PRIJAVNICA NA IZPIT

OBVEZNO PRIJAVLJANJE NA IZPITE, S PRIJAVNICO!
Obrazec prijavnice izpolnite in ga pravočasno ( vsaj pet delovnih dni pred izpitnim rokom) pošljite
  • po klasični pošti na naslov:

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Cesta 5. maja 12

5270  Ajdovščina

  • ali pa prijavnico pripnite sporočilu na e-naslov:

karmen.lemut@ss-venopilon.si

  • ali pa oddate v tajništvo šole.