Petek, 14. 1. 2022

!OBVESTILO!
Včeraj ste se spraševali, kdaj imamo naslednje domače branje - 3. 2. 2022. Naslednje domače branje je knjiga po izbiri pisatelja Roalda Dahla.


M
AT: KOTI + NAČRTOVANJE VZPOREDNIC IN PRAVOKOTNIC

- V mapi spodaj najdeš zapis v zvezek (KOTI).

- Reši DZ str. 146/8.-12.

SLJ: DRAMATIKA + BRALNO RAZUMEVANJE

V letošnjem šolskem letu smo že brali besedila iz sklopa poezije in proze, naslednji teden pa se bomo lotili prvega dramskega dela. Preden pa stopimo na oder, je prav, da spoznamo "teoretično ozadje". Zato v mapi spodaj poišči dokument "Dramatika" in naredi zapis v zvezek.

Nato pa te čaka še kratka vaja iz bralnega razumevanja. Ko odgovoriš na vprašanja, pa svoje odgovore preveri s priloženimi rešitvami.


TJA: 
Pri sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri TJA.


DRU: DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
V mapi najdeš dve datoteki (če imaš možnost, ju natisni in prilepi v zvezek). Najprej nalepiš in izpolniš "Dinarsko-kraški svet" in nato še "Kraški pojavi".

Pomagaj si s priloženimi rešitvami.

RU: BRANJE NAVODIL
V mapi najdeš kratek test z naslovom "Branje navodil". Reši ga.

Obvezno mi sporoči rezultat.... (: