Nacionalno preverjanje znanja 2019/20
 

Temeljni smisel nacionalnega preverjanja znanja je, da vsi skupaj – učenci in učenke, starši, učitelji in šole, pa tudi država – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti ter kakšna je kakovost poučevanja in učenja. Tako lahko pravočasno odkrijemo morebitne pomanjkljivosti in jih sproti odpravimo, hkrati pa lahko odkrijemo, kje smo posebno dobri ter kaj bi kazalo podpirati in razvijati tudi v prihodnje.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Z njim se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in iz tujega jezika (angleščine). Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je obvezno. Dosežki ob koncu 6. razreda pokažejo predvsem močna področja učencev in učenk, pa tudi področja, katerim bi bilo potrebno med osnovnošolskim izobraževanjem posvetiti več pozornosti. Dosežki so za starše in učence informativne narave, šoli pa v pomoč pri individualizaciji pouka in pri drugih oblikah pouka v manjših učnih skupinah.

Preverjanje ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Tu se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence.

Šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.


Zadnja sprememba: petek, 27 marec 2020, 12:46