Če imate iz predhodnega izobraževanja že opravljeno poklicno maturo ali splošno maturo, se vam pri opravljanju poklicne mature za program Predšolska vzgoja prizna kot opravljen 1. izpitni predmet: Slovenščina in 3. izpitni predmet: Matematika ali Tuj jezik.

Opravljati morate še izpit iz 2. predmeta poklicne mature: Vzgoja predšolskega otroka (ki zajema sklop vsebin iz strokovnih modulov: Varno in zdravo okolje/Varnost in zdravje v vrtcu; Razvoj in učenje predšolskega otroka/Razvojna psihologija; Kurikulum oddelka v vrtcu; Pegagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju) in izpit iz 4. predmeta: Praktični nastop z zagovorom.


Zadnja sprememba: sreda, 30 marec 2022, 09:50