-          Knez, M. idr. (2015). Križ kraž, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

-          Knez, M. idr. (2015). Križ kraž, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

-          Knez, M. idr. (2013) Slika jezika, Slikovno gradivo za poučevanje drugega/tujega jezika.

-          Knez, M. idr. (2015). Čas za slovenščino 1, učbenik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

-          Knez, M. idr. (2015). Čas za slovenščino 1, delovni zvezek. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

-          Muženič, N. (2013). Priročnik učnemu gradivu Na poti k učenju slovenščine. Koper: OŠ Koper.


Zadnja sprememba: torek, 24 marec 2020, 11:20