Navodilo:

Najprej si oglej ta program in reši kviz. Nato ustvari svoj program, v katerem boš preverjal znanje o notranjih organih. KvizOdpri to pripravljeno okolje in v njem vsem figuram zapiši ustrezen program.

Ko pritisnemo zastavico naj bo prikazana samo figura fant. Fant najprej razloži, da je pripravil test in da naj kliknemo na gumb Prični, da se začno vprašanja prikazovati.

Ko uporabnik klikne na gumb Prični se prikažejo vsi organi. Program naj bo takšen, da fant postavi vprašanje, nato pa je potrebno z miško klikniti na pravi odgovor. Po nekaj sekundah računalnik preveri ali je odgovor pravilen. Če je odgovor pravilen se k pravilnim odgovorom prišteje 1. Izpiše se tudi potrditev pravilnega odgovora. Če odgovor ni pravilen, oziroma če oseba ni kliknila na pravo figuro, se izpiše pravilni odgovor. Za rešitev naloge boš potreboval spremenljivke, sporočila, pogojne stavke, ...

Vprašanja naj bodo takšna, da bodo morali igralci z miško izbrati pravi organ. 

 • Kaj daje oporo telesu?   -  okostje
 • Kdo poganja kri po žilah?  - srce
 • Kateri organ nam omogoča razmišljanje?    -   možgani
 • S katerim organom presnavljamo snovi v telesu?    -    jetra
 • V katerem poteka izmenjava plinov?    -     pljuča

Delovanje igrice si lahko ogledaš tukaj.

Namig:

1) Rešitev pričnemo graditi postopno. Najprej pri vsaki figuri, razen pri fantu in gumbu Prični, zapišemo ukaz s katerim se ob kliku na zeleno zastavico figura skrije (Izgled - Skrij).

Skrij figuro

2) Če želiš shranjevati število pravilno rešenih odgovorov, potrebuješ spremenljivko (št.pravil.odgovorov), zato jo ustvari. Prav tako potrebuješ spremenljivko (odgovor) v katero se bo zapisalo ime organa na katerega klikneš.

Spremenljivke

3) Ker se lahko naloga rešuje večkrat, je potrebno vsakič ob kliku na zeleno zastavico spremenljivke postaviti na 0. S tem se bo vsakič ob začetku igre število pravilnih odgovor pričelo šteti od začetka.

Inicializacija

4) Fant naj pove tri stavke. Vsak stavek je prikazan 3 sekunde:

 • Zdravo, Danes bomo spoznavali funkcije organov. 
 • Pripravil sem test s katerim boste lahko preverili svoje znanje.
 • Če si pripravljen, klikni na gumb Prični.

Navodila

5) Figuri Prični dodaj ukaz s katerim se ob kliku nanjo sproži sporočilo.

Prični

6) Ker vse figure poslušajo in vse hkrati slišijo sporočilo, lahko pri vsaki figuri dodaš ukaze s katerim se figura pojavi, ko igralec klikne na gumb Prični, oz. ko se sliši sporočilo Prični.

Prikaži

7) Tudi fant sliši sporočilo, zato lahko takrat postavi prvo navodilo: Z miško izberei tisti organ, ki poganja kri po žilah. Ko program preizkusimo, vidimo, da se vprašanje pojavi takoj, ko kliknemo na gumb Prični. Zato vstavimo ukaz s katerim 1 sekundo počakamo, preden fant postavi vprašanje.

Prvo vprašanje

8) Preden preverimo ali je igralec kliknil na pravo figuro, je potrebno pri vsaki figuri oz. organu dodati ukaz, ki ob kliku nanj v spremenljivko Odgovor zapiše ime organa. To storimo pri vseh figurah organov.

Odgovor

Hkrati lahko preverimo ali se v spremenljivko Odgovor zapišejo pravilni organi.

Odgovor

9) Dodamo pogojni stavek Če - Potem - Sicer v katerem preverimo ali je igralec kliknil na srce, oziroma ali v spremenljivki Odgovor piše: srce.  Če je pogoj izpolnjen, oziroma če je odgovor pravilen se morat zgoditi dve stvari:

 1. povečati se mora spremenljivka Št. pravilnih odgovorov za 1
 2. izpisati se mora stavek: Odlično. Res je, srce poganja kri po žilah.

Če pogoj ni izpolnjen, oziroma če je bil kliknjen napačen organ in posledično v spremenljivki odgovor ni zapisan pravi odgovor, potem naj se izpiše: Pravilni odgovor je SRCE.

Pogoj

S tem je naloga skoraj končana. Dodati moraš še ostala vprašanja. Ukaze kopiraj iz prvega vprašanja.

Dodatno: 

 1. Ob kliku na zeleno zastavico naj izgine tudi gumb Prični. Gumb se naj samodejno pojavi, ko je za to čas.
 2. Na koncu kviza naj fant pove, koliko odgovor si pravilno odgovoril.
 3. Program je narejen tako, da je potrebno hitro klikniti na pravilen odgovor. Če zamudimo čas namenjen dajanju odgovora, program šteje vprašanje kot neodgovorjeno. Spremeni program tako, da računalnik čaka, da z miško izbereš neko figuro. Dokler ne označiš neke figure oz. organa, tako dolgo se kviz ne nadaljuje.Zadnja sprememba: sobota, 9 avgust 2014, 14:11