Biotehniški center Naklo
Višja strokovna šola

Strahinj 99, 4202 Naklo


Direktor BC Naklo: 

dr. Marijan Pogačnik, 
marijan.pogacnik@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 12

Ravnateljica VSŠ:  

Irena Gril
irena.gril@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 06
GSM: 051 411 046

Organizatorja PRI: 

Melita Ana Maček
melita-ana.macek@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/620 26 55

in Irena Gril
irena.gril@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 06
GSM: 051 411 046


Erasmus+ koordinator: 

Špela Langus
spela.langus@bc-naklo.si 
Tel.: +386 (0)4/277 21 53


Knjižničar VSŠ, predavatelj:

dr. Andrej Pogorelec
andrej.pogorelec@bc-naklo.si
Tel.: +386 (0)4/277 21 05

Referentka za študijske in študentske zadeve: 


Andreja Zupančič 
andreja.zupancic@bc-naklo.si
referat.visja@bc-naklo.si
Tel.: +386 (0)4/277 21 45
GSM: 070 485 353


Izobraževalni - višješolski programi:

  1. Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
  2. Naravovarstvo (NAR)
  3. Hortikultura (HOR)
  4. Živilstvo in prehrana (ŽIP)