Posodobljeno 12.10. 2023: Zapolnili smo vsa vpisna mesta za šolsko leto 2023/24.

Posodobljeno 4. 9. 2023: V izobraževanju odraslih (izredno izobraževanje), v programu SSI in poklicnega tečaja Predšolska vzgoja imamo na voljo še nekaj prostih vpisnih mest. Vpisujemo v septembru 2023. 

Izobraževanje odraslih v programu PREDŠOLSKA VZGOJA  (PV ) organizirano kot Srednje strokovno izobraževanje  (SSI) in Poklicni tečaj  (PT)  bomo izvajali tudi v šolskem letu 2023/2024.

Svetujemo vam, da se pred vpisom posvetujete z organizatorko Izobraževanja odraslih na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, Karmen Lemut (karmen.lemut@ss-venopilon.si).

VPIS bomo izpeljali v petek, 1. septembra med 12.00 18.00 uro in v soboto, 2. septembra 2023, med 8.00 in 12.00 uro.

Več informacij o organiziranem izobraževanju in postopku vpisa najdete v tem in nadaljnjih poglavjih te spletne učilnice.

Vpisujemo samo kandidate, ki imajo s seboj popolno dokumentacijo in izpolnjeno prijavo za vpis!

Ob vpisu sestavimo osebni izobraževalni načrt (OIN), sklenemo pogodbo o izobraževanju, obvestimo vas o urniku  izobraževanja in pogojih plačevanja šolnine. Takrat poravnate vpisnino, ki znaša 200 €.

V primeru omejitve vpisa bomo pri izboru upoštevali naslednja merila:

-          Na novo vpisujemo en oddelek programa SSI-predšolska vzgoja (30 mest) ter en oddelek poklicnega tečaja- predšolska vzgoja (18 mest).

-          Pri vpisu bodo imeli prednost kandidati, ki se hočejo zaposliti na delovno mesto vzgojitelja-ice predšolskih otrok v vrtcu in tisti, ki želijo pridobiti poklicne kompetence vzgojitelja predšolskih otrok ter bivši dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

 Vpis je oseben; ob vpisu poravnate vpisnino 200 €, ki je del šolnine. Ostalo šolnino plačujete v obrokih, čez celo šolsko leto in je prilagojena glede na priznano predhodno pridobljeno znanje (priznane obveznosti so odštete od šolnine). 

Obveščanje kandidatov poteka prek e-učilnice IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Do e-učilnic dostopate preko spletne strani šole: http://www.ss-venopilon.si/, zavihek IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Tako lahko obvestila, dokumente in ostale informacije berete s klikom na posamezne sektorje in datoteke v spletni učilnici.

Šolsko leto se začenja s 1. 9., a s predavanji začnemo v oktobru. Prvo srečanje z na novo vpisanimi kandidati bo potekalo v živo, na sedežu šole. Pred prvimi predavanji vas bomo povabili na OBVEZNO usposabljanje za delo na daljavo. Predavanja v živo in srečanja na daljavo ter opravljanje vaj in izpitov bo potekalo v popoldanskem času ( povprečno dvakrat na teden, od 17.00 dalje, dve ali več šolskih ur, različno, glede na predmete in module in po prej objavljenem urniku (mesečni urnik). Trudimo se postati vključujoča šola, zato nam je mar za vsakega udeleženca.

Želimo vam prijetno počutje, izobraževanje in uspešen zaključek šolanja na naši šoli.

Zadnja sprememba: četrtek, 12 oktober 2023, 10:15