Navodilo:

Izdelaj igrico, v kateri rak lovi padajoča jabolka. Če se rak dotakne jabolka, le-ta izgine in se pojavi novo padajoče jabolko. Igra se konča, ko rak ne ujame padajočega jabolka.

Namig:

RAK:
Za premikanje raka moraš uporabiti neskončno zanko, v katero vstaviš pogojni stavek, ki preverja ali je pritisnjena smerna tipka (levo oz. desno). Če je pogoj izpolnjen, se rak pomakne za deset korakov levo oziroma desno. Ustvariti moraš še pogojni stavek, ki preverja ali se je rak dotaknil jabolka (črne obrobe jabolka). Ko se rak dotakne jabolka, zastriže s klešči.

JABOLKO:
Jabolku določiš začetno pozicijo. Vstaviš pogojni stavek, ki preverja ali je rak ulovil jabolko. Če jo je ulovil se ujeto jabolko skrije in ponovno prikaže na drugem mestu, da je spet pripravljeno na padanje. Dodati moraš še en pogoj, ki preverja pozicijo jabolka, če je jabolko »padlo na tla«, potem se izpiše besedilo: »Nisi me ujel, zato je igre zate konec.«


Delna rešitev:

RAK

   

JABOLKO

  Dodatno
:
Dodaj pogoj, ki bo raku onemogočal gibanje čez levi oziroma desni rob.

Dodatno:
Dodaj še kakšno jabolko, da bo igrica postala zahtevnejša.

Dodatno:
Raku dodeli več življenj. Uporabiti boš moral spremenljivke.

Dodatno:
Naredi še eno spremenljivko, ki bo štela rakova življenja (vrednost spremenljivke se bo zmanjševala). Ko bo ta vrednost enaka nič, se igra konča.

Dodatno
Dopolni program tako, da se bo štelo število ulovljenih jabolk in morda še čas trajanja igranja igrice.


Navodila za učitelje (ta navodila shranite in odstranite povezavo!)

Last modified: Tuesday, 28 October 2014, 9:06 PM