Kliknite O VLOGI STARŠA PRI ŠOLANJU NA DALJAVO povezavo, če želite odpreti URL.