Ripassiamo - Il cruciverba / Ponovimo - Križanka

https://crosswordlabs.com/view/revisione-3
S klikom na tri vodoravne črte v spodnjem desnem kotu križanke se odpre spustni seznam, 
kjer si lahko s klikom na sliko tiskalnika križanko tudi natisnete.

Last modified: Monday, September 20, 2021, 8:31 AM