IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH v šolskem letu 2022/2023

Izobraževanje odraslih v programu PREDŠOLSKA VZGOJA  (PV ) organizirano kot Srednje strokovno izobraževanje  (SSI) in Poklicni tečaj  (PT)  bomo izvajali tudi v šolskem letu 2022/2023.

Svetujemo vam, da se pred vpisom posvetujete z organizatorko Izobraževanja odraslih na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, Karmen Lemut (karmen.lemut@ss-venopilon.si).

VPIS bomo izpeljali v ponedeljek, 5. septembra in v torek, 6. septembra 2022, oba dneva med 8:00 in 12:00 ter med 14:00 in 17:00 uro. Vpisujemo do zapolnitve razpisanih mest.

Več informacij o organiziranem izobraževanju in POTEKU VPISA sledite na tej povezavi. 

Vpisujemo samo kandidate, ki imajo s seboj popolno dokumentacijo in izpolnjeno prijavo za vpis!

Ob vpisu sestavimo osebni izobraževalni načrt (OIN), sklenemo pogodbo o izobraževanju, obvestimo vas o urniku  izobraževanja in pogojih plačevanja šolnine.

V primeru omejitve vpisa bomo pri izboru upoštevali naslednja merila:

-          Na novo vpisujemo en oddelek programa SSI-predšolska vzgoja (24 mest) ter en oddelek poklicnega tečaja- predšolska vzgoja (18 mest).

-          Pri vpisu bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vrtcu in tisti, ki želijo pridobiti kompetence vzgojitelja predšolskih otrok ter bivši dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

Obveščanje kandidatov poteka prek e-učilnice IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Do e-učilnic dostopate preko spletne strani šole: http://www.ss-venopilon.si/, zavihek IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Tako lahko obvestila, dokumente in ostale informacije berete s klikom na posamezne sektorje in datoteke v spletni učilnici.

 Vpis je oseben; ob vpisu poravnate vpisnino 130 €, ki je del šolnine. Ostalo šolnino plačujete v obrokih, čez celo šolsko leto in je prilagojena glede na priznano predhodno pridobljeno znanje (priznane obveznosti so odštete od šolnine). 

S predavanji začnemo v oktobru, začnemo v živo, na sedežu šole oziroma se bomo prilagajali predpisom za zajezitev koronavirusnih okužb, ki bodo takrat veljale za srednje šole. Pred prvimi predavanji vas bomo povabili na OBVEZNO usposabljanje za delo na daljavo. Predavanja, srečanja na daljavo, opravljanje vaj in izpitov bo potekalo v popoldanskem času ( povprečno dvakrat na teden, od 17.00 dalje, dve ali več šolskih ur, različno, glede na predmete in module in po prej objavljenem urniku (mesečni urnik).

Želimo vam prijetno počutje, izobraževanje in uspešen zaključek šolanja na naši šoli.

Zadnja sprememba: sreda, 6 julij 2022, 13:34