PODJETNIK BOM...MOGOČE!

Število odgovorov: 0
Iniciativnost in podjetnost sta koristni kompetenci za življenje.
Kako bi ju ti izkoristil-a?
Ali bi sploh bil-a podjetnik-ica?
Na katerem področju bi se preizkusil-a kot podjetnik-ica?
Kako bi komentiral-a sedanje stanje v slovenskem podjetništvu?