Povezave na spletne strani, ki so nastale v okviru ITS v 2. letnikih 2018/19

Anketiranje za potrebe šole

Spletna učilnica za 5 dijakov, ki so vključeni v projekt Delo na daljavo z dijaki športniki.