Četrtek, 25. 11. 2021

SLJ: INDIJANSKA LJUDSKA PRAVLJICA: TO TI JE SREČA
-Učenci 2x preberejo indijansko ljudsko pravljico To ti je sreča v berilu na strani 158-159.

- V zvezek napišejo naslov "Indijanska ljudska pravljica: To ti je sreča". Narišejo indijanskega lovca s plenom.

- V zvezek naredijo miselni vzorec o sreči. Na sredino miselnega vzorca napišejo "sreča" in miselni vzorec dopolnijo s pojmi, ki zanje predstavljajo srečo.

- Indijanci so imena dobivali po svojih najbolj tipičnih lastnostih, npr. Sedeči bik, Ostro oko, Črni blisk... Učenci si izberejo svoje indijansko ime po lastnosti, po kateri so najbolj znani. Izberejo si še 6 sošolcev, ki jim določijo indijansko ime.


MAT: PRIKAZOVANJE PODATKOV Z GRAFIČNIMI PRIKAZI – stolpci 
- Učenci si preberejo razlago "Učenost je modrost" v DZ str. 39-40. Pozorno si ogledajo različne prikaze podatkov z grafičnimi prikazi.

- Učenci rešijo DZ str. 37/1.-4.
- Domača naloga: DZ str. 43-44.

*Učenci naj bodo natančni pri risanju grafov!

NIT: ZRAK
- Učenci najdejo zapis v zvezek v mapi spodaj.

- Učenci preberejo in rešijo DZ str. 47-49.

GUM: TONI DO DO LA
- Učenci preberejo učbenik str. 16-21.

- Zapis v zvezek najdejo v mapi spodaj.

- Poslušanje prekmurske ljudske Gjaj,  gjaj, gjaj: 

.

- Poslušanje C. Saint-Saens: Pianisti iz Živalskega karnevala: 

.ŠPO: ČRKUJ SVOJE IME IN PRIIMEK V GIBANJU IN Z VAJAMI ZA MOČ

- V mapi spodaj poišči datoteko, v kateri najdeš naloge za vsako črko abecede. Črkuj svoje ime in priimek v gibanju in z vajami za moč.