis za vrtec" boste razbrali kateri so dokumenti, ki jih nesete v vrtec (Evidentiranje opravljanja PUD in mentorjevo poročilo - predloga, ki jo izpolni mentor, Potrdilo_opravljen PUD - predloga, ki jo izpolni mentor, Navodila nadzornikoma na izpitnih nastopih, Obrazec za ocenjevanje izpitnih nastopov - izpolnjujeta nadzornika na izpitnih nastopih, Ocenjevalna lestvica za 4.IE POM)

 • KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

  V tem poglavju predstavljamo skrb za kakovost v izobraževanju odraslih na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.


 • Katalogi znanj in priznavanje predhodno pridobljenega znanja, prijava na izpit

  V tem poglavju se nahajata predmetnika za SSI in poklicni tečaj - predšolska vzgoja; postopek in obrazci za priznavanje predhodno pridobljenega znanja; katalogi znanj za strokovne module; postopek prijave na izpite ter predoga prijavnice in pdb.

 • POKLICNA MATURA

 • ZAKONODAJA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

 • KORISTNE POVEZAVE